Kritiky.cz >

Far Cry 5 - DLC Hodiny temnoty (touláme se po Vietnamu)

První DLC, kte­ré pro novou hru Far Cry 5 bylo, je  DLC Hodiny tem­no­ty. Příběh z Vietnamu, ve kte­rém zachra­ňu­je­te spo­lu­bo­jov­ní­ky. Je to pove­de­ný balí­ček, při­šel ve správ­nou dobu, hrá­či už...Read more »

Far Cry 5 - DLC Hodiny temnoty

Dnes vyšlo prv­ní DLC pro hru Far Cry 5 - Hodiny tem­no­tyRead more »

Far Cry 5 aneb americký venkov je zábava

Sérii Far Cry není tře­ba dlou­ze před­sta­vo­vat, po nepří­liš pře­svěd­či­vém far cry pri­mal, kte­rý neo­slo­vil hrá­če tolik jako před­cho­zí díly, vyšel Far Cry 5 s vel­mi zají­ma­vým pro­stře­dím z ame­ric­ké­ho ven­ko­va a bojem...Read more »

Far Cry 5 - Arcade

Podívejte se na to, jak se hra­je mod Arcade ve hře Far Cry 5.Read more »

Far Cry 5 - další zajímavosti

Dalších 12 zají­ma­vos­tí ze hry Far Cry 5.Read more »

25 zajímavých detailů ve hře Far Cry 5

Read more »