Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz >

Nový plakát k Falcon a Winter Soldier.

Nový pla­kát k Falcon a Winter Soldier.Read more »

Nové plakáty k Falcon a Winter Soldier.

Nové pla­ká­ty k Falcon a Winter Soldier.Read more »

Nové fotky ze seriálu Falcon a Winter Soldier.

Nové fot­ky ze seri­á­lu Falcon a Winter Soldier. +5Read more »

Don Cheadle prozradil, že se coby War Machine objeví v...

Don Cheadle pro­zra­dil, že se coby War Machine obje­ví v seri­á­lu Falcon a Winter Soldier.Read more »

Dračí doupě se mimo filmu dočká také seriálové adaptace....

Dračí dou­pě se mimo fil­mu dočká také seri­á­lo­vé adap­ta­ce. Scénář napí­še Derek Kolstad (John Wick, Falcon a Winter Soldier).Read more »

Nový plakát k Falcon a Winter Soldier. Na Disney+ exkluzivně...

Nový pla­kát k Falcon a Winter Soldier. Na Disney+ exklu­ziv­ně 19. břez­na 2021.Read more »

První pohled na seriál Falcon a Winter Soldier. Na Disney+...

První pohled na seri­ál Falcon a Winter Soldier. Na Disney+ dora­zí 19. 3. 2021.Read more »

Seriál Falcon a Winter Soldier dorazí až v roce 2021

Seriál Falcon a Winter Soldier dora­zí až v roce 2021Read more »

Seriál Falcon a Winter Soldier na Disney+ vyjde až v roce...

Seriál Falcon a Winter Soldier na Disney+ vyjde až v roce 2021, uvá­dí Screen RantRead more »

Seriál Falcon a Winter Soldier letos na streamovací službu...

Seriál Falcon a Winter Soldier letos na stre­a­mo­va­cí služ­bu Disney+ z důvo­du COVID-19 nako­nec nedo­ra­zíRead more »

Podívejte se na ukázku nové komedie Úhoři mají nabito

Nová čer­ná kome­die reži­sé­ra Vladimíra Michálka o par­tě chla­pů, kte­rý si hra­jí na Útvar rych­lé­ho nasa­ze­ní, aby unik­ly šedi všed­ních dní vstou­pí do kin 21. Února 2019. Scénář k fil­mu pochá­zí z pera...Read more »

Podívejte se na video k pohádce Čertí brko jenž 29. Listopadu vstoupí do kin

Pohádka reži­sé­ra Marka Najbrta  Čertí brko vstu­pu­je do kin 29. lis­to­pa­du. Pro reži­sé­ra to zna­me­na­lo prv­ní vstup do toho­to žán­ru po dra­ma­tic­kých sním­cích, kome­di­ích nebo seri­á­lech. Do hlav­ních rolí obsa­dil Marek...Read more »

Podívejte se na videoklip ke vznikajícímu filmu Bajkeři

Adam a Vladimír Mišík, tedy otec a syn se spo­lu setka­li popr­vé pra­cov­ně při nahrá­vá­ní video­kli­pu k fil­mu Bajkeři, ke kte­ré­mu hud­bu slo­žil skla­da­tel Jan. P. Muchov.Read more »

Na newyorském festivalu Tribeca získal tento český film cenu za nejlepší scénář

Cenu za nej­lep­ší scé­nář v sou­těž­ní sek­ci International Narrative Competition zís­kal v noci na pátek 28. dub­na nový film Bohdana Slámy Bába z ledu na slav­ném newy­or­ském fes­ti­va­lu Tribeca. Snímek na fes­ti­va­lu osob­ně...Read more »

Anděl Páně 2 v kinech už 1. Prosince - 90%

Rodinná fil­mo­vá pohád­ka Anděl Páně, kte­rá se těší vel­ké obli­bě tele­viz­ních divá­ků na vánoč­ní svát­ky, má nyní po  jede­nác­ti letech své pokra­čo­vá­ní, kte­ré se obje­ví v kině krát­ce před Vánoci, tedy...Read more »
Stránka načtena za 1,77679 s | počet dotazů: 191 | paměť: 33356 KB. | 18.05.2022 - 11:09:34