Kritiky.cz >

Judith Orloff: 365 tipů pro vysoce citlivé lidi

Vysoce cit­li­vé lidi (nebo­li empa­ty) cha­rak­te­ri­zu­jí vlast­nos­ti jako: sou­cit­nost, ocho­ta pomá­hat dru­hým, ote­vře­né srd­ce, empa­tie, ale také sklo­ny k rych­lé­mu vyčer­pá­ní, syn­dro­mu vyho­ře­ní, nut­nos­ti se čas­to izo­lo­vat od ostat­ních či pře­tí­že­ní...Read more »
Stránka načtena za 0,84758 s | počet dotazů: 158 | paměť: 27060 KB. | 07.03.2021 - 16:29:42