Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz >

Asterix a Obelix ve službách Jejího Veličenstva

Řeknu-li, že kaž­dý film s pokra­čo­vá­ním je čím dál hor­ší, tak ten­to­krát je to úpl­ná prav­da. Po prv­ním, dru­hém a tře­tím jde tedy 4. Díl do kin. A je oprav­du nena­po­do­bi­tel­ný. Úplně kazí...Read more »

Jak býti dobrou ženou

Paulette je žena v nej­lep­ších letech, kte­rá žije se svým man­že­lem Robertem v malém měs­teč­ku ve Francii. Společně pro­vo­zu­jí sou­kro­mou ško­lu pro dospí­va­jí­cí dív­ky, lido­vě řeče­no rodin­nou ško­lu. Cílem těch­to škol...Read more »
Stránka načtena za 3,29275 s | počet dotazů: 179 | paměť: 32909 KB. | 31.07.2021 - 00:17:53