Kritiky.cz >

70 nejkrásnějších sakrálních staveb v Čechách a na Moravě

Obsáhlá pub­li­ka­ce plná vel­kých barev­ných foto­gra­fií potě­ší nejen milov­ní­ky sakrál­ní archi­tek­tu­ry, ale i ty, kte­ří rádi ces­tu­jí po České repub­li­ce a obje­vu­jí její krá­sy. Kostelů a kap­lí je u nás více než sedm tisíc....Read more »
Stránka načtena za 1,38353 s | počet dotazů: 165 | paměť: 27452 KB. | 06.03.2021 - 00:16:00