Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz >

Neil Druckmann se nechal slyšet, že seriál The Last of Us se...

Neil Druckmann se nechal sly­šet, že seri­ál The Last of Us se v někte­rých momen­tech výraz­ně od video­hry odklo­ní. Známí cre­a­ti­ve direc­tor série to odů­vod­ňu­je tím, že chce zacho­vat důle­ži­té...Read more »

Comic-Con se letos uskuteční digitálně. Probíhat by z...

Comic-Con se letos usku­teč­ní digi­tál­ně. Probíhat by z finanč­ních důvo­dů měl pou­ze od 23-25. 7. 2021.Read more »

EA zrušilo projekt s názvem Gaia od studia Motive. Bloomberg...

EA zru­ši­lo pro­jekt s názvem Gaia od stu­dia Motive. Bloomberg uvá­dí, že EA se roz­hod­lo pro­jekt zru­šit ze stej­né­ho důvo­du jako Anthem Next. Hra byla ve vývo­ji dlou­hých šest let.Read more »

Mortal Kombat se v lednu 2021 do kin nepodívá. Filmový reboot...

Mortal Kombat se v led­nu 2021 do kin nepo­dí­vá. Filmový rebo­ot slav­né video­her­ní se z důvo­du ztí­že­ných pod­mí­nek při pan­de­mii odklá­dá na neu­r­či­to.Read more »

Akční mlátička No More Heroes 3 pro Nintendo Switch se z...

Akční mlá­tič­ka No More Heroes 3 pro Nintendo Switch se z důvo­du pan­de­mie odklá­dá na příští rokRead more »

Střílečka Deathloop od Arkane Studios se odkládá na druhý...

Střílečka Deathloop od Arkane Studios se odklá­dá na dru­hý kvar­tál roku 2021. Vyjít měla už letos o Vánocích ale z důvo­du pan­de­mie se tak nesta­ne.Read more »

Football Manager 2021 od studia Sports Interactive vyjde z...

Football Manager 2021 od stu­dia Sports Interactive vyjde z důvo­du pan­de­mie COVID-19 kon­cem letoš­ní­ho rokuRead more »

Seriál Falcon a Winter Soldier letos na streamovací službu...

Seriál Falcon a Winter Soldier letos na stre­a­mo­va­cí služ­bu Disney+ z důvo­du COVID-19 nako­nec nedo­ra­zíRead more »
Stránka načtena za 1,56216 s | počet dotazů: 175 | paměť: 33047 KB. | 18.05.2022 - 11:10:59