Kritiky.cz >

Generální úklid

Předvánoční čas si gene­rál­ní úklid vyslo­ve­ně vyža­du­je. Přes jaro, léto i pod­zim trá­ví­me vět­ši­nu času ven­ku. Mnohdy jsme na čer­stvém vzdu­chu od rána do veče­ra. Užíváme si slu­níč­ka a ven­kov­ních akti­vit....Read more »

Je hluk vaším nepřítelem? Tak ho izolujte

Máte rádi tichou domác­nost? Pokud se polo­ží otáz­ka tím­to způ­so­bem, asi kaž­dý odpo­ví, že niko­liv. Ale na otáz­ku, jest­li bys­te chtě­li mít dům bez zby­teč­né­ho hlu­ku, by byla odpo­věď...Read more »

Domov pro tělo i duši: Cesta za sny

Jste nespo­ko­je­ni se svým byd­le­ním? Potřebujete se zami­lo­vat do mís­ta, kde žije­te? Snad to bylo pro mne ved­lej­ším účin­kem sta­veb­ní­ho poci­tov­ní­ku Renáty Kiary Vargové. Nikdy není poz­dě spl­nit si...Read more »
Stránka načtena za 1,44486 s | počet dotazů: 156 | paměť: 27194 KB. | 04.03.2021 - 20:06:10