Štítky: Doktor z hor

Prima - 25.06.20180

Prima - 25.06.2018

Televizni pro­gram na 25.06.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
13 duchůRodina uči­te­le mate­ma­ti­ky zdě­dí od tajem­né­ho strý­ce záhad­ný dům. Po prvot­ním nad­še­ní z nové­ho obyd­lí však zji...

Autor:
Prima - 22.06.20180

Prima - 22.06.2018

Televizni pro­gram na 22.06.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Návrat komi­sa­ře Rexe XII (10) -ST -W -HDProč odstře­lo­vač za bílé­ho dne zastře­lil tři muže? Komisař Rivera se musí s R...

Autor:
Prima - 21.06.20180

Prima - 21.06.2018

Televizni pro­gram na 21.06.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Návrat komi­sa­ře Rexe XII (9) -ST -W -HDPřijít pod­vo­dem o vel­ké pení­ze, to doká­že člo­vě­ka sra­zit na kole­na. Kolik lidí...

Autor:
Prima - 20.06.20180

Prima - 20.06.2018

Televizni pro­gram na 20.06.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Prostřeno!Pět sou­tě­ží­cích, pět veče­ří, menu tra­dič­ní i exo­tic­ká! Reality show Prostřeno! je kaž­do­den­ní návště­vou vaši...

Autor:
Prima - 19.06.20180

Prima - 19.06.2018

Televizni pro­gram na 19.06.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Návrat komi­sa­ře Rexe XII (4) -ST -W -HDKomisař Rivera spo­lu s Rexem vyšet­řu­jí vraž­du dva­nác­ti­le­té­ho hocha... Italský ...

Autor:
Prima - 18.06.20180

Prima - 18.06.2018

Televizni pro­gram na 18.06.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Vraždy v MidsomeruŠéfinspektor Barnaby nemá v posled­ní době šan­ci se vyspat. K vraž­dám, jež mají sou­vis­lost s námě­síč...

Autor:
TV Barrandov - 18.06.20180

TV Barrandov - 18.06.2018

Televizni pro­gram na 18.06.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Julie a NikolasPokračování němec­ké­ho roman­tic­ké­ho seri­á­lu (2014). Hrají J. Newrkla, J. Hartmann, M. Seefried, N. ...

Autor:
TV Barrandov - 15.06.20180

TV Barrandov - 15.06.2018

Televizni pro­gram na 15.06.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Tenká čer­ná linieJak málo sta­čí k pře­kro­če­ní svých pra­vo­mo­cí ředi­te­le pohřeb­ní­ho ústa­vu se pře­svěd­čí býva­lý polic...

Autor:
Prima - 15.06.20180

Prima - 15.06.2018

Televizni pro­gram na 15.06.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Návrat komi­sa­ře Rexe XI (12) -ST -W -HDNa ost­ro­vě Malta se koná poli­cej­ní kon­fe­ren­ce, kte­ré se účast­ní i komi­sař Fabb...

Autor:
TV Barrandov - 14.06.20180

TV Barrandov - 14.06.2018

Televizni pro­gram na 14.06.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Na plac! 14.06. 02:25 14.06. 03:10Julie a NikolasPokračování němec­ké­ho roman­tic­ké­ho seri­á­lu (2014). Hrají J. Newr...

Autor:
Prima - 14.06.20180

Prima - 14.06.2018

Televizni pro­gram na 14.06.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Prostřeno!Pět sou­tě­ží­cích, pět veče­ří, menu tra­dič­ní i exo­tic­ká! Reality show Prostřeno! je kaž­do­den­ní návště­vou vaši...

Autor:
TV Barrandov - 13.06.20180

TV Barrandov - 13.06.2018

Televizni pro­gram na 13.06.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Kurňa, co to je?Páni Zedníčci v akci. Strejda Pavel, syno­vec Kuba. Jaké tajem­né před­mě­ty s nimi odha­lí­me v oblí­be...

Autor:
Prima - 13.06.20180

Prima - 13.06.2018

Televizni pro­gram na 13.06.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Návrat komi­sa­ře Rexe XI (8) -ST -W -HDV ast­ro­no­mic­ké labo­ra­to­ři dojde k trest­né­mu činu. Věhlasný pro­fe­sor při­jde o zr...

Autor:
TV Barrandov - 12.06.20180

TV Barrandov - 12.06.2018

Televizni pro­gram na 12.06.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Na plac! 12.06. 02:50 12.06. 03:10Exkluziv Kateřiny BrožovéNahlédněte spo­lu s námi do svě­ta hvězd a jejich nej­bli...

Autor:
Prima - 12.06.20180

Prima - 12.06.2018

Televizni pro­gram na 12.06.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Návrat komi­sa­ře Rexe XI (6) -ST -W -HDKomisař Fabbri, inspek­tor Morini a Rex musí zjis­tit, kdo před zra­ky něko­li­ka de...

Autor:
TV Barrandov - 11.06.20180

TV Barrandov - 11.06.2018

Televizni pro­gram na 11.06.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Česká tajenkaZábavná sou­těž plná taje­nek pro vel­ké i malé. Pořadem Vás pro­ve­de Vlasta Korec (Premiéra) 11.06. 14:...

Autor:
TV Barrandov - 08.06.20180

TV Barrandov - 08.06.2018

Televizni pro­gram na 08.06.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Kurňa, co to je?Páni Zedníčci v akci. Strejda Pavel, syno­vec Kuba. Jaké tajem­né před­mě­ty s nimi odha­lí­me v oblí­be...

Autor:
Prima - 08.06.20180

Prima - 08.06.2018

Televizni pro­gram na 08.06.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Návrat komi­sa­ře Rexe XI (2) -ST -W -HDKomisaře Fabbriho a jeho pomoc­ní­ka Rexe čeka­jí ten­to­krát ile­gál­ní závo­dy moto­re...

Autor:
TV Barrandov - 07.06.20180

TV Barrandov - 07.06.2018

Televizni pro­gram na 07.06.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Matlock VII (17,18)Ben Matlock je sym­pa­tic­ký, ale vel­mi dra­hý obháj­ce z Atlanty. Najmout si ho však sto­jí za to, ...

Autor:
Prima - 07.06.20180

Prima - 07.06.2018

Televizni pro­gram na 07.06.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Prostřeno!Pět sou­tě­ží­cích, pět veče­ří, menu tra­dič­ní i exo­tic­ká! Reality show Prostřeno! je kaž­do­den­ní návště­vou vaši...

Autor:
Prima - 06.06.20180

Prima - 06.06.2018

Televizni pro­gram na 06.06.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Prostřeno!Pět sou­tě­ží­cích, pět veče­ří, menu tra­dič­ní i exo­tic­ká! Reality show Prostřeno! je kaž­do­den­ní návště­vou vaši...

Autor:
TV Barrandov - 06.06.20180

TV Barrandov - 06.06.2018

Televizni pro­gram na 06.06.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Na plac! 06.06. 02:45 06.06. 03:10Kurňa, co to je?Páni Zedníčci v akci. Strejda Pavel, syno­vec Kuba. Jaké tajem­né...

Autor:
Prima - 05.06.20180

Prima - 05.06.2018

Televizni pro­gram na 05.06.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Prostřeno!Pět sou­tě­ží­cích, pět veče­ří, menu tra­dič­ní i exo­tic­ká! Reality show Prostřeno! je kaž­do­den­ní návště­vou vaši...

Autor:
TV Barrandov - 05.06.20180

TV Barrandov - 05.06.2018

Televizni pro­gram na 05.06.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Julie a NikolasPokračování němec­ké­ho roman­tic­ké­ho seri­á­lu (2014). Hrají J. Newrkla, J. Hartmann, M. Seefried, N. ...

Autor:
TV Barrandov - 04.06.20180

TV Barrandov - 04.06.2018

Televizni pro­gram na 04.06.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Kurňa, co to je?Páni Zedníčci v akci. Strejda Pavel, syno­vec Kuba. Jaké tajem­né před­mě­ty s nimi odha­lí­me v oblí­be...

Autor:
Prima - 04.06.20180

Prima - 04.06.2018

Televizni pro­gram na 04.06.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Největší tan­ko­vé bitvyDruhá svě­to­vá vál­ka se chý­lí ke kon­ci a Spojenci postu­pu­jí smě­rem na Německo. Hitler sahá po je...

Autor: