Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz >

Hashtag podvodnice

Film sice není přímo založen na žádném konkrétním skutečném příběhu, působí však až bolestivě realisticky. Žijeme v době, kdy falšování informací a obelhávání lidí v takto masovém formátu s...Read more »

Cruella dorazí 28. 5. 2021 souběžně do kin a na Disney+, kde...

Cruella dora­zí 28. 5. 2021 sou­běž­ně do kin a na Disney+, kde bude ke shléd­nu­tí za $30 (655 Kč).Read more »

Animák Luca do kin vůbec nedorazí a rovnou zamíří na...

Animák Luca do kin vůbec nedo­ra­zí a rov­nou zamí­ří na Disney+, kde bude ke shléd­nu­tí zdar­ma. Zároveň ale bude uve­den do kin v zemích, kde Disney+ není dostup­né.Read more »

Seriál Loki na Disney+ dorazí 11. 6. 2021.

Seriál Loki na Disney+ dora­zí 11. 6. 2021.Read more »

Seriál Star Wars: Bad Batch na Disney+ dorazí 4. 5. 2021.

Seriál Star Wars: Bad Batch na Disney+ dora­zí 4. 5. 2021.Read more »

Seriál Monsters at Work na Disney+ dorazí 2. 7. 2021.

Seriál Monsters at Work na Disney+ dora­zí 2. 7. 2021.Read more »

Seriál Chip „n“ Dale: Park Life na Disney+ dorazí...

Seriál Chip „n“ Dale: Park Life na Disney+ dora­zí 23. 7. 2021.Read more »

Disney chystá seriálové univerzum Magic Kingdom. Jde o jeden...

Disney chys­tá seri­á­lo­vé uni­ver­zum Magic Kingdom. Jde o jeden ze čtyř tema­tic­kých par­ků tvo­ří­cích Walt Disney World Resort. Univerzum s názvem The Society of Explorers and Adventurers pro Disney vybu­du­je Ronald...Read more »

V roce 2026 má mít Disney+ 294 milionů předplatitelů,...

V roce 2026 má mít Disney+ 294 mili­o­nů před­pla­ti­te­lů, zatím­co Netflix bude mít 286 mili­o­nů. S odváž­nou před­po­vě­dí při­chá­zí ana­ly­ti­ci z Digital TV Research.Read more »

Falcon a Winter Soldier na Disney+ oficiálně dorazí 19....

Falcon a Winter Soldier na Disney+ ofi­ci­ál­ně dora­zí 19. břez­na.Read more »

Seriál Loki na Disney+ dorazí 7. 5. 2021.

Seriál Loki na Disney+ dora­zí 7. 5. 2021.Read more »

V připravovaném seriálu Willow pro Disney+ si zahraje také...

V při­pra­vo­va­ném seri­á­lu Willow pro Disney+ si zahra­je také Tony Revolori.Read more »

Trailer k Raya a drak.

Trailer k Raya a drak. On March 5, join Raya on her quest to find the last dra­gon. See Disney’s Raya and the Last Dragon in the­a­ters or order it on...Read more »

Režisér Jon M. Chu (Podfukáři 2, G. I. Joe 2: Odveta) již...

Režisér Jon M. Chu (Podfukáři 2, G. I. Joe 2: Odveta) již není reži­sé­rem pilo­tu a pro­du­cen­tem seri­á­lu Willow pro Disney+. Důvodem je jeho pře­pl­ně­ný har­mo­no­gram.Read more »

Režisér Robert Rodriguez si myslí, že Disney dá...

Režisér Robert Rodriguez si mys­lí, že Disney dá oče­ká­va­né Alitě 2 pře­ci jenom zele­nou a pokra­čo­vá­ní oprav­du vznik­ne.Read more »

Seriál Loki má první trailer. Na Disney+ dorazí v květnu...

Seriál Loki má prv­ní trai­ler. Na Disney+ dora­zí v květ­nu 2021.Read more »

Buck z Doby ledové 3 dostane na Disney+ v roce 2022 seriálové...

Buck z Doby ledo­vé 3 dosta­ne na Disney+ v roce 2022 seri­á­lo­vé pokra­čo­vá­ní.Read more »

Nový plakát k Falcon a Winter Soldier. Na Disney+ exkluzivně...

Nový pla­kát k Falcon a Winter Soldier. Na Disney+ exklu­ziv­ně 19. břez­na 2021.Read more »

Strážci Galaxie dostanou v roce 2022 vánoční speciál,...

Strážci Galaxie dosta­nou v roce 2022 vánoč­ní spe­ci­ál, kte­rý pro Disney+ napí­še a zre­ží­ru­je James Gunn (Strážci Galaxie, Sebevražedný oddíl).Read more »

Baby Groot se na Disney+ dočká série krátkých filmečků s...

Baby Groot se na Disney+ dočká série krát­kých fil­meč­ků s názvem I Am Groot.Read more »

První pohled na seriál Falcon a Winter Soldier. Na Disney+...

První pohled na seri­ál Falcon a Winter Soldier. Na Disney+ dora­zí 19. 3. 2021.Read more »

Seriál s Cassianem Andorem pod názvem Andor dorazí na Disney+...

Seriál s Cassianem Andorem pod názvem Andor dora­zí na Disney+ v roce 2022.Read more »

Disney+ dorazí na další zahraniční trhy 23. února 2021. K...

Disney+ dora­zí na dal­ší zahra­nič­ní trhy 23. úno­ra 2021. K dneš­ní­mu dni si služ­bu před­pla­cí 86,3 mili­o­nů před­pla­ti­te­lů a Disney před­po­klá­dá, že v roce 2024 to bude už 230 mili­o­nů.Read more »

Disney animáky Velká šestka, Zootropolis: Město zvířat,...

Disney ani­má­ky Velká šest­ka, Zootropolis: Město zví­řat, Princezna a žabák a Odvážná Vaina: Legenda o kon­ci svě­ta dosta­nou na Disney+ svá seri­á­lo­vá pokra­čo­vá­ní.Read more »

Pilot seriálu Willow pro Disney+ zrežíruje Jon M. Chu...

Pilot seri­á­lu Willow pro Disney+ zre­ží­ru­je Jon M. Chu (Podfukáři 2). Do své role se po 32 letech vra­cí Warwick Davis a k němu se při­dá­va­jí hereč­ky Erin Kellyman, Cailee Spaeny a Ellie...Read more »

Hranou předělávku Chipa a Dalea: Rychlé roty pro Disney+...

Hranou pře­dě­láv­ku Chipa a Dalea: Rychlé roty pro Disney+ namlu­ví dvo­ji­ce John Mulaney a Andy Samberg.Read more »

Vítejte v království Kumandry. Raya a drak dorazí...

Vítejte v krá­lov­ství Kumandry. Raya a drak dora­zí sou­běž­ně do kin a na Disney+ 5. břez­na 2021.Read more »

Trailer k fantasy novince Godmothered pro Disney+

Trailer k fan­ta­sy novin­ce Godmothered pro Disney+Read more »

Seriál WandaVision si odbude svou premiéru na Disney+ 15. 1....

Seriál WandaVision si odbu­de svou pre­mi­é­ru na Disney+ 15. 1. 2021Read more »

Nový animák Duše od studia Pixar 25. 12.2020 dorazí na...

Nový ani­mák Duše od stu­dia Pixar 25. 12.2020 dora­zí na Disney+. Nejnovější pixa­rov­ka postup­ně půjde i exklu­ziv­ně do zemí, kde Disney+ stá­le není, ame­ric­kým kinům se plně vyhne.Read more »

Vílu Zvonilku si v hraném Peter Panovi od Disney zahraje Yara...

Vílu Zvonilku si v hra­ném Peter Panovi od Disney zahra­je Yara ShahidiRead more »

V Disney i nadále počítají s premiérou WandaVision seriálu...

V Disney i nadá­le počí­ta­jí s pre­mi­é­rou WandaVision seri­á­lu na stre­a­mo­va­cí služ­bě Disney+ ten­to rokRead more »

Seriál Falcon a Winter Soldier i přes svou obnovenou produkci,...

Seriál Falcon a Winter Soldier i přes svou obno­ve­nou pro­duk­ci, kte­rá pobě­ží do pro­sin­ce, nako­nec pre­mi­é­ru na Disney+ ten­to rok nestih­ne.Read more »

V Disney vyhlíží nové datum premiéry Black Widow, která 6....

V Disney vyhlí­ží nové datum pre­mi­é­ry Black Widow, kte­rá 6. lis­to­pa­du do kin prav­dě­po­dob­ně nedo­ra­zíRead more »

2 sezona seriálu Mandalorian má trailer. Na Disney+...

2 sezo­na seri­á­lu Mandalorian má trai­ler. Na Disney+ odstar­tu­je 30. říj­na.Read more »

Seriál Falcon a Winter Soldier na Disney+ vyjde až v roce...

Seriál Falcon a Winter Soldier na Disney+ vyjde až v roce 2021, uvá­dí Screen RantRead more »

Hraná Mulan poputuje na Disney+. Film za $200m (4 447 660 150...

Hraná Mulan popu­tu­je na Disney+. Film za $200m (4 447 660 150 Kč) dora­zí 4. září na služ­bu Disney+, kde bude stát $30 (667 Kč) a záro­veň půjde do vybra­ných kin v USA, Kanadě, Novém Zélandu, Číně...Read more »

Netflix s Disney jedná o odkoupení vysílacích práv na...

Netflix s Disney jed­ná o odkou­pe­ní vysí­la­cích práv na thriller Žena v okněRead more »

Mulan mít premiéru 21. 8.2020 nebude. Disney jedná o novém...

Mulan mít pre­mi­é­ru 21. 8.2020 nebu­de. Disney jed­ná o novém ter­mí­nu.Read more »

Seriál Falcon a Winter Soldier letos na streamovací službu...

Seriál Falcon a Winter Soldier letos na stre­a­mo­va­cí služ­bu Disney+ z důvo­du COVID-19 nako­nec nedo­ra­zíRead more »

Dočkáme se nového animovaného Star Wars seriálu s názvem...

Dočkáme se nové­ho ani­mo­va­né­ho Star Wars seri­á­lu s názvem The Bad Batch. Seriál má být spin-offem ke Star Wars: The Clone Wars a má sle­do­vat spe­ci­ál­ní klo­no­vé koman­do ze závě­reč­né série...Read more »

Trailer k filmu The One and Only Ivan od studia Disney, který...

Trailer k fil­mu The One and Only Ivan od stu­dia Disney, kte­rý exklu­ziv­ně půjde na jeho služ­bu Disney+Read more »

Disney - Nejmilejší sbírka pohádek - pohádky, které znají úplně všichni

Kdo by neznal pohád­ku Lví král. V této kni­ze najdou čte­ná­ři i ten­to pří­běh. Pro ty, kdo nečet­li nebo nevi­dě­li, ale neje­nom pro ně jde o to, že hlav­ní posta­vou je malý...Read more »
Stránka načtena za 1,91062 s | počet dotazů: 301 | paměť: 35284 KB. | 14.08.2022 - 05:14:42