Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz >

RoboCop (1987) - 70 % - „RoboCop“ je v současné době už klasika.

„RoboCop“ je dnes již legen­dár­ní film, kte­rý je ukáz­kou toho, že sci-fi je sku­teč­ně žánr, kte­rý může nabíd­nout vel­mi zají­ma­vé záplet­ky. Anebo ale­spoň tako­vé posta­vy, kte­ré se sta­nou napros­to...Read more »

Minority Report - Steven Spielberg také natočil Philip K. Dicka

Děj sci-fi fil­mu Minority report se ode­hrá­vá v roce 2054, v němž již něja­ký ten rok fun­gu­je sys­tém kri­mi­nál­ní pre­ven­ce Pre-crim, kte­rým poli­cis­té úspěš­ně chrá­ní oby­va­te­le Washingtonu pro­ti vraž­dám.Read more »

RoboCop - Když režíruje Holanďan, vznikne kultovní film!

Za dob komu­nis­mu nešlo mno­ho ame­ric­kých fil­mů do čes­ko­slo­ven­ské dis­tri­buce, a tak mno­ho fil­mů, bohu­žel, si fil­mo­ví fanouš­ci musí zopa­ko­vat o mno­ho let poz­dě­ji na VHS, DVD a pří­pad­ně na blu-ray. Jedním...Read more »

Minority Report - Spielbergova Sci-Fi z blízké budoucnosti

   Měli jsme tu dino­sau­ry, vojá­ky, mimo­zemš­ťa­ny, ese­sá­ky, jed­no­ho domá­cí­ho maz­líč­ka v polích kuku­ři­ce. Ale od Spielberga jsme ješ­tě nevi­dě­li pořád­ně Sci-Fi z blíz­ké budouc­nos­ti. Do této doby se z dua S+L Sci-fi...Read more »
Stránka načtena za 1,30486 s | počet dotazů: 178 | paměť: 31698 KB. | 19.09.2021 - 18:46:35