Štítky: David Harewood

0

Supergirl aneb Důstojný závan 90kové atmosféry

„Když jsem byla dítě, moje pla­ne­ta Krypton byla zni­če­na…“ Kara Zor – El Jakou ces­tou se vydal seri­ál věno­va­ný Supermanově sestřen­ce? Superman a Batman jsou prav­dě­po­dob­ně nej­čas­tě­ji zpra­co­vá­va­ný­mi komik­so­vý­mi posta­va­mi. A teh­dy, když je náho­dou jed­no­ho nebo dru­hé­ho naha­ně­če padou­chů pří­liš, při­chá­zí ke slo­vu tu syn, tu věr­ný pomocník…nebo sestřen­ka. Superdívka tu...

GrimsbyPlakat0

Grimsby - O tvůrcích

            SACHA BARON COHEN (Nobby, scé­nář, námět, pro­duk­ce) se do svě­ta kome­die zapsal svým alter egem Alim G, mode­rá­to­rem popu­lár­ní­ho kome­di­ál­ní­ho seri­á­lu sta­ni­ce HBO Da Ali G Show, nomi­no­va­né­ho hned něko­li­krát na cenu Emmy. Tento seri­ál, původ­ně pova­žo­va­ný za nej­lep­ší kome­di­ál­ní feno­mén Anglie, se po svém odvy­sí­lá­ní na sta­ni­ci HBO v roce...

GrimsbyPlakat0

Grimsby - Obsah/O filmu

            OBSAH               Na Oscara nomi­no­va­ný drži­tel Zlatého gló­bu Sacha Baron Cohen – tvůr­ce postav Borata, Bruna a Aliho G – se vra­cí se zce­la novou posta­vou: při­chá­zí Nobby Butcher, chro­nic­ky neza­měst­na­ný, ale požit­kář­ský fanou­šek fot­ba­lu, kte­rý je nucen zachrá­nit svět.             Nobby má vše, co by si pořád­ný chlap...

BrogherNahl0

Grimsby - 40 %

Nobby a Sebastian jsou brat­ři, kte­ré spo­ju­jí radost­né i smut­né zážit­ky z dět­ství .  Po letech odlou­če­ní se jejich ces­ty opět setká­va­jí a začí­ná obdo­bí bláz­ni­vých dob­ro­druž­ství, kte­ré jsou sice pro Sebastiana běž­nou ruti­nou ale pro Nobbyho jsou to situ­a­ce zce­la nové. Život v malém dom­ku ve spo­leč­nos­ti milu­jí­cí druž­ky a počet­ných potom­ků při­ná­ší Nobbymu radost­né...