Sebevražedný oddíl - Tentokrát má Batman jenom štěk!

Do Sebevražedného oddí­lu dáme pří­tel­ky­ni Jokera (Harley Quinn - Margot Robbie), nej­lep­ší­ho střel­ce vesmí­ru Deadshota (Will Smith) a dal­ší už méně slav­né osob­nos­ti zápo­rác­ké­ho svě­ta. Do jejich rolí obsa­dí­me mla­dé...Číst dál »

Noční běžec - film není jako laciná střílečka

Kamarádi Jimmy Conlon a Shawn Maguire už spo­lu lec­cos zaži­li a spo­ju­je je bouř­li­vý život v pod­svě­tí, kde si kaž­dý vybu­do­val svou pev­nou pozi­ci. Ale jak už to v přá­tel­ství bývá, jsou chví­le,...Číst dál »

John Wick 2 - stylové pokračováním předchozího akčního příběhu

John Wick je zabi­ják na odpo­čin­ku, kte­rý by se nej­ra­dě­ji zavřel ve svém domě a vzpo­mí­nal na mrt­vou ženu. Přesto musel oprášit své zbra­ně a dát za vyu­če­nou jed­né par­tě lum­pů....Číst dál »

John Wick 2 (2017) - 85% akčního baletu (action / thriller)

Bylo, neby­lo.. za deva­te­ro řeka­mi a hora­mi.. áále pen­drek! Víte vy co? Když se vám jas­ně řek­ne, abys­te nena­sí­ra­li furt „Džonyho Strašáka“ Wicka, tak se asi moc dob­ře ví, proč...Číst dál »

Sebevražedný oddíl - Recenze

Tak mám pro Vás při­pra­ven ter­mín vydá­ní recen­ze. Číst dál »

Terminator Salvation [60%]

Po toli­ka parád­ních trai­le­rech, zábav­ných per­lič­kách z natá­če­ní a neko­neč­ném pře­hrá­vá­ní Nine Inch Nails nám reži­sér McG oko­lo své­ho nové­ho bijá­ku koneč­ně vylo­žil všech­ny skry­té kar­ty... a pro­hrál veš­ke­ré sáz­ky. Letní vál­ku...Číst dál »