Štítky: cestování v čase

big_cestovatelka-xQ8-3469530

Alexandra Brackenová - Cestovatelka

Etta byla vytr­že­na ze své­ho živo­ta a vho­ze­na do minu­los­ti, kde jaká­ko­liv její chy­ba může změ­nit budouc­nost. Po nevy­da­ře­ném poku­su zís­kat ast­ro­láb se ocit­ne sama na nezná­mém mís­tě v nezná­mém čase. Dostane se jí však pomo­ci od něko­ho, kdo už měl být dáv­no mrt­vý. Julian Ironwood, nevlast­ní brat Ettina milo­va­né­ho Nicholase, ji odve­de...