Kritiky.cz >

Pohádky o mašinkách: Animovaný seriál plný kouzel a dobrodružství

Pohádky o mašin­kách jsou neza­po­me­nu­tel­ným dílem čes­ké­ho auto­ra Pavla Naumana, kte­ré nás zavá­dí do kou­zel­né­ho svě­ta loko­mo­tiv a želez­ni­čá­řů. Tyto ori­gi­nál­ní pohád­ky oží­va­jí na praž­ském Smíchovském nádra­ží a okol­ních tra­tích, kde se... Read more »

Dnes vychází hra Kvark - další česká FPS v předběžném přístupu

Pokud máte rádi akč­ní stří­leč­ky z prv­ní oso­by a zají­má vás his­to­rie Československa, mož­ná bys­te měli zku­sit Kvark. Jedná se o novou hru od čes­kých vývo­já­řů Latest Past a Perun Creative, kte­rá dnes... Read more »

HROT: Retro FPS z postapokalyptického Československa vyjde 16. května 2023

Pokud máte rádi sta­ré stří­leč­ky z deva­de­sá­tek jako Quake nebo Doom, mož­ná vás zaujme HROT. Jedná se o single-playerovou retro FPS, kte­rá se ode­hrá­vá v Československu po nezná­mé kata­stro­fě v roce 1986. Hra je... Read more »
Stránka načtena za 6,24876 s | počet dotazů: 183 | paměť: 41253 KB. | 23.09.2023 - 19:39:12