Lujza Garajová Schrameková

35 let pochá­zí z diva­del­ní rodi­ny, stu­do­va­la herec­kou kon­zer­va­toř a na VŠ soci­ál­ní prá­ci hereč­ka a mode­rá­tor­ka, je vda­ná a má dvě děti – Grétu a Viktora během mateř­ské dovo­le­né se spo­lu s Jánom Gorduličom...Read more »

David Gránský

26 let čes­ký zpě­vák a herec, naro­zen ve Znojmě dět­ství strá­vil v Irsku, má 2 bra­t­ry – Jaroslava a Tomáše David žije se svo­jí pří­tel­ky­ní Nikolou, se kte­rou se zná již od...Read more »

Marta Jandová

44 let zpě­vač­ka a muzi­ká­lo­vá hereč­ka, zná­má z půso­be­ní v němec­ké kape­le Die Happy naro­di­la se v Praze, je dce­rou rocke­ra Petra Jandy – zpě­vá­ka legen­dár­ní kape­ly Olympic jejím man­že­lem je gyne­ko­log Miroslav...Read more »