Štítky: Brooklyn 99

Prima - 20.09.20180

Prima - 20.09.2018

Televizni pro­gram na 20.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex V (13) -ST -W -HDVídeňská poli­cie horeč­na­tě hle­dá dva malé sou­ro­zen­ce. Musí je najít dřív než vraž­dí­cí pr...

Autor:
Prima - 19.09.20180

Prima - 19.09.2018

Televizni pro­gram na 19.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Poslední poldaMickův par­ťák, Andreas, je vdo­vou po zesnu­lém kole­go­vi obvi­něn z vydí­rá­ní. Stal se nepo­ho­dl­ným, pro­to­že...

Autor:
Prima - 18.09.20180

Prima - 18.09.2018

Televizni pro­gram na 18.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex V (9) -ST -W -HDKomisař Brandtner a jeho věr­ný pomoc­ník Rex boju­jí o život une­se­né­ho syn­ka věhlas­né opern...

Autor:
Prima - 17.09.20180

Prima - 17.09.2018

Televizni pro­gram na 17.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Carrie 2Vysokoškolačka Rachel dis­po­nu­je neo­vla­da­tel­nou smr­tí­cí silou. Není pro­to rad­no si s ní zahrá­vat... Americký h...

Autor:
Prima - 16.09.20180

Prima - 16.09.2018

Televizni pro­gram na 16.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Vraždy v MidsomeruNález mrt­vo­ly v jed­né stud­ni roz­je­de řetě­zec záhad­ných zmi­ze­ní osob i dal­ších vražd... Britský krim...

Autor:
Prima - 15.09.20180

Prima - 15.09.2018

Televizni pro­gram na 15.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex V (6) -ST -W -HDDálkově říze­né mode­ly jsou obdi­vu­hod­né: snad­no se ovlá­da­jí a une­sou i malý náklad - tře­ba...

Autor:
Prima - 14.09.20180

Prima - 14.09.2018

Televizni pro­gram na 14.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex V (4) -ST -W -HDNebezpečný plyn sarin kdy­si zabí­jel na svě­to­vých bojiš­tích. Teď má poslou­žit pacha­te­lům g...

Autor:
Prima - 13.09.20180

Prima - 13.09.2018

Televizni pro­gram na 13.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Poslední poldaMickův par­ťák, Andreas, je vdo­vou po zesnu­lém kole­go­vi obvi­něn z vydí­rá­ní. Stal se nepo­ho­dl­ným, pro­to­že...

Autor:
Prima - 12.09.20180

Prima - 12.09.2018

Televizni pro­gram na 12.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex V (1) -ST -W -HDPřed Rexem sto­jí těž­ký úkol - vypá­t­rat škod­nou ve vlast­ním reví­ru. Neznámý pes totiž v pa...

Autor:
Prima - 11.09.20180

Prima - 11.09.2018

Televizni pro­gram na 11.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex IV (16) -ST -W -HDŽivot šéfa obcho­du s mód­ním zbo­žím se náh­le změ­ní poté, co je obvi­něn ze sexu­ál­ní­ho obt...

Autor:
Prima - 10.09.20180

Prima - 10.09.2018

Televizni pro­gram na 10.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Smrtelný úderOdborník na bom­by nási­lím donu­til Toma, aby zabil svou ženu. Ten je její smr­tí zni­čen. Možnost pomsty ho...

Autor:
Prima - 09.09.20180

Prima - 09.09.2018

Televizni pro­gram na 09.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Powerpuff GirlsV měs­teč­ku Townswille byd­lí tři dív­ky napros­to roz­díl­ných povah. Každá z nich je obda­ře­na něja­kou zvlá...

Autor:
Prima - 08.09.20180

Prima - 08.09.2018

Televizni pro­gram na 08.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex IV (15) -ST -W -HDMaskovaný zlo­či­nec pře­pad­ne kle­not­nic­tví - ale spí­še než o šper­ky jako by mu šlo o brut...

Autor:
Prima - 07.09.20180

Prima - 07.09.2018

Televizni pro­gram na 07.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Polední zprá­vy 07.09. 12:15 07.09. 12:25Jake a tlusťochStátní návlad­ní J. L. McCabe je nála­do­vý bru­čoun, kte­rý je mil...

Autor:
Prima - 06.09.20180

Prima - 06.09.2018

Televizni pro­gram na 06.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Poslední poldaMladá žena se pro­bu­dí ved­le mrt­vo­ly. Poté, co zpa­ni­ka­ří a z mís­ta činu ute­če, se stá­vá hlav­ní pode­zře­lo...

Autor:
Prima - 05.09.20180

Prima - 05.09.2018

Televizni pro­gram na 05.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex IV (9) -ST -W -HDVětšina žen tou­ží být někdy mat­kou, ale jen málo­kte­rá se kvů­li tomu odhod­lá k úno­su nebo...

Autor:
Prima - 04.09.20180

Prima - 04.09.2018

Televizni pro­gram na 04.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex IV (6) -ST -W -HDMistrné mas­ko­vá­ní obli­če­je může okla­mat lid­ský zrak, ale nikdy neo­šá­lí Rexův čich... Něm...

Autor:
Prima - 03.09.20180

Prima - 03.09.2018

Televizni pro­gram na 03.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Vraždy v MidsomeruZahrada pan­ství byla vždy míst­ní pýchou a rari­tou. Nová maji­tel­ka ji chtě­la komerč­ně vyu­ží­vat - a š...

Autor:
Prima - 02.09.20180

Prima - 02.09.2018

Televizni pro­gram na 02.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Příběh vražedkyněSára je odsou­ze­na za dvoj­ná­sob­nou vraž­du, kte­rou pod­le svých slov nespácha­la. Když nena­jde legál­ní z...

Autor:
Prima - 01.09.20180

Prima - 01.09.2018

Televizni pro­gram na 01.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex IV (5) -ST -W -HDOsiřelý Rex se sezna­mu­je s novým pánem a vídeňští kri­mi­na­lis­té s novou posi­lou... Německ...

Autor:
Prima - 31.08.20180

Prima - 31.08.2018

Televizni pro­gram na 31.08.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex IV (4) -ST -W -HDZa odha­le­ní maso­vé­ho vra­ha mla­dých žen zapla­tí vídeň­ská kri­mi­nál­ka vyso­kou cenu... Němec...

Autor:
Prima - 30.08.20180

Prima - 30.08.2018

Televizni pro­gram na 30.08.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex IV (1) -ST -W -HDPsí hvězda vídeň­ské kri­mi­nál­ky „jde po krku“ nebez­peč­né­mu vra­ho­vi a únos­ci malé dív­ky......

Autor:
Prima - 29.08.20180

Prima - 29.08.2018

Televizni pro­gram na 29.08.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex IV (1) -ST -W -HDPsí hvězda vídeň­ské kri­mi­nál­ky „jde po krku“ nebez­peč­né­mu vra­ho­vi a únos­ci malé dív­ky......

Autor:
Prima - 28.08.20180

Prima - 28.08.2018

Televizni pro­gram na 28.08.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex III (10) -ST -W -HDByly by to idy­lic­ké vídeň­ské Vánoce - nebýt úno­su malé­ho chlap­ce nebez­peč­ný­mi vydě­ra­či...

Autor:
0

Prima Comedy Central přichází po prázdninách s Červeným trpaslíkem, Takovou moderní rodinkou i Goldbergovými

Zábavní tele­viz­ní kanál Prima Comedy Central se roz­ho­dl do pod­zim­ní­ho vysí­lá­ní zařa­dit hned něko­lik novi­nek. Diváci se mohou těšit na zce­la nové série oblí­be­ných tele­viz­ních rodin, bláz­ni­vé­ho poli­cej­ní­ho okrsku i divo­ké­ho taj­né­ho agen­ta. K rados­ti všech pří­z­niv­ců brit­ské­ho humo­ru se na tele­viz­ní obra­zov­ky vra­cí i sci-fi sit­com Červený trpas­lík. Zářijový pro­gram sta­ni­ce Prima...

Autor:
Prima - 27.08.20180

Prima - 27.08.2018

Televizni pro­gram na 27.08.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Přestávka ve vysí­lá­ní 27.08. 03:49 27.08. 06:20Vraždy v MidsomeruŠéfinspektor Barnaby se na čas usa­dí v blíz­kém domov...

Autor: