Kritiky.cz >

Fakjů pane učiteli

Zeki Müller si odpy­ká­vá svůj trest ve věze­ní za lou­pež a plá­nu­je si svůj dal­ší život. Těší se, že si na svo­bo­dě vyzved­ne pení­ze, kte­ré scho­va­la jeho kama­rád­ka Charlie. Bohužel... Read more »

Bora Dagtekin

Bora Dagtekin se naro­dil v roce 1978 v Hannoveru, němec­ké mat­ce a turec­ké­mu otci. Vystudoval sce­náris­ti­ku na Filmové aka­de­mii v Ludwigsburgu. Školu absol­vo­val v roce 2006 akč­ní ver­zí Schillerových Loupežníků. V roce 2006 napsal svou... Read more »

Rozhovor s režisérem a scénáristou Bora Dagtekinem

I když FAKJŮ PANE UČITELI není pokra­čo­vá­ním Vašeho fil­mo­vé­ho debu­tu „Turečtina pro začá­teč­ní­ky“, tým, kte­rý na obou fil­mech pra­co­val, jak před kame­rou, tak i za ní, je téměř stej­ný. Jak... Read more »
Stránka načtena za 3,09305 s | počet dotazů: 188 | paměť: 41070 KB. | 26.09.2023 - 08:04:57