Štítky: Americký táta

Prima - 20.09.20180

Prima - 20.09.2018

Televizni pro­gram na 20.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex V (13) -ST -W -HDVídeňská poli­cie horeč­na­tě hle­dá dva malé sou­ro­zen­ce. Musí je najít dřív než vraž­dí­cí pr...

Autor:
Prima - 19.09.20180

Prima - 19.09.2018

Televizni pro­gram na 19.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Poslední poldaMickův par­ťák, Andreas, je vdo­vou po zesnu­lém kole­go­vi obvi­něn z vydí­rá­ní. Stal se nepo­ho­dl­ným, pro­to­že...

Autor:
Prima - 18.09.20180

Prima - 18.09.2018

Televizni pro­gram na 18.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex V (9) -ST -W -HDKomisař Brandtner a jeho věr­ný pomoc­ník Rex boju­jí o život une­se­né­ho syn­ka věhlas­né opern...

Autor:
Prima - 15.09.20180

Prima - 15.09.2018

Televizni pro­gram na 15.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex V (6) -ST -W -HDDálkově říze­né mode­ly jsou obdi­vu­hod­né: snad­no se ovlá­da­jí a une­sou i malý náklad - tře­ba...

Autor:
Prima - 14.09.20180

Prima - 14.09.2018

Televizni pro­gram na 14.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex V (4) -ST -W -HDNebezpečný plyn sarin kdy­si zabí­jel na svě­to­vých bojiš­tích. Teď má poslou­žit pacha­te­lům g...

Autor:
Prima - 13.09.20180

Prima - 13.09.2018

Televizni pro­gram na 13.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Poslední poldaMickův par­ťák, Andreas, je vdo­vou po zesnu­lém kole­go­vi obvi­něn z vydí­rá­ní. Stal se nepo­ho­dl­ným, pro­to­že...

Autor:
Prima - 12.09.20180

Prima - 12.09.2018

Televizni pro­gram na 12.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex V (1) -ST -W -HDPřed Rexem sto­jí těž­ký úkol - vypá­t­rat škod­nou ve vlast­ním reví­ru. Neznámý pes totiž v pa...

Autor:
Prima - 11.09.20180

Prima - 11.09.2018

Televizni pro­gram na 11.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex IV (16) -ST -W -HDŽivot šéfa obcho­du s mód­ním zbo­žím se náh­le změ­ní poté, co je obvi­něn ze sexu­ál­ní­ho obt...

Autor:
Prima - 08.09.20180

Prima - 08.09.2018

Televizni pro­gram na 08.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex IV (15) -ST -W -HDMaskovaný zlo­či­nec pře­pad­ne kle­not­nic­tví - ale spí­še než o šper­ky jako by mu šlo o brut...

Autor:
Prima - 07.09.20180

Prima - 07.09.2018

Televizni pro­gram na 07.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Polední zprá­vy 07.09. 12:15 07.09. 12:25Jake a tlusťochStátní návlad­ní J. L. McCabe je nála­do­vý bru­čoun, kte­rý je mil...

Autor:
Prima - 06.09.20180

Prima - 06.09.2018

Televizni pro­gram na 06.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Poslední poldaMladá žena se pro­bu­dí ved­le mrt­vo­ly. Poté, co zpa­ni­ka­ří a z mís­ta činu ute­če, se stá­vá hlav­ní pode­zře­lo...

Autor:
Prima - 05.09.20180

Prima - 05.09.2018

Televizni pro­gram na 05.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex IV (9) -ST -W -HDVětšina žen tou­ží být někdy mat­kou, ale jen málo­kte­rá se kvů­li tomu odhod­lá k úno­su nebo...

Autor:
Prima - 04.09.20180

Prima - 04.09.2018

Televizni pro­gram na 04.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex IV (6) -ST -W -HDMistrné mas­ko­vá­ní obli­če­je může okla­mat lid­ský zrak, ale nikdy neo­šá­lí Rexův čich... Něm...

Autor:
Prima - 01.09.20180

Prima - 01.09.2018

Televizni pro­gram na 01.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex IV (5) -ST -W -HDOsiřelý Rex se sezna­mu­je s novým pánem a vídeňští kri­mi­na­lis­té s novou posi­lou... Německ...

Autor:
Prima - 31.08.20180

Prima - 31.08.2018

Televizni pro­gram na 31.08.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex IV (4) -ST -W -HDZa odha­le­ní maso­vé­ho vra­ha mla­dých žen zapla­tí vídeň­ská kri­mi­nál­ka vyso­kou cenu... Němec...

Autor:
Prima - 30.08.20180

Prima - 30.08.2018

Televizni pro­gram na 30.08.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex IV (1) -ST -W -HDPsí hvězda vídeň­ské kri­mi­nál­ky „jde po krku“ nebez­peč­né­mu vra­ho­vi a únos­ci malé dív­ky......

Autor:
Prima - 29.08.20180

Prima - 29.08.2018

Televizni pro­gram na 29.08.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex IV (1) -ST -W -HDPsí hvězda vídeň­ské kri­mi­nál­ky „jde po krku“ nebez­peč­né­mu vra­ho­vi a únos­ci malé dív­ky......

Autor:
Prima - 28.08.20180

Prima - 28.08.2018

Televizni pro­gram na 28.08.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex III (10) -ST -W -HDByly by to idy­lic­ké vídeň­ské Vánoce - nebýt úno­su malé­ho chlap­ce nebez­peč­ný­mi vydě­ra­či...

Autor:
Prima - 25.08.20180

Prima - 25.08.2018

Televizni pro­gram na 25.08.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex III (8) -ST -W -HDJe těž­ké pát­rat po vra­ho­vi, když zmi­ze­la oběť... Německý kri­mi­nál­ní seri­ál (1996). Hraj...

Autor:
Prima - 22.08.20180

Prima - 22.08.2018

Televizni pro­gram na 22.08.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex III (2) -ST -W -HDNová limo­ná­da je plná chu­ti, ener­gie - a vůně po hoř­kých mand­lích... Německý kri­mi­nál­ní...

Autor:
Prima - 21.08.20180

Prima - 21.08.2018

Televizni pro­gram na 21.08.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex II (15) -ST -W -HDAni posled­ní Stockingerovy chví­le na vídeň­ské kri­mi­nál­ce nejsou žád­ná idy­la... Německý ...

Autor:
Prima - 18.08.20180

Prima - 18.08.2018

Televizni pro­gram na 18.08.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex II (12) -ST -W -HDVrazi labo­ra­tor­ních zví­řat se neza­sta­ví ani před vraž­dou člo­vě­ka... Německý kri­mi­nál­ní ...

Autor:
Prima - 17.08.20180

Prima - 17.08.2018

Televizni pro­gram na 17.08.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex II (11) -ST -W -HDKomisař Moser vyšet­řu­je únos boha­té­ho prů­mys­lo­vé­ho mag­ná­ta... Německý kri­mi­nál­ní seri­ál...

Autor:
Prima - 16.08.20180

Prima - 16.08.2018

Televizni pro­gram na 16.08.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Poslední poldaFinanční potí­že při­mě­ly poli­cis­tu k tomu, že se nechal upla­tit. Dřív než ho dohna­ly výčit­ky svě­do­mí, př...

Autor:
Prima - 15.08.20180

Prima - 15.08.2018

Televizni pro­gram na 15.08.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Prostřeno!Pět sou­tě­ží­cích, pět veče­ří, menu tra­dič­ní i exo­tic­ká! Reality show Prostřeno! je kaž­do­den­ní návště­vou vaši...

Autor:
Prima - 14.08.20180

Prima - 14.08.2018

Televizni pro­gram na 14.08.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex II (4) -ST -W -HDKomisař Moser vyšet­řu­je vraž­dy mla­dých mile­nec­kých párů v podu­naj­ském luž­ním lese... Něm...

Autor: