Kritiky.cz >

Orlando Bloom o Praze: „Je to úžasné město pro práci“

Druhá a závě­reč­ná série seri­á­lu Carnival Row má dnes pre­mi­é­ru na Prime Video a hvězda Orlando Bloom v pro­pa­gač­ních roz­ho­vo­rech hovo­řil o natá­če­ní dru­hé série v České repub­li­ce v době bouř­li­vé pan­de­mie Covid-19. Bloom se... Read more »

Ambiciózní MMO New World se už potřetí odkládá. Herní...

Ambiciózní MMO New World se už potře­tí odklá­dá. Herní divi­ze Amazon Game Studios nové datum vydá­ní sta­no­vi­la na 31. 8. letoš­ní­ho roku. Read more »

Dnes odstartovaly předobjednávky konzolí Xbox Series X a Xbox...

Dnes odstar­to­va­ly předob­jed­náv­ky kon­zo­lí Xbox Series X a Xbox Series S a Microsoft na mno­ha mís­tech hlá­sí bez­na­děj­ně vypro­dá­no. Například v Austrálii a Velké Británii se po nové gene­ra­ci Xbox zapráši­lo za 15 minut, podob­ně... Read more »

Na dnešní prezentaci Ubisoft Forward opravdu dost možná...

Na dneš­ní pre­zen­ta­ci Ubisoft Forward oprav­du dost mož­ná uvi­dí­me rema­ke Prince z Persie. Potvrzují to obcho­dy jako Amazon nebo Max, kte­rý nové­ho Prince zařa­di­ly do nabíd­ky. Read more »
Stránka načtena za 3,99374 s | počet dotazů: 196 | paměť: 40603 KB. | 01.10.2023 - 00:24:29