Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz >

V Epic Games Store půjde chatovat a volat s přáteli....

V Epic Games Store půjde cha­to­vat a volat s přá­te­li. Přidáno bude také tla­čít­ko neru­šit a zjed­no­du­ší se vyhle­dá­vá­ní. Zatím není jas­né, kdy Epic Games aktu­a­li­za­ce vydá, nicmé­ně by to mělo být...Read more »

Načítání serverů GTA Online je o 70% rychlejší. Rockstar...

Načítání ser­ve­rů GTA Online je o 70% rych­lej­ší. Rockstar vyu­žil kódu od uži­va­te­le GitHubu, kte­rý pou­ze pře­psal kód a tím zrych­lil načí­tá­ní o něko­lik desí­tek pro­cent. Fanoušek za své řeše­ní od Rockstar...Read more »

FIFA 21 míří na next-gen konzole. Vylepšení kromě lepší...

FIFA 21 míří na next-gen kon­zo­le. Vylepšení kro­mě lep­ší gra­fi­ky sli­bu­je rych­lé loa­din­gy, lep­ší pohyb hrá­čů i ani­ma­ce, více detai­lů, při­ro­ze­něj­ší nasví­ce­ní, rea­lis­tič­těj­ší tvá­ře, vla­sy i dre­sy. Bezplatná aktu­a­li­za­ce vyjde pro...Read more »

Destiny 2 míří na PlayStation 5 a Xbox Series X|S. Studio...

Destiny 2 míří na PlayStation 5 a Xbox Series X|S. Studio Bungie na next-gen kon­zo­lích PlayStation 5 a Xbox Series X sli­bu­je chod v roz­li­še­ní 4K při 60 sním­cích za sekun­du, zatím­co na slab­ším Xbox...Read more »

Obrázky z připravované aktualizace Origins do No Man’s...

Obrázky z při­pra­vo­va­né aktu­a­li­za­ce Origins do No Man’s SkyRead more »

Minecraft míří do PlayStation VR. Ten dorazí během...

Minecraft míří do PlayStation VR. Ten dora­zí během bez­plat­né aktu­a­li­za­ce, kte­rá bude pro maji­te­le Minecraft PS4 ver­ze zdar­ma.Read more »

Už tento měsíc do diablovky Path of Exile zamíří...

Už ten­to měsíc do dia­blov­ky Path of Exile zamí­ří aktu­a­li­za­ce zamě­ře­ná na lou­pežRead more »

Dnes vychází bezplatná aktualizace do Monster Hunter World:...

Dnes vychá­zí bez­plat­ná aktu­a­li­za­ce do Monster Hunter World: Iceborne. Ta pří­dá­vá leged­nár­ní­ho čer­né­ho draka Fatalise.Read more »

Oblíbený battle-royal Warzone přichází s pátou sezonou. Ta...

Oblíbený battle-royal Warzone při­chá­zí s pátou sezo­nou. Ta sebou při­ná­ší vlak s kořis­tí a zpří­stup­ně­ní fot­ba­lo­vé­ho sta­di­o­nu. Nezapomnělo se ani na Modern Warfare, kte­rý obdr­ží novou mul­tipla­ye­ro­vou mapu včet­ně Ground War a Gunfight....Read more »

PES 2021 vyjde jako aktualizace, nikoliv jako samostatná hra....

PES 2021 vyjde jako aktu­a­li­za­ce, niko­liv jako samo­stat­ná hra. Hráči v násle­du­jí­cích týd­nech mohou oče­ká­vat aktu­a­li­za­ci s názvem eFootball PES 2021 Season Update. Cena aktu­a­li­za­ce zatím zve­řej­ně­na neby­la, ale dá se...Read more »

Nová aktualizace Summer in Hollywod do The Crew 2 přináší...

Nová aktu­a­li­za­ce Summer in Hollywod do The Crew 2 při­ná­ší nádech Hollywoodu. Aktualizace do hry při­ná­ší nová vozi­dla, závo­dy a výzvy inspi­ro­va­né Hollywoodem. Těšit se může­te na iko­nic­ké auto­mo­bi­ly a motor­ky....Read more »
Stránka načtena za 3,70676 s | počet dotazů: 200 | paměť: 34446 KB. | 02.07.2022 - 17:02:53