Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Steve Austin

Steve Austin

2005 - Trestná lavice(Longest Yard, The uncre­di­ted)) role: Guard Dunham
2007 - Zabij, nebo budeš zabit (The Condemned) role: Conrad
2009 - Damage role: John Brickner
2010 - The Stranger: Cizinec
2010 - Expendables: Postradatelní (The Expendables) role: Dan Paine

Vlastním jmé­nem Steve James Williams se naro­dil v Austinu v Texasu 18. pro­sin­ce 1964 jako nejmlad­ší z pěti dětí. Na uni­ver­zi­tě hrál fot­bal a to dokon­ce tak dob­ře, že mu byla ško­la pla­ce­na. V roce 1988 začal navště­vo­vat wrest­lin­go­vou ško­lu Chrise Adamse a svůj pro­fe­si­o­nál­ní debut si odbyl na sklon­ku roku 1989. Austin půso­bil jako zje­ve­ní. Vyhrával jeden zápas za dru­hým, titu­ly se mno­ži­ly, stej­ně jako jeho rin­go­vé pře­zdív­ky: ve fede­ra­ci WCW to byla „Stunning Steve Austin“ a poz­dě­ji ve WWF „Austin 3:16“, a? při­šla ta nej­známšj­ší: „Stone Cold“. V roce 1996 uštědřil una­ve­né­mu Jaku „The Snake“ Robertsovi svůj smac­kdown nazva­ný Stone Cold Stunner, stal se King of the Ring a zís­kal
tak jed­nu z nej­vět­ších zápas­nic­kých tro­fe­jí. Po vyhra­ném King of the Ring pěišla vítěz­ství v Royal Rumble 1997, 1998 a 2001, dále ve World Tag Team Champion a poté koneč­ně i cel­ko­vé prven­ství ve WWE Championship.
Z fil­mo­vé kari­é­ry je to roku 2005 role dozor­čí­ho Dunhama ve fil­mu „Trestná lavi­ce“, kde se potkal s dal­ší­mi ze své­ho obo­ru: s bul­do­kem Billem Goldbergem, obro­vi­tým Bobem Sappem a pane­lá­kem Kevinem Nashem. O dva roky poz­dě­ji si zahrál ve drs­ném sním­ku „Zabij, nebo budeš zabit“ jako Jack Conrad, kde se utká tvá­ří v tvá? se 140-ti kilo­vým Nathanem Jonesem a s tvr­dým rabi­á­tem Vinnie Jonesem. Ve fil­mu „Damage“ z roku 2009 ztvár­nil roli věz­ně, kte­rý je pro­puš­těn na pod­mín­ku, leč man­žel­ka muže, jenž kvů­li němu zemřel, ho donu­tí sehnat vět­ší část­ku peněz na ope­ra­ci její dce­ry. Bývalý mukl ale úvěr v ban­ce nedo­sta­ne, roz­hod­ne se pení­ze vybo­jo­vat v ile­gál­ních zápa­sech. V roce 2010 při­chá­zí jako mu? beze jmé­na, mu? bez pamě­ti, muž kte­rý nemá co ztra­tit, ve fil­mu „The Stranger a také ve Stallonově akč­ním thrille­ru „Postradatelní“, kde si střih­nul roli jmé­nem Dan Paine.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,00139 s | počet dotazů: 230 | paměť: 55877 KB. | 24.05.2022 - 06:51:59