Kritiky.cz > Recenze knih > Stephen King - Carrie

Stephen King - Carrie

Vzhledem k tomu, že (v pod­sta­tě z vel­ké čás­ti) rema­ke Palmova sním­ku Carrie na nás mrká z mno­ha reklam­ních ploch, jsem si řekl, že by neby­lo zce­la od věci pře­číst si kniž­ní před­lo­hu. Notabene, když král kniž­ní hrů­zy - S. King - pat­ří mezi auto­ry, jejichž kni­hy mám vel­mi rád.

Carrie White je šest­nác­ti­le­tá dívči­na, vyrůs­ta­jí­cí s not­ně šíle­nou mat­kou (je dob­ré dodat, že nábo­žen­sky šíle­nou). Díky své­mu své­ráz­né­mu záze­mí a přespří­liš prudér­ní výcho­vě se stá­vá ter­čem posmě­chu mno­hých spo­lu­žá­ků na své „háj skůl“. Carrie je ovšem pozo­ru­hod­nou bytos­tí i z jiné­ho důvo­du - dis­po­nu­je totiž sil­ný­mi teleki­ne­tic­ký­mi schop­nost­mi. Takového člo­vě­ka není rad­no rozzlo­bit...

Jedná se o typic­kou „kin­go­vi­nu“. Vyprávění se ode­hrá­vá v Maine, děj je líčen z více stran (a růz­ný­mi způ­so­by), je tu ďábel­sky děsi­vé podá­ní křes­ťan­ství a občas se i mír­ně nazna­čí co bude násle­do­vat, tak­že čte­nář při­bliž­ně ví, co se sta­ne, ale obvykle netu­ší proč a jak kon­krét­ně. To je vyprá­vě­cí postup, kte­rý prá­vě King zvlá­dá zce­la mis­trov­sky. Jistě, King beze­spo­ru napsal i lep­ší kni­hy („Řbitov zví­řá­tek“, „To“), přes­to s při­hléd­nu­tím k tomu, že se jed­ná o mis­trův prv­ní román (rok 1973), tak to roz­hod­ně není dílo, kte­ré by se snad mělo nějak ham­bit. A přes­to­že u Kinga radě­ji pre­fe­ru­ji jeho povíd­ky (pocho­pi­tel­ně s výjim­kou geni­ál­ní­ho ztě­les­ně­ní zla v romá­nu „To“), tak i Carrie mohu s čis­tým svě­do­mím dopo­ru­čit.

  • Richard Bachman - Dlouhý pochod26. května 2020 Richard Bachman - Dlouhý pochod Jen tak na vysvětlenou, Richard Bachman = Stephen King (je to jeho starý pseudonym), takže už jsme doma (mrk, mrk)?To máte tak když žijete v nějaké blíže neurčené americké totalitní […] Posted in Recenze knih
  • Hořkosladký život - podmanivý román o čtyřech sestrách21. března 2020 Hořkosladký život - podmanivý román o čtyřech sestrách Máte rádi rodinné ságy? Chcete si přečíst poslední román autorky Colleen McCulloughové? Máte rádi knihu s bohatým dějem? Pojďte se se mnou společně začíst do románu Hořkosladký […] Posted in Recenze knih
  • Poslouchám pohádku a čtu podle obrázků21. dubna 2020 Poslouchám pohádku a čtu podle obrázků Celkem dvacet krátkých příběhů zažije Anička se svým bráškou Pepíkem doma, ve školce, u doktora a v dalších, dětem dobře známých, místech. Krátký příběh je vždy doplněn řadou piktogramů a […] Posted in Recenze knih
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
  • Nohy z jílu31. března 2020 Nohy z jílu Kniha Nohy z jílu je další ze série humorných fantasy publikací Terryho Pratchetta ze světa Zeměplochy (Discworld). Je až s popem, jak si ten zajímavý pán z Anglie již po více než deset […] Posted in Recenze knih
  • Colorado Kid4. října 2017 Colorado Kid Novela o 180 stranách vypráví příběh tříčlenného novinářškého týmu deníku Ostrovan. Vince a Dave, dva zkušení žurnalisté, kteří pracují v oboru již dlouhá léta, vyprávějí stážistce […] Posted in Recenze knih
  • Jozef Karika - Trhlina19. prosince 2019 Jozef Karika - Trhlina S Jozefem Karikou jsem se poprvé setkal na vlnách Českého rozhlasu při četbě na pokračování, jednalo se o jeho starší knihu Tma, což je docela působivý thriller (chvílemi snad i […] Posted in Recenze knih
  • Stephen King - Dallas 634. července 2020 Stephen King - Dallas 63 To, že S. Kinga mám za dobrého vypravěče zajímavých příběhů, ví asi každý, kdo mě zná. Zároveň do jisté míry chápu ten určitý odpor k jeho osobě a je mi také jasné, že ty knihy prostě asi […] Posted in Recenze knih
  • Všechno je v pohodě - Celý život máte pocit, že toho strašně moc potřebujete. A pak odjedete jenom s mobilem, peněženkou a fotkou svojí mámy.25. února 2019 Všechno je v pohodě - Celý život máte pocit, že toho strašně moc potřebujete. A pak odjedete jenom s mobilem, peněženkou a fotkou svojí mámy. Marin za sebou nechala celý svůj život, s nikým ze své minulosti nemluvila a ani její nejlepší kamarádka Mabel neví, co se s ní stalo, ani proč se rozhodla s nikým nemluvit. Jenomže teď […] Posted in Recenze knih
  • V každém z nás klíčí "Kořeny zla"13. ledna 2020 V každém z nás klíčí "Kořeny zla" Kořeny zla jsou klasickou anglickou detektivkou ze série, kde dominuje skvělá dvojice vyšetřovatelů v podání Jess Campbellové a Iana Cartera, před kterými se musí mít všichni zločinci […] Posted in Články, Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...