Štěpánův podivuhodný stroj - 12 kapitol ze života malého vynálezce

steoanuv podivuhodny stroj

Máte doma malé­ho zví­da­vé­ho chlap­ce a hle­dá­te pro něj kni­hu, kte­rá jej bude bavit? Zuzana Pospíšilová je autor­kou dal­ší skvě­lé novin­ky s názvem Štěpánův podi­vu­hod­ný stroj. Je v ní vše, co malý vyná­lez­ce potře­bu­je. 

Štěpán je malý vyná­lez­ce, kte­ré­ho vše zají­má a chce věcem při­jít na kloub. Nejraději má tatín­ko­vu díl­nu. I když mamin­ka v kuchy­ni má také mno­ho zají­ma­vých věcí. U babič­ky a dědeč­ka na prázd­ni­nách uvi­dí v obý­va­cím poko­ji sta­ro­žit­né pen­dlov­ky, na kte­ré je děde­ček moc hrdý. Co všech­no se může při­ho­dit, když začne Štěpán se svým zkou­má­ním pokra­čo­vat? Jaký poklad skrý­vá dědeč­ko­va půda? To už se ale nech­te pře­kva­pit a vyprav­te se na ces­tu za dob­ro­druž­stvím.

Kniha se mě oprav­du líbi­la. Zaujala mě svým nevšed­ním námě­tem o chlap­ci vyná­lez­ci. S podob­nou dět­skou kni­hou jsem se zatím nese­tka­la. Autorce se poda­ři­lo detail­ně popsat, jak tako­vý zví­da­vý kluk žije a co ho baví. Eva Chupíková se oprav­du hez­ky zhos­ti­la úko­lu tak úžas­nou kni­hu ilu­stro­vat a mys­lím si, že se jí to moc poved­lo. Obrázky se k tex­tu hodí a vysti­hu­jí děj, kte­rý autor­ka napsa­la. Dají se oprav­du opa­ko­va­ně pro­hlí­žet.

Pokud hle­dá­te zají­ma­vou inspi­ra­ci, jakou kni­hu svým dětem poří­dit, Štěpánův podi­vu­hod­ný stroj bude ta nej­lep­ší vol­ba. Už se moc těším, až dám tuto kni­hu pře­číst svým dvou synům. Mají moc rádi kni­hy plné dob­ro­druž­ství. A to jaké pro­ži­je Štěpán na dědeč­ko­vě půdě, to urči­tě sto­jí za to. Moc se mě líbi­la titul­ní strán­ka kni­hy. Je na ní chla­pe­ček Štěpán s brý­le­mi a zají­ma­vý vyná­lez.

Zuzana Pospíšilová pra­cu­je jako dět­ská psy­cho­lož­ka ve Speciálním peda­go­gic­kém cen­t­ru pro děti s men­tál­ním posti­že­ním v Ostravě. Píše pohád­ky a bás­nič­ky, pře­klá­dá ver­še pro děti, pub­li­ku­je kniž­ně i časo­pi­sec­ky, ukáz­ky někte­rých jejích kní­žek se obje­vu­jí v čítan­kách. V Portále vychá­zí její tvor­ba pra­vi­del­ně, mimo jiné zde vyšly kni­hy Školní stra­ši­dlo (2009), Školní detek­tiv (2011), Záhada škol­ní půdy (2016).

Autor: Zuzana Pospíšilová

Ilustrace: Eva Chupíková

Žánr: pub­li­ka­ce pro děti

Vydáno: 2019, Portál, Praha

Počet stran: 64

Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN 978-80-262-1537-0


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Seznamte děti s největšími světovými vynálezci prostřednictvím knihy "Velcí vynálezci"20. ledna 2020 Seznamte děti s největšími světovými vynálezci prostřednictvím knihy "Velcí vynálezci" S knihou "Velcí vynálezci" dostanou malí zvídaví čtenáři příležitost hlouběji se seznámit s jednotlivými průkopníky a vynálezy, bez nichž si už jen těžko dokážeme představit svůj […]
  • Pohádky ze sluneční zahrádky - laskavé příběhy s ponaučením30. prosince 2019 Pohádky ze sluneční zahrádky - laskavé příběhy s ponaučením Znáte pyšnou ropuchu, která chtěla pořád jiné šaty? Víte, že moucha dokáže také neposlouchat? Hledáte laskavé příběhy o zvířátkách s ponaučením? Jana Jakubíčková je autorkou knihy Pohádky […]
  • Kdopak to tu běžel? zvířecí stopy ve skutečné velikosti2. prosince 2019 Kdopak to tu běžel? zvířecí stopy ve skutečné velikosti Víte, že se jezevčím norám říká hrad? A že liščí stopy se podobají psím? Nebo že stopy jelena mohou být od sebe vzdálené až jedenáct metrů? Nevěděli jste to? Opět se mi do rukou dostává […]
  • Filípek od Zuzany Štelbaské21. ledna 2019 Filípek od Zuzany Štelbaské Filípek je stejný jako spousta jiných kluků, je zvědavý, rád se učí nové věci a velmi všímavý ke svému okolí. Je to malý rozpustilý klučina se střapatou hlavou a s vlasy barvy pšenice, […]
  • Michaela Fišarová: A-Ž půjdeš do školy: Pro kluky, co se neztratí24. března 2016 Michaela Fišarová: A-Ž půjdeš do školy: Pro kluky, co se neztratí „Počkej, až půjdeš do školy!“ Máte doma předškoláka a tato věta zní (většinou jako výhrůžka) u vás doma dost často? A chudák dítko neví, jestli se na ten „nový život“ těšit nebo spíš bát?  […]
  • Jennifer Nivenová:Všechny malé zázraky25. října 2015 Jennifer Nivenová:Všechny malé zázraky Příběh první lásky dvou středoškoláků. Námět jako u většiny knih pro mladé – ale pozor, tohle je jednoznačně originální, neotřelé, nápad má smysl a hloubku. Theodor Finch je fascinovaný […]
  • Domeček pro šneka Palmáce - krásné čtení pro deštivé dny21. října 2019 Domeček pro šneka Palmáce - krásné čtení pro deštivé dny Hledáte pro své děti krásnou knihu s milými ilustracemi a tak trochu smutným příběhem šneka Palmáce? Chcete se dozvědět, jak vlastně žije hlemýžď zahradní? Víte kdo všechno dokázal pomoci […]
  • Bláznivá bludiště a hledačky28. února 2017 Bláznivá bludiště a hledačky Celkem 64 bláznivých hledaček, schovávaček a bludišť zabaví děti od šesti let na dovolené, nebo třeba na deštivé odpoledne. Barevné obrázky rozvíjejí dětskou představivost a motivují […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Haruki Murakami - Sputnik, má láska3. prosince 2019 Haruki Murakami - Sputnik, má láska Představovat další Murakamiho knihu je tak trochu nošením dříví do lesa, neboť o jeho poslední česky přeložené knize se toho napsalo dost a dost. Zkuste například zalistovat posledním […]