Kritiky.cz > Pro domov > Stavba rodinného domu: hlídejte pozemek, rozpočet i materiály

Stavba rodinného domu: hlídejte pozemek, rozpočet i materiály

img a289018 w1993 t1500388150

Zvlášť pokud máte nebo čeká­te rodi­nu, je stav­ba domu prav­dě­po­dob­ně nej­vět­ším roz­hod­nu­tím, kte­ré v živo­tě udě­lá­te. Proto je důle­ži­té si neje­nom všech­no dob­ře pro­mys­let, ale také ohlí­dat.
prosklený dům
1.       Kupujete poze­mek? Mějte se na pozo­ru
Můžete sle­do­vat nabíd­ky na inter­ne­tu, nebo se poptá­vat u rea­lit­ních kan­ce­lá­ří. Samo sebou mže­te hlí­dat sami oblas­ti, o kte­ré máte zájem. Ovšem, než něco kou­pí­te, zajeď­te se tam podí­vat, abys­te vědě­li, co kupu­je­te. Záleží na všem. Na ceně, na loka­li­tě, na okol­ní dostup­nos­ti, na sou­sed­ních domech. Ptejte se, zda jsou udě­la­né roz­vo­dy a zda je tam posta­ve­ná ener­ge­tic­ká síť, ujis­tě­te se, že poze­mek nemá něja­kou vadu a že je sku­teč­ně toho člo­vě­ka, kte­rý půdu pro­dá­vá.
2.       Hlídejte si roz­po­čet
Každý člo­věk má urči­tou hra­ni­ci, za kte­rou si dům už nemů­že dovo­lit. Počítejte vždyc­ky s tím, že musí­te mít něja­kou ceno­vou rezer­vu, neboť se málo­kdy sta­ne, aby stav­ba šla pod­le plá­nu a abys­te nena­ra­zi­li na ale­spoň jed­nu kom­pli­ka­ci. Vždycky je lep­ší počí­tat s tím, že bude­te muset za něco dát vět­ší finanč­ní obnos než poté pení­ze nemít.
3.       Materiály ke stav­bě
Pokud svě­řu­je­te stav­bu fir­mě, hlí­dej­te si ji. Nejenom že vás mohou „natáh­nout“, ale také mohou volit lev­něj­ší mate­ri­á­ly, kte­ré jsou méně kva­lit­ní, a vydá­vat je za vel­kou kva­li­tu. Proto si dávej­te dob­rý pozor a nej­lé­pe na stav­bu osob­ně dohlí­žej­te, nebo sta­nov­te něko­ho jako dozor.
dělníci na stavbě

Kolik chcete mít pokojů?

Inspirace v kata­lo­zích a nápa­dy archi­tek­ta jsou jis­tě skvě­lé, ale vždyc­ky se ori­en­tuj­te pod­le toho, jak je vaše rodi­na zvyk­lá fun­go­vat. Například, jaké roz­mís­tě­ní poko­jů si pře­je­te. Chcete mít poko­jí­ček dětí hned ved­le lož­ni­ce? Chcete v lož­ni­ci šat­nu? Chcete komo­ru u jídel­ny, u kou­pe­ny nebo u kuchy­ně? Chcete obý­va­cí pro­stor pro­po­jit s kuchy­ní, nebo na to nejste zvyklí? Kolik chce­te kou­pe­len? A tak podob­ně. Všechno je důle­ži­té pro­mys­let pod­le vaší rodi­ny, na tohle vám archi­tek­ti neod­po­ví. Myslete prak­tic­ky.


Stavba rodinného domu: hlídejte pozemek, rozpočet i materiály
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Pozemek jako poklad24. listopadu 2019 Pozemek jako poklad Najít dobrý a vhodný pozemek je velké umění. V dnešní době je nepřeberné množství možností, jak by se mohla koupě prodražit. A jelikož peněz nazbyt nemá skoro nikdo, každý nečekaný zádrhel […]
  • Papír jako stavební kámen5. listopadu 2019 Papír jako stavební kámen Plánování nových věcí je příjemnou starostí. Avšak už další úkony spojené s tím zas tak zábavné nejsou. Nejen, že plánování nového domu či bytu, nebo i větší rekonstrukce je na čas […]
  • Dodejte svému domovu pozitivní energii4. října 2019 Dodejte svému domovu pozitivní energii Slyšeli jste již někdy o učení Feng Shui? Feng Shui je směr, jehož základním principem je život v harmonii s naším životním prostředím. Cílem je tedy dosáhnout rovnováhy v životním a […]
  • Magnetky jako skvělá dekorace6. listopadu 2019 Magnetky jako skvělá dekorace Přemýšlíte, čím ozvláštnit prostor v bytě? Myslíte si, že už jste zkusili všechno od polštářků až po nové závěsy? Ideálním oživením jsou magnetky, které nezaberou místo jen využijí […]
  • Předzahrádka domu jako vizitka18. listopadu 2019 Předzahrádka domu jako vizitka Říká se, že chůze je nejpřirozenější pohyb člověka. Spousta doktorů doporučuje při redukčních dietách chůzi jako jeden ze způsobů snížení váhy. „Ujděte desetitisíc kroků denně a postavu […]
  • Žijte jednoduše18. listopadu 2019 Žijte jednoduše O minimalismu jste už určitě slyšeli. Stále více a více lidí se přiklání k této ‚filozofii‘, jejíž podstata by se dala vystihnout (jak jinak než jednoduše) slovy „Méně je více“.  A je […]
  • Doplňky a dekorace, které by měly mít v bytě všechny ženy23. listopadu 2019 Doplňky a dekorace, které by měly mít v bytě všechny ženy Pokud jste se právě přestěhovala do bytu, který je teď váš, jistě jste is ho zařídila podle sebe. Nejspíš je to vaše první bydlení a chcete, abyste tu byla spokojená a šťastná, ale také, […]
  • Dekorace ve stylu Provence3. listopadu 2019 Dekorace ve stylu Provence Máte pocit, že potřebujete změnu? Že byste se chtěli doma cítit mnohem lépe? Že chcete váš domov nějakým způsobem oživit? Zkuste byt ladit do stylu Provence. Provence je styl, který je […]
  • Malá kuchyň s velkými možnostmi21. listopadu 2019 Malá kuchyň s velkými možnostmi Každá věc jednou doslouží. Některá dříve a některá později. Určitě to platí i o zařízení bytu nebo domu. Jsou věci, které se určitě mění častěji -         nádobí -         potahy […]
  • Dekorace5. prosince 2019 Dekorace < !DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd"> Většina lidí nepodceňuje význam bytových dekorací všeho druhu. Ne […]