Kritiky.cz > Pro domov > Stavba rodinného domu: hlídejte pozemek, rozpočet i materiály

Stavba rodinného domu: hlídejte pozemek, rozpočet i materiály

img a289018 w1993 t1500388150

Zvlášť pokud máte nebo čeká­te rodi­nu, je stav­ba domu prav­dě­po­dob­ně nej­vět­ším roz­hod­nu­tím, kte­ré v živo­tě udě­lá­te. Proto je důle­ži­té si neje­nom všech­no dob­ře pro­mys­let, ale také ohlí­dat.
prosklený dům
1.       Kupujete poze­mek? Mějte se na pozo­ru
Můžete sle­do­vat nabíd­ky na inter­ne­tu, nebo se poptá­vat u rea­lit­ních kan­ce­lá­ří. Samo sebou mže­te hlí­dat sami oblas­ti, o kte­ré máte zájem. Ovšem, než něco kou­pí­te, zajeď­te se tam podí­vat, abys­te vědě­li, co kupu­je­te. Záleží na všem. Na ceně, na loka­li­tě, na okol­ní dostup­nos­ti, na sou­sed­ních domech. Ptejte se, zda jsou udě­la­né roz­vo­dy a zda je tam posta­ve­ná ener­ge­tic­ká síť, ujis­tě­te se, že poze­mek nemá něja­kou vadu a že je sku­teč­ně toho člo­vě­ka, kte­rý půdu pro­dá­vá.
2.       Hlídejte si roz­po­čet
Každý člo­věk má urči­tou hra­ni­ci, za kte­rou si dům už nemů­že dovo­lit. Počítejte vždyc­ky s tím, že musí­te mít něja­kou ceno­vou rezer­vu, neboť se málo­kdy sta­ne, aby stav­ba šla pod­le plá­nu a abys­te nena­ra­zi­li na ale­spoň jed­nu kom­pli­ka­ci. Vždycky je lep­ší počí­tat s tím, že bude­te muset za něco dát vět­ší finanč­ní obnos než poté pení­ze nemít.
3.       Materiály ke stav­bě
Pokud svě­řu­je­te stav­bu fir­mě, hlí­dej­te si ji. Nejenom že vás mohou „natáh­nout“, ale také mohou volit lev­něj­ší mate­ri­á­ly, kte­ré jsou méně kva­lit­ní, a vydá­vat je za vel­kou kva­li­tu. Proto si dávej­te dob­rý pozor a nej­lé­pe na stav­bu osob­ně dohlí­žej­te, nebo sta­nov­te něko­ho jako dozor.
dělníci na stavbě

Kolik chcete mít pokojů?

Inspirace v kata­lo­zích a nápa­dy archi­tek­ta jsou jis­tě skvě­lé, ale vždyc­ky se ori­en­tuj­te pod­le toho, jak je vaše rodi­na zvyk­lá fun­go­vat. Například, jaké roz­mís­tě­ní poko­jů si pře­je­te. Chcete mít poko­jí­ček dětí hned ved­le lož­ni­ce? Chcete v lož­ni­ci šat­nu? Chcete komo­ru u jídel­ny, u kou­pe­ny nebo u kuchy­ně? Chcete obý­va­cí pro­stor pro­po­jit s kuchy­ní, nebo na to nejste zvyklí? Kolik chce­te kou­pe­len? A tak podob­ně. Všechno je důle­ži­té pro­mys­let pod­le vaší rodi­ny, na tohle vám archi­tek­ti neod­po­ví. Myslete prak­tic­ky.

  • Papírová alba s fotografiemi jsou stále krásnou vzpomínkou27. března 2020 Papírová alba s fotografiemi jsou stále krásnou vzpomínkou Papírová alba se mohou již v dnešní technické době zdát jako přežitkem. Vždyť, co s takovým papírkem s fotografií, který časem zežloutne, když si můžeme prohlížet super barevné, digitální […] Posted in Pro domov
  • Vlastnoruční modrotisk27. února 2020 Vlastnoruční modrotisk Modrotisk je tradiční neumírající klasikou. Jestliže pro modrotisk máte slabost, zkuste si jeho výrobu také doma sami. Budete mít do vašeho interiéru originální a neotřelé doplňky. Na […] Posted in Pro domov
  • Ideální výběr všeho potřebného pro naši zahradu9. dubna 2020 Ideální výběr všeho potřebného pro naši zahradu Každý toužíme po klidném posezení, ale také po pohodlné práci, když máme zahrady a to nejen před naším rodinným domem. Aby bylo na vašich zahradách a to nejen před domem, ale na kdejakých […] Posted in Pro domov
  • Pusťte si kus přírody do svého bytu17. prosince 2019 Pusťte si kus přírody do svého bytu Ne každý si může dovolit mít velkou, vzrostlou zahradu a kochat se pohledem na udržovanou a nervy uklidňující zeleň. Například lidé žijící v bytech se často vydávají do přírody načerpat […] Posted in Pro domov
  • Na pokrytí střechy si vezměte odborníka15. prosince 2019 Na pokrytí střechy si vezměte odborníka Při stavbě domu nebo jiné stavby se raději do pokrytí střechy sami nepouštějte. Předejdete nepříjemnému překvapení. V případě deště by vám totiž mohlo pod střechu zatékat a nutnost […] Posted in Pro domov
  • Každý volný centimetr se počítá12. prosince 2019 Každý volný centimetr se počítá I když si to neumíme představit, se stejným prostorovým problémem má starosti většina domácností. Za život se nám nashromáždí spoustu a spoustu věcí, které ani už třeba nevyužíváme, nebo […] Posted in Pro domov
  • Chraňme si své soukromí6. března 2020 Chraňme si své soukromí Berme v potaz, že vaše domácnost je pojištěná, ale stejně, kdo by chtěl, aby se mu po domě pohyboval někdo cizí, sahal na jeho věci. Věřte, že ochránit si soukromí jde a že možností je […] Posted in Pro domov
  • Pozemek jako poklad24. listopadu 2019 Pozemek jako poklad Najít dobrý a vhodný pozemek je velké umění. V dnešní době je nepřeberné množství možností, jak by se mohla koupě prodražit. A jelikož peněz nazbyt nemá skoro nikdo, každý nečekaný zádrhel […] Posted in Pro domov
  • Krycí plachty na bazén a jejich využití9. dubna 2020 Krycí plachty na bazén a jejich využití Bazén v letním období představuje letní radovánky dětí a osvěžení pro dospělé. Je to také docela velká investice a navíc bychom si chtěli bazén užít často a bez nečistot. Zabránit tomu […] Posted in Pro domov
  • Papír jako stavební kámen5. listopadu 2019 Papír jako stavební kámen Plánování nových věcí je příjemnou starostí. Avšak už další úkony spojené s tím zas tak zábavné nejsou. Nejen, že plánování nového domu či bytu, nebo i větší rekonstrukce je na čas […] Posted in Pro domov

Stavba rodinného domu: hlídejte pozemek, rozpočet i materiály
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...