Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Statek - Strhující příběh podle skutečných událostí

Statek - Strhující příběh podle skutečných událostí

Jörg Möller z Pixabay
Jörg Möller z Pixabay
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Sága rodu Zíků, i tak by se dal nazvat nový román Ladislava Vrchovského Statek, kte­rý zob­ra­zu­je život jed­né rodi­ny v prů­bě­hu jed­no­ho sto­le­tí. Jedná se však o sto­le­tí dva­cá­té, kdy se během jed­no­ho lid­ské­ho živo­ta vystří­da­la řada reži­mů a národ­ních usku­pe­ní, což s sebou při­ná­še­lo stá­le nové a nové udá­los­ti, na kte­ré bylo tře­ba rea­go­vat.

StatejKniha

Zíkovi repre­zen­tu­jí rod sed­lá­ků s boha­tou his­to­rií. Z rod­né Vysočiny se hla­va budou­cí opav­ské vět­ve rodu František Zíka pře­su­ne na sever Moravy, aby zde vytvo­řil pro­spe­ru­jí­cí agrár­ní spo­leč­nost a zakou­pil rodo­vý sta­tek, na kte­rém bude poznatky ze stu­dií apli­ko­vat v pra­xi. Na čes­ko pol­ském pome­zí nebyl život nikdy jed­no­du­chý, jak se brzy na vlast­ní oči pře­svěd­čí. Klid do zjitře­né národ­nost­ní situ­a­ce nepři­da­jí ani tam­ní Němci a roz­pad Rakouska Uherska, kte­rý je v době jeho pří­cho­du na spad­nu­tí. Nová doba si žádá nové tvá­ře a tak se mla­dý Zíka postup­ně anga­žu­je i v poli­ti­ce.

I přes pře­káž­ky jeho kari­é­ra míří ke hvězdám a daří se mu, i jeho nástup­cům jak v sou­kro­mém, tak pra­cov­ním živo­tě a po jeho smr­ti, tak rodo­vý maje­tek zís­ká schop­né­ho správ­ce. Sny a plá­ny však pře­ru­ší dru­há svě­to­vá vál­ka, ze kte­ré se však Zíkovi opět doká­ží okle­pat a během tří let sta­tek pozved­nou téměř na před­vá­leč­nou úro­veň. Přijde však rok 1948 a smě­lým plá­nům je konec a rodi­na začí­ná svůj boj o holé pře­ži­tí a sna­hu vyrov­nat se s novým uspo­řá­dá­ním. Devadesátá léta dva­cá­té­ho sto­le­tí při­ne­sou vytou­že­nou změ­nu a novou nadě­ji. Po slo­ži­té resti­tu­ci Zíkovi opět hos­po­da­ří na svém s vyhlíd­kou na lep­ší zítř­ky a víru v demo­kra­tic­ké uspo­řá­dá­ní a nasta­ve­ní trž­ní­ho pro­stře­dí.

Autor si pro svůj román vybral vel­mi popu­lár­ní téma sle­do­vá­ní jed­né rodi­ny v pohnu­tém minu­lém sto­le­tí, kdy neby­la o udá­los­ti a zvra­ty nou­ze. Těžko najít dese­ti­le­tí, kdy by pano­val klid a pro­spe­ri­ta. Každý z nasto­le­ných reži­mů pro­vě­řo­val cha­rak­te­ry a mrav­ní hod­no­ty jed­not­liv­ců a lec­kdy bylo snad­né sklouz­nout na nespráv­nou stra­nu.

Námět při­taž­li­vý, ale pro­ve­de­ní lehce utr­pě­lo díky vykres­le­ní jed­not­li­vých postav, kde autor čte­ná­ři nene­chá­vá žád­ný pro­stor pro fan­ta­zii a hra­je se s pře­dem roz­da­ný­mi kar­ta­mi. Jednou dané je roz­dě­le­ní na čer­né a bílé, na padou­chy a dob­rá­ky a s tím si čte­nář musí vysta­čit celou kni­hu. Nevidíme zde žád­ný posun v posta­vách a dočká­me se kla­sic­kých frá­zí o dob­rém srd­ci, ote­vře­né mys­li, prá­ci ku pro­spě­chu všech,… Hlavní posta­va je vykres­le­na tak pozi­tiv­ně, až se čte­ná­ři může pro­ti­vit.

Statek si díky atrak­tiv­ní­mu námě­tu své čte­ná­ře jis­tě najde, ale příš­tě bychom uví­ta­li vět­ší uvě­ři­tel­nost postav, pro­to­že člo­vě­ka s pou­ze klad­ný­mi vlast­nost­mi snad v reá­lu ani nelze potkat a kni­ze to ubí­rá na auten­tič­nos­ti.

 • Název kni­hy               Statek
 • Autor                          Ladislav Vrchovský
 • Nakladatelství            Cosmopolis
 • Místo vydá­ní              Praha
 • Rok vydá­ní                 2022
 • Vydání (1., 2. atd.)     1.
 • Počet stran                  310
 • ISBN/EAN                 978-80-271-3480-9

 • Foto kni­hy: Grada Publishing, a.s.
 • Náhledová fot­ka od Jörg Möller z Pixabay

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Úsměv: tento zneklidňující horor je hlubokým podobenstvím o traumatu29. září 2022 Úsměv: tento zneklidňující horor je hlubokým podobenstvím o traumatu Terapeutka má děsivé vize poté, co se stala svědkem sebevraždy jednoho ze svých pacientů ve filmu Úsměv, ponurém, neúprosném a nečekaně hlubokém debutu scenáristy a režiséra Parkera Finna. […] Posted in Filmové recenze
 • Ian McShane slaví 80 let29. září 2022 Ian McShane slaví 80 let Ian David McShane (narozen 29. září 1942) je anglický herec, producent a režisér. Je známý svými televizními rolemi, zejména titulní rolí v seriálu BBC Lovejoy (1986-1994), jako Al […] Posted in Profily osob
 • Parfém: Příběh vraha29. září 2022 Parfém: Příběh vraha Příběh parfumérského učně snažícího se zachytit nejkrásnější vůni ze všech – vůni ženského těla – je esteticky lákavou a zároveň naturalisticky odpuzující podívanou. Kniha Patricka […] Posted in Retro filmové recenze
 • Rod Draka - Princezna a královna (E06)27. září 2022 Rod Draka - Princezna a královna (E06) V nejlepším se má přestat. Jinak si neumím vysvětlit, proč by tvůrci po pěti epizodách, kterým se po prvotním váhání, kolem čeho se vůbec bude děj točit, povedlo více než slušně rozjet […] Posted in TV Recenze
 • Dnes vyšla hra FIFA 2326. září 2022 Dnes vyšla hra FIFA 23 Dnes vyšla fotbalová hra FIFA 23. Je to poslední hra pojmenovaná po Mezinárodní federaci fotbalových asociací. Příští rok bude už pojmenovaná pouze EA Sports FC. Co nám tento rok […] Posted in Novinky ze světa her
 • Poslední prázdniny - Last Holiday26. září 2022 Poslední prázdniny - Last Holiday Někteří Američané mají opravdu zvláštní sny. Například hlavní hrdinka komedie Poslední prázdniny touží po tom, dostat se do karlovarského luxusního grandhotelu Puppu (asi neví, jaké jsou […] Posted in Retro filmové recenze
 • Krokodýl Dundee 226. září 2022 Krokodýl Dundee 2 Krokodýl Dundee II je akční komedie z roku 1988 a druhý díl filmové série Krokodýl Dundee. Navazuje na film Krokodýl Dundee (1986) a byl následován filmem Krokodýl Dundee v Los Angeles […] Posted in Speciály
 • Program na ochranu princezen – šlechtičnou v každé situaci24. září 2022 Program na ochranu princezen – šlechtičnou v každé situaci Při korunovaci na královnu malého státu Costa Luna je šestnáctiletá princezna Rosalinda (Demi Lovato) svržena zlým diktátorem země Costa Estreia, generálem Magnusem Canem. Aby přežila, je […] Posted in Retro filmové recenze
 • František Filipovský se narodil před 115 lety23. září 2022 František Filipovský se narodil před 115 lety Narodil se v rodině skladatele a hudebníka Františka Filipovského staršího dne 23. září 1907 v Přelouči a studoval na gymnáziu v Pardubicích. Již od mládí se zajímal o kulturu a kromě […] Posted in Články
 • Slavnostní premiéra filmu Indián22. září 2022 Slavnostní premiéra filmu Indián Ve středu 21.září 2022 proběhla v Praze v kině Světozor slavnostní premiéra filmu Indián režiséra Tomáše Svobody. Večer zahájila taneční skupina Night crow, která tančí ve stylu […] Posted in Filmové a televizní aktuality
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,55850 s | počet dotazů: 261 | paměť: 60786 KB. | 01.10.2022 - 03:22:14