Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Audioknihy > Statečný cínový vojáček - krátká pohádka pro děti

Statečný cínový vojáček - krátká pohádka pro děti

statecny cinovy vojacek duze

olomouc moravske divadlo petr kubes herec louceni divadlo sport 8990890 05 denik 630 16x9 1

To bylo takhle jed­nou 25 bra­trů a ne jen tak leda­ja­kých, ale cíno­vých vojáč­ků. Na prv­ní pohled by se zdá­lo, že jsou jeden jako dru­hý, ale neby­lo tomu tak. Jeden z nich neměl jed­nu nohu. Stalo se tak pro­to, že na něj při odlé­vá­ní nezby­lo dosta­tek cínu. To mu však nijak neu­bra­lo na krá­se. Pro děti byl roz­hod­ně nej­za­jí­ma­věj­ší. Kromě cíno­vých vojáč­ků tam mezi hrač­ka­mi u dětí byl i jiné hrač­ky. Mezi nimi papí­ro­vý zámek. Okolo něj bylo papí­ro­vé jezír­ko a na něm též labu­tě z papí­ru. Nejroztomilejší byla však malá papí­ro­vá balet­ka v okně zám­ku. Vojáčkovi se vel­mi líbi­la.

Chtěl se s ní ože­nit, ale měl oba­vu, že pro její vzne­še­nost nebu­de mít balet­ka zájem. Nicméně se s ní chtěl sezná­mit. Když jed­nou v noci šli všich­ni spát, tak hrač­kám zača­lo pré. Všichni děla­li rámus kro­mě cíno­vé­ho vojáč­ka a balet­ky. Kde se vzal, tu se vzal, vysko­čil z dózy čer­tík. Ten ho varo­val, aby niko­ho neo­ku­ko­val. A pohro­zil mu, aby se těšil na zít­ra. A také se sta­lo něco hroz­né­ho. Děti ho dru­hý den posta­vi­li do okna a on z něj spa­dl. Sice ho běže­la slu­žeb­ná s dět­mi hle­dat, ale neby­lo to nic plat­né. Zatím ho však našli jiní klu­ci.

Klasická Andersenovská pohád­ka. Ten dán­ský národ­ní spi­so­va­tel měl čas­to pohád­ky tako­vé řek­ně­me mír­ně dras­tic­ké. A čas­to kon­či­ly neslav­ně. Tohle je taky ten pří­pad. Nicméně si mys­lím, že pat­ří mezi hez­ké pohád­ky, i když ten konec, budiž. Interpreta jsem nezna­la, jenom pod­le jmé­na, nicmé­ně jeho hlas se na pohád­ky hodí. Obal je ako­rát k této pohád­ce. Je krát­ká, má jenom 10 minut, tak­že roz­hod­ně dopo­ru­ču­ju pro děti.

  • Autor: Hans Christian Andersen
  • Žánr: pohád­ky
  • Vydava­tel­ství: Audiotéka, Bookmedia
  • Interpret: Petr Kubes 
  • Datum vydá­ní: 2019
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,82130 s | počet dotazů: 230 | paměť: 53243 KB. | 30.11.2021 - 09:24:10