Kritiky.cz > TV Recenze > Statečné srdce

Statečné srdce

William se taj­ně ože­nil, aby se jeho žena vyh­la krá­lo­vě naří­ze­né­mu prá­vu prv­ní noci. Jejich svat­ba však byla odha­le­na a man­žel­ka popra­ve­na. Wallace se posta­ví do čela odpo­ru pro­ti ang­lic­ké vrch­nos­ti a zís­ká­vá spo­jen­ce v prin­cezně Isabelle, díky kte­ré se vyhne vět­ši­ně krá­lo­vým nástra­hám. Nakonec je však Wallace kvů­li zra­dě vlast­ní­ho voj­ska zajat krá­lov­ský­mi voj­sky a popra­ven...Jmenoval se William Wallace a stal jed­ním z nej­vět­ších skot­ských hrdi­nů. Jeho pří­běh začí­ná v roce 1280, kdy jeho otec a mlad­ší bra­tr pad­li v boji pro­ti ang­lic­ké nad­vlá­dě. Vychován byl strý­cem Argylem, zku­še­ným bojov­ní­kem a moud­rým mužem, kte­rý Williama učil nejen bojo­vat a vlád­nout mečem, ale také cizí jazy­ky, psa­ní a spous­tu dal­ších uži­teč­ných věcí. Nyní se drak hně­vu koneč­ně pro­bou­zí, ale William nechce bojo­vat. Chce žít v kli­du se svou milo­va­nou Murron, cho­vat ovce a mít kupu dětí. Ani jed­no z toho se mu však nespl­ní. Krátce poté, co je kněz potajmu oddá v lese, je Murron pře­pa­de­na ang­lic­ký­mi vojá­ky, kte­ří se ji poku­sí zná­sil­nit. A když se brá­ní, aro­gant­ní ang­lic­ký šlech­tic ji pro výstra­hu ostat­ním pod­říz­ne. Williamova odpla­ta je tvr­dá a nelí­tost­ná. S pomo­cí přá­tel pobi­je vojá­ky a pak ang­lic­ké­ho šlech­ti­ce také pod­říz­ne. Ještě téhož dne se k Williamovi při­da­jí dal­ší muži a stá­le dal­ší při­chá­ze­jí. Celé Skotsko povstá­vá a William se stá­vá noč­ní můrou Angličanů. Dobývá a vypa­lu­je jed­nu ang­lic­kou tvrz za dru­hou, nezná sli­to­vá­ní a nebe­re zajat­ce.
Francouzská prin­cez­na Isabela, žijí­cí s prin­cem Eduardem v poli­tic­kém man­žel­ství bez lás­ky, je doja­ta zjiš­tě­ním, že Wallace boju­je za svo­bo­du ve jmé­nu své dív­ky. Roku 1297 strh­ne William na svou stra­nu váha­jí­cí skot­skou šlech­tu a zví­tě­zí v bitvě u Stirlingu, když lstí pora­zí do té doby nezni­či­tel­nou těž­kou jízdu. Smrtící rána však při­jde ze zce­la neče­ka­né stra­ny, ze stra­ny skot­ské šlech­ty, kte­rá se nechá upla­tit ang­lic­kým krá­lem a Williama zra­dí.

So 17. 1. 2004 - Nova 20:00


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Statečné srdce12. ledna 2004 Statečné srdce William se tajně oženil, aby se jeho žena vyhla králově nařízenému právu první noci. Jejich svatba však byla odhalena a manželka popravena. Wallace se postaví do čela odporu proti anglické […]
  • Westworld - S02E02: Reunion - 85 %30. dubna 2018 Westworld - S02E02: Reunion - 85 % Druhý díl druhé sezóny je pro mě překvapením. Konečně jsme se dozvěděli další věci ohledně historie Williama a Dolores a úplně mě to překvapuje, co všechno pro nás tvůrci vymysleli. Druhá […]
  • Westworld - Contrapasso (S01E05) - 85 %31. října 2016 Westworld - Contrapasso (S01E05) - 85 % Že by půlka? No zklamání, ano už jsme za půlkou. Od předchozího dílu, kdy jsme se dozvěděli několik důležitých věcí, ale nic moc se v příběhu neudálo, si pro nás tvůrci připravili díl, kdy […]
  • Sherlock - Poslední případ (S04E03) - 85 %10. srpna 2018 Sherlock - Poslední případ (S04E03) - 85 % Čím završit třinácti-dílný seriál? No něčím velkým, co by všechny kecálky umlčelo. No Sherlock je už dlouho-letá historie, která má slabší i lepší díly. V loni vyšla nejlepší epizoda, […]
  • Scrubs aneb Denní snění, zkušenosti a Údržbář23. ledna 2017 Scrubs aneb Denní snění, zkušenosti a Údržbář „I can´t do this all on my own…I am not Superman.“ Scrubs intro Scrubs. Setkání, které vám změní život. Ano, tohle se říká u mnoha seriálů, knížek, filmů a kdoví čeho ještě, ale […]
  • Hercule Poirot: Opona - Poirotův poslední případ 95 %21. června 2014 Hercule Poirot: Opona - Poirotův poslední případ 95 % Jedinou věcí, která nám zůstává po tisíce let, je slunce a naše země. Život je krátký v poměru času. Jako ostatní lidé na světě, tak i život Poirota musí končit. Tvůrci z Velké Británie […]
  • Akta X - Návrat domů (Home Again) - S10E04 - Muž s náplastí si zasloužil utrhnout víc končetin.14. prosince 2018 Akta X - Návrat domů (Home Again) - S10E04 - Muž s náplastí si zasloužil utrhnout víc končetin. Epizoda měla slibný začátek, postavy, obě dějové linie i prostředí. Ale jako celek je to vlastně nic neříkající nuda. Hororovou linku dost zastiňuje ta nemocniční, ve které Scully tráví […]
  • Hra o trůny - Zlomený muž (S06E07) - 60 %31. března 2019 Hra o trůny - Zlomený muž (S06E07) - 60 % Tak ještě tři díly. Hra o Trůny se kousek po kousku rychle posunuje do poslední epizody této sezóny. Sedmý díl nám zas přinesl několik nových věcí. Za prvé, nové rody, které jsme ještě […]
  • Disenchantment (The Limits of Immortality (S01E08))18. září 2018 Disenchantment (The Limits of Immortality (S01E08)) Osmý díl přináší konečně něco zajímavého na to, abychom vydrželi do konce první sezóny. Díly uprostřed sezóny byly takové doplňkové a až poslední tři díly pokračují v příběhu, který nemusí […]
  • Westworld - S02E07: Les Ecorches - 95 %4. června 2018 Westworld - S02E07: Les Ecorches - 95 % Jak jsem psal v recenzích předchozích dílů, tak jsem dlouho čekal, až další díl bude zas ten vynikající Westworld, jak si představuji. Už jsem se dočkal. Konečně to je přesně to, co tvůrci […]