Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Festivaly > Startuje týden nejúspěšnějších filmů v rámci letní přehlídky BEST FILM FEST

Startuje týden nejúspěšnějších filmů v rámci letní přehlídky BEST FILM FEST

BestFilmFest2014
BestFilmFest2014
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Volné sesku­pe­ní čtyř arto­vých kin v Praze: Atlas,Evald, Lucerna a Mat pořá­dá od 10. do 16. čer­ven­ce toho­to roku BEST FILM FEST, týden nej­ú­spěš­něj­ších a divác­ky nej­na­vště­vo­va­něj­ších fil­mů prv­ní polo­vi­ny roku 2014. Kinaři se roz­hod­li potě­šit své věr­né fanouš­ky v podo­bě líst­ků do kina za jed­not­nou atrak­tiv­ní cenu 69,- Kč za vstu­pen­ku. V čer­ven­ci se usku­teč­ní šes­té vydá­ní divác­ky úspěš­né pře­hlíd­ky, kte­rá pro­bí­há vždy dva­krát do roka (zima a léto) a koná se od roku 2011.

Program BEST FILM FESTU je opět žánro­vě pes­t­rý, dra­ma­tur­gy pře­hlíd­ky byli sami divá­ci. Promítat se budou divác­ké oblí­be­né zahra­nič­ní titu­ly. V praž­ských kla­sic­kých kinech u divá­ků stá­le bodu­jí: osca­ro­vý obra­zo­vě vytří­be­ný sní­mek Velká nád­he­ra od uzná­va­né­ho ital­ské­ho reži­sé­ra Paola Sorrentina, hvězd­ně obsa­ze­ná hra­vá kome­die od kul­tov­ní­ho tvůr­ce Wese Andersona Grandhotel Budapešť, dra­ma Philomena s exce­lu­jí­cí osca­ro­vou Judi Dench od oce­ňo­va­né­ho brit­ské­ho reži­sé­ra Stephena Frearse, švéd­ská kome­die nabi­tá bizar­ní­mi posta­va­mi a čer­ným humo­rem Stoletý sta­řík, kte­rý vyle­zl z okna a zmi­zel, moder­ní sci-fi roman­ce s názvem Ona, pod kte­rou je pode­psán ori­gi­nál­ní tvůr­ce Spike Jonze. Nechybí zde živo­to­pis­ná dra­ma­ta: Yves Saint Laurent, Walesa: Člověk nadě­je či letoš­ní osca­ro­vé bijá­ky Gravitace, 12 let v řetě­zech nebo ani­mo­va­né rodin­né sním­ky Dobrodružství pana Peabodyho a Shermana, Rio 2.

Z čes­kých titu­lů domi­nu­jí kome­di­ál­ní debu­ty: Krásno, Pojedeme k moři, ale jsou zde zastou­pe­na také kva­lit­ní dra­ma­ta jako Fair Play. Dále u divá­ků jsou popu­lár­ní rov­něž celo­ve­čer­ní doku­men­ty: road movie Trabantem až na konec svě­ta či uni­kát­ní por­trét prv­ní dámy Olgy Havlové Olga.

Kompletní pro­gram pře­hlíd­ky najde­te na webo­vých strán­kách pře­hlíd­ky BEST FILM FEST a na webo­vých strán­kách jed­not­li­vých kin: www.bestfilmfest.cz, www.kinoatlas.cz, www.kinolucerna.cz, www.evald.cz a www.mat.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,06813 s | počet dotazů: 231 | paměť: 58140 KB. | 13.08.2022 - 13:32:31