Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > StarTrek - Special 2 - Serialy 2 - 2. fáze

StarTrek - Special 2 - Serialy 2 - 2. fáze

bridge
bridge
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

2. Část spe­ci­á­lu na téma feno­me­nu Star Trek


    Koncem 60. Let odkou­pi­la prá­va na seri­ál StarTrek fir­ma Paramout a na začát­ku roku 1973 se začlo uva­žo­vat o pokra­čo­vá­ní StarTreku - jako seri­ál. Nejprve se začal tvo­řit ani­mo­va­ný seri­ál, ale potom v roce 1975 už šlo do tuhé­ho a napsal se scé­nář The God Thing, kte­rý měl slou­žit jako pilot­ní film s roz­poč­tem při­bliž­ně 3 mili­o­ny dola­rů. Některé momen­ty toho scé­ná­ře byly pou­ži­ty ve fil­mu ST-The Moution Picture. Bohužel se scé­nář neu­jal a až v roce 1978 se zača­lo váž­ně mys­let na to, jaký seri­ál by měl být, v jakém sty­lu, v  tom, co je na seri­á­lu nej­lep­ší. A tak byl scé­nář pře­psán na titul In Thy Image - ten už byl dost podob­ný scé­ná­ři k prv­ní­mu fil­mu. K natá­če­ní se vrá­ti­la vět­ši­na štá­bu se seri­á­lu TOS, kro­mě Spoka, kte­rý byl nahra­zen jiným Vulkáncem. Loď dosta­la i novou navi­gá­tor­ku Ilju. Charaktery Vulkánce Xona a Delťanky Ilii byly pou­ži­ty v seri­a­lech TNG.
   Vše bylo při­pra­ve­no, prv­ních tři­náct scé­ná­řů zakou­pe­no, prv­ní výpla­ty vypla­ce­ny, mno­hé scé­ny posta­ve­ny (vpra­vo v tom­to odstav­ci vidí­te dost uni­kát­ní foto­gra­fii z kame­ro­vých zkou­šek ze stro­jov­ny nové lodi) - a najed­nou všech­no skon­či­lo. Paramount na posled­ní chví­li roz­ho­dl změ­nit seri­ál v celo­ve­čer­ní film. Na vině byl nesmír­ný úspěch fil­mu Star Wars. Paramount se roz­ho­dl úspěch Hvězdných válek pře­ko­nat - konec kon­ců, Hvězdné vál­ky vznik­ly z niče­ho, zatím­co Star Trek má za sebou v té době již deset let obrov­ských úspě­chů po celém svě­tě. Čas ale uká­zal, že pře­ko­nat Hvězdné vál­ky není nic snad­né­ho

 

Hlavní posta­vy:

 • James Tiberius Kirk - kapi­tán (poz­dě­ji admi­rál) - obdi­vo­va­ný kapi­tán za svou hrdost a za svo­jí někdy drzost a smy­sl pro čest. Často se přá­te­lí s mno­ha žena­mi a mno­ho spor­ných oka­mži­ků řeší radě­ji pěst­mi, než-li diplo­ma­cií.
 • Leonard Haratio McCoy - dok­tor - Jako správ­ný zdra­vot­ní důstoj­ník se vyzna­ču­je trpě­li­vos­tí, cit­li­vos­tí a ocho­tou pomo­ci, jak to jen jde. Přezdívku má „Kostra“ dok­tor na správ­ném mís­tě.
 • Montgomery Scott - stroj­ní inže­nýr ve stro­jov­ně - občas na můstku.Typický tvr­do­hla­vý skot. Rozumů vše­mu co se točí.
 • Nyota Uhura - komu­ni­kač­ní důstoj­ník
 • Hikaru Sulu - hlav­ní kor­mi­del­ník lodi
 • Pavel Andreievic Cechov - Rus s typic­kým pří­zvu­kem na USS Enterprise při­šel rov­nou z aka­de­mie
 • Poručík Xon - Nový vědec­ný důstoj­ník, jako náhra­da na Spocka - čis­to­krev­ný Vulkánec.
 • Poručík Ilia - Delťanka. Na její pla­ne­tě je sex kaž­do­den­ní sou­čás­tí živo­ta a tak mezi Lidmi dodr­žu­je sil­ný celi­bát.

Nakres sceny noveho mustku   Nakres helmy noveho skafandru

  


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Smallville - Recenze16. července 2009 Smallville - Recenze Smallville - Recenze 23.11.2007 serialy Přečteno: 558 krát […] Posted in Seriály
 • Slowík Josef: Speciální pedagogika - 100 %4. prosince 2016 Slowík Josef: Speciální pedagogika - 100 % PhDr. Josef Slowík, Ph. D. je speciální pedagog, který v současnosti působí na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni.  Odborně se věnuje problematice výchovy, osobnostního rozvoje a sociální […] Posted in Recenze knih
 • JONATHAN KASDAN6. června 2018 JONATHAN KASDAN JONATHAN KASDAN (scénář) se narodil a vyrůstal v Los Angeles. Je synem scenáristy a režiséra Lawrence Kasdana a mladším bratrem scenáristy a režiséra Jakea Kasdana. Vystudoval střední […] Posted in Profily osob
 • 2 Bobule28. října 2009 2 Bobule Během premiérového víkendu vidělo film 67 tisíc diváků  a jedničku v televizi sledovalo 2 miliony lidí. „2 Bobule“ jsou pokračováním úspěšné filmové komedie „Bobule.“ Jako v prvním […] Posted in Filmové premiéry
 • Zoolander No. 2 [20%]21. února 2016 Zoolander No. 2 [20%] Kultovní komedie Zoolander se po letech diskuzí konečně dočkala pokračování, patnáct let po prvním díle. To vstoupilo tento čtvrtek do kin a módní ikona Derek Zoolaner se v něm […] Posted in Filmové recenze
 • Učedník a válečný mág - kniha3. listopadu 2017 Učedník a válečný mág - kniha Fletcher si připadal jako v prázdnotě. V plicích měl mrazivé pálení a nedostávalo se mu kyslíku. V hlavě si přehrával svoje vzpomínky, když tu ho někdo vytáhnul a on se konečně mohl volně […] Posted in Recenze knih
 • Andělé a démoni (POP ART Steelbook)28. února 2016 Andělé a démoni (POP ART Steelbook) Co mělo by mělo pokračovat po úspěšném, relativně, filmu? Asi druhý díl, že. Dan Brown napsal pokračování. Nebudu řešit to, jestli byl první díl první nebo druhý, ale knižní verze Andělé a […] Posted in Filmové recenze
 • Nejvyšší nabídka - Geoffrey Rush v režii Giuseppe Tornatore23. října 2019 Nejvyšší nabídka - Geoffrey Rush v režii Giuseppe Tornatore Místnost plnou obrazů krásných žen si zařídil Virgil Oldman (Geoffrey Rush), uznávaný znalec výtvarného umění a starožitností. Krásné ženy na obrazech jsou jeho vášní a je ochoten pro […] Posted in Retro filmové recenze
 • Klan Gucci2. prosince 2021 Klan Gucci Po technické stránce velmi dobře zpracovaný film se skvělou kamerou, kostýmy, dobovými kulisami či hudebními needle dropy, jenže mu chybí jakákoliv gradace a místy se dost táhne, a to […] Posted in Krátké recenze
 • Hlasování! | Survivor CZ&SK26. února 2022 Hlasování! | Survivor CZ&SK Posted in Videa
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,04772 s | počet dotazů: 262 | paměť: 60850 KB. | 07.06.2023 - 00:15:24