Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Kritický Klub > Star Wars Rebels - Steps Into Shadow

Star Wars Rebels - Steps Into Shadow

star wars rebels season 3 trailer thrawn
Po Gothamu se vrá­til i můj dru­hý oblí­be­ný seri­ál a i on načí­ná svou tře­tí sérii. V trai­le­rech jsme byli nav­na­ze­ni na pří­chod vel­ko­ad­mi­rá­la Thrawna a na návrat divác­ké­ho oblí­ben­ce Dartha Maula. A už v pilo­tu nové série jsme se jed­né z těch­to postav dočka­li.
Výsledek obrázku pro star wars rebels season 3 pilot
Pilot nám před­sta­vu­je povsta­lec­kou posád­ku lodi Ghost, kte­rá se stá­le ješ­tě vzpa­ma­to­vá­vá ze ztrá­ty Ahsoky Tano a zra­ně­ní Kanana Jarruse. Vůdčí role se v týmu ujal Ezra Bridger, kte­rý od minu­la ovlá­dl schop­nos­ti tem­né stra­ny, neboť vlast­ní sithský holo­cron. Rovněž se ten­to mla­dý Jedi změ­nil vizu­ál­ně, pro­to­že koneč­ně sho­dil svou pro­tiv­nou hří­vu. Jako veli­tel je poté při­dě­len na důle­ži­tou misi - ukrást letou­ny Y-Wing z impe­ri­ál­ní základ­ny. Ezra ale netu­ší, že do boje se zapo­ju­jí dvě nové hroz­by a to guver­nér­ka Lothalu Amanda Pryce a chisský vel­ko­ad­mi­rál Thrawn. Naštěstí se ale do děje vrá­tí Kanan, jehož odhod­lá­ní pora­zit Impérium nikdy neby­lo sil­něj­ší, tak­že po pilo­tu máme děj skvě­le roz­je­tý a před­při­pra­ve­ný k vel­ké­mu boji.
Výsledek obrázku pro thrawn rebels
Co hlav­ně potě­ši­lo? Kromě Thrawnova návra­tu do káno­nu ješ­tě Kananovo setká­ní s tajem­nou bytos­tí jmé­nem Bendu, kte­rá je cit­li­vá k Síle. Bendua mlu­ví legen­dár­ní brit­ský herec­ký nestor Tom Baker, samot­ná čtvr­tá inkar­na­ce The Doctora.
Výsledek obrázku pro tom baker bendu
Do budou­cích dílů mám vel­ká oče­ká­vá­ní a osob­ně stá­le dou­fám, že Darth Maul skří­ží své zbra­ně s Darthem Vaderem. Snad k tomu dojde.
Výsledek obrázku pro darth maul vs darth vader comic
Dojde k tomu­to sou­bo­ji i v Rebels?
Snad nás Dave Filoni po skvě­lém roz­jez­du nezkla­me...
Zdroj obráz­ků: starwars.com, starwars.wikia.com, usatoday.com, screenrant.com

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Seriálové recen­ze

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,91189 s | počet dotazů: 237 | paměť: 54841 KB. | 02.08.2021 - 18:33:10