Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Kritický Klub > Star Wars: Poslední z Jediů

Star Wars: Poslední z Jediů

1960d6804d 104699764 o2
1960d6804d 104699764 o2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Rian Johnson změ­nil Star Wars. A sak­ra dob­ře.
Johnson je kon­tro­verz­ní posta­va sou­čas­né­ho Hollywoodu. Jeho Looper roz­kmo­t­řil tábor fanouš­ků na dvě čás­ti a stej­ně dopad­ne i osmá epi­zo­da legen­dár­ních Star Wars. Jedni ji budou milo­vat, dru­zí nená­vi­dět. Ale proč?
No tak před­ně, nové Star Wars jsou v mno­hém jiné. Někdy v nich vidí­me až arto­vé zábě­ry, dlou­ze se tu roku­je o věcech, jež se v pře­da­le­ké gala­xii dří­ve moc (nebo vůbec) neře­ši­ly a během dvou a půl hodi­no­vé sto­pá­že roz­je­de spous­tu linek, jež se věnu­jí nespočtu postav. Ale tak nějak záhad­ně to pak všech­no do sebe krás­ně zapa­dá. Naši sta­ří hrdi­no­vé skvě­le fun­gu­jí po boku mla­dých tvá­ří z TFA a nově pří­cho­zí posi­ly Laura Dern a Benicio del Toro při­ná­ší do pří­bě­hu potřeb­ný nádech humo­ru, lítos­ti a nos­tal­gie. Ono vůbec zařa­dit film do něja­ké ška­tul­ky nejde, neboť se v něm setká­me s humo­rem i dojem­ný­mi scé­na­mi. Monumentální bitvy stří­da­jí komor­něj­ší střet­nu­tí, jak jsem však psal výše, Johnson z toho vše­ho udě­lal luxus­ní a smy­sl dáva­jí­cí celek, kte­rý nezkla­me.
Ještě se na chví­li vrať­me k her­cům. Mark a Carrie jsou jas­ný­mi vlád­ci fil­mu, z TFA před­sta­vi­te­lů zaujme hlav­ně Daisy aa Andy Serkis, z té nej­no­věj­ší sor­ty vyzdvih­ně­me Benicia del Tora, jehož role sice vůbec nespl­ňu­je fanouš­kov­ská přá­ní, jež do ní byla vklá­dá­na, nejde jí ovšem vůbec nic vytknout.
Jak jsem měl s Rianovou novou tri­lo­gií nej­pr­ve pro­blém, nyní se na ní cel­kem těším a dám jí šan­ci.
Hodnocení: 90%
Foto: Lucasfilm

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Filmové recen­ze


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,81897 s | počet dotazů: 264 | paměť: 60373 KB. | 24.03.2023 - 13:29:25