Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů

Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Chybějící člá­nek mezi nový­mi a sta­rý­mi epi­zo­da­mi StarWars je tady a my se koneč­ně může­me dově­dět, jak vymře­la vět­ši­na rytí­řů Jedi, jak se Anakin Skywallker stal tem­ným Dart Vaderem a kdo za tím vším stál.

Ocitáme se upro­střed zuří­cí vál­ky klo­nů. Dva rytí­ři řádu Jedi, Obi-Wan Kenobi a jeho žák Anakin Skywalker jdou zachrá­nit kanc­lé­ře Palpatina une­se­né­ho gene­rá­lem Grievous. Na pří­kaz a nalé­há­ní Palpatina Anakin zabi­je hra­bě­te Dooku, kte­rý ho v minu­los­ti při­pra­vil o ruku. Jediové se tak zba­ví vel­ké­ho nepří­te­le, ale Anankin se tak při­bli­žu­je tem­né stra­ně Síly. Od začát­ku fil­mu poma­lu vychá­zí na jevo, co je kanc­léř Palpatin zač a také je od začát­ku patr­ná pře­mě­na Anankin na tem­né­ho lor­da Darth Vadera. Jeho fyzic­ká pře­mě­na do podo­by, jak ho zná­me z původ­ní tri­lo­gie, ale při­jde až na závěr a je to jeden z nej­sil­něj­ších momen­tů ve fil­mu.

Ropzhodně však ne jedi­ným. Anakin je od začát­ku posta­ven před tež­ké roz­hod­nu­tí. Jeho taj­ná man­žel­ka Padmé (Natalie Portman) mu ozná­mí, že s ním čeká dítě. Anakin by nej­rad­ši pově­sil jedi­ov­ské řemes­lo na hře­bík a s Padmé se někam ukryl. Ale zlý sen mu sdě­lí, že Padmé při poro­du zemře. Snaha zabrá­nit její smr­ti ho ale sve­de na tem­nou stra­nu Síly. Kancléř Palpatin, ali­as tem­ný Darth Sidious, nabí­zí Anakinovi pomoc. V těž­kých život­ních situ­a­cích člo­věk snad­no pod­leh­ne sli­bům a Anakin se od počát­ku vyzna­čo­val vlast­nost­mi, kte­ré by , jako rytíř Jedi, v sobě neměl pěs­to­vat. Pro kanc­lé­ře Palpatina už pak byla hrač­ka ho zís­kat na svou stra­nu.

Po tech­nic­ké strán­ce je to jed­no­znač­ně nej­lep­ší epi­zo­da z celé ságy. Co se týče pří­bě­hu, tak ten je v této epi­zo­dě tro­chu jiný. Je méně pohád­ko­vý a obsa­hu­je více sku­teč­ně sil­ných oka­mži­ků. Také se v něm hod­ně změ­ní hod­ně věcí, kte­ré ovliv­ní celou budou­cí ságu. Smyslem epi­zo­dy III bylo pře­de­vším spo­jit původ­ní tri­lo­gii s nový­mi díly, kte­ré jí před­chá­ze­ly. Toto je sku­teč­ně jed­na z věcí, kte­rá se Lucasovi poved­la. Narážkami a logic­kou návaz­nos­tí na před­cho­zí a násle­du­jí­cí epi­zo­du je Pomsta Sithů doslo­va nabi­tá. Pár věcí sice úpl­ně nese­dí, ale povět­ši­nou jde o detai­ly. Že se robot R2, kte­rý nás pro­vá­zí vše­mi šes­ti epi­zo­da­mi, najed­nou umí vzná­šet, což neu­měl ani před tím ani potom, si všim­ne kaž­dý, ale je to detail, kte­rý ságu jako tako­vou neo­vliv­ní a tuto epi­zo­du tro­chu zpes­t­ří.

Po hudeb­ní strán­ce nic nové­ho pod slun­cem. Stejné orchest­rál­ní hud­ba, jako v ostat­ních epi­zo­dách, byla snad divá­ky i oče­ká­vá­na. Vymýšlet pro posled­ní díl něco nové­ho by bylo kro­kem na ten­ký led.

Sága se tedy uza­vře­la a přes­to­že jsme všich­ni dopře­du vědě­li, co se zde musí ode­hrát, je to vel­mi inten­ziv­ní záži­tek a pro znal­ce ostat­ních epi­zod roz­hod­ně povin­nost.

O filmu:

USA, 2005, 140 min

Oficiání web: Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith
Režie: George Lucas
V hlav­ních rolích: Ewan McGregor, Natalie Portman, Hayden Christensen, Ian McDiarmid, Samuel L. Jackson, Christopher Lee, Frank Oz, James Earl Jones, Jimmy Smits, Anthony Daniels, Keisha Castle-Hughes, Ling Bai, Bruce Spence, Rena Owen, Claudia Karvan


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Anglická gramatika efektivně a přehledně20. prosince 2018 Anglická gramatika efektivně a přehledně Anglická gramatika není náročná - pokud ovšem víte, jak na ni. Ne každému, kdo se učí anglický jazyk nebo se v něm chce zdokonalit, však vyhovují tradiční učební metody, které se používají […] Posted in Recenze knih
  • Earthlock: Festival of Magic2. září 2016 Earthlock: Festival of Magic Zdarma s Xbox live Gold - 01/09 - 30/09 na Xbox One. https://www.youtube.com/watch?v=Cgm9td9sFtw Posted in Novinky ze světa her
  • Česko verze A, B a C31. srpna 2018 Česko verze A, B a C Jiří Drahoš se chystá na Praze 4 kandidovat do Senátu PČR. Jeho zájmem je prý lidi spojovat. Podobně je na tom také Jan Štern se zbrusu novým projektem Nové Česko, který chce oslovit […] Posted in Články
  • Westworld - Metanoia (S04E07)8. srpna 2022 Westworld - Metanoia (S04E07) Předposlední díl je již online na HBO. A podle mého názoru nejslabší z celé série. Myslím, že tvůrci připravují skutečný konec seriálu, když nám přinesli naprosté dějové nesmysly, které […] Posted in TV Recenze
  • #DP158: Future State: Shazam!26. dubna 2021 #DP158: Future State: Shazam!  Autorem článku je Daniel PaličkaScénář: Tim SheridanKresba: Eduardo PansicaPo menší odmlce se vracíme k recenzování titulů z DCčkovské iniciativy Future State. Ta sice již dávno […] Posted in Recenze komiksů
  • Filmové premiéry v měsící září30. srpna 2004 Filmové premiéry v měsící září Co nám tento měsic přináší, nového Spielberga, nového Willa Smithe, Shyamalana a mnoho dalších kvalitních i nekvalitních filmů.02. 09. 04 Já, robot V nedaleké budoucnosti, na Zemi v […] Posted in Filmové premiéry
  • Udělování nestatutárních cen na Mezinárodním filmovém festivalu11. července 2016 Udělování nestatutárních cen na Mezinárodním filmovém festivalu V Sobotu odpoledne proběhlo ještě před závěrečným slavnostním zakončením udělování ocenění od nestatutárních porot. ,,Sledujeme osudy filmů také po Mezinárodním filmovém festivalu a mohu […] Posted in MFF Karlovy Vary
  • Jitka Rudolfová - scénář a režie12. srpna 2019 Jitka Rudolfová - scénář a režie Jak vlastně vznikl nápad napsat a režírovat pohádku? Vzniklo to vlastně už před pěti šesti lety, kdy jsem dokončila film Rozkoš. S Vaškem Neužilem a Jardou Pleslem jsme se z legrace […] Posted in Rozhovory
  • Pečené batáty s vůní skořice5. srpna 2014 Pečené batáty s vůní skořice Sladké brambory jde připravit na více způsobů. Můžete z nich udělat batátovou kaši, jednoduše je uvařit, restovat... já mám nejraději, když je dám na hodinu do trouby, posypu je […] Posted in Domácí rady
  • Ilustrátorská mateřská - 2615. listopadu 2021 Ilustrátorská mateřská - 26 Posted in Komiks
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,66163 s | počet dotazů: 284 | paměť: 60403 KB. | 24.03.2023 - 13:36:20