Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Star Trek VI: Neobjevená země

Star Trek VI: Neobjevená země

StarTrekVIa

Kirkova posád­ka ze Star Treku odchá­zí tak, jak by si svůj odchod před­sta­vo­val asi kaž­dý – s plným nasa­ze­ním, hrdos­tí, uzná­ním a dokon­ce i s potles­kem. Hned na začát­ku film vtá­hl do děje akcí, což je změ­na opro­ti pře­de­šlým fil­mům, kde se na začát­ku reka­pi­tu­lo­va­ly ty před­cho­zí. To hod­no­tím jako dob­rý tah Nicholase Meyera (Star Trek II: Khanův hněv), kte­rý naštěs­tí v roli reži­sé­ra vystří­dal Williama Shatnera, před­sta­vi­te­le Kirka, jehož záslu­hou je Star Trek V: Nejzazší hra­ni­ce cel­kem pro­pa­dák.

Líbila se mi posta­va Valeris v podá­ní Kim Cattrall (Sex ve měs­tě).  Po kos­tý­mo­vé strán­ce je per­fekt­ní. Vulkánská nee­mo­tiv­nost a sto­pro­cent­ní nasa­ze­ní pro vše je v kom­bi­na­ci s dív­čím úče­sem s čelen­kou pros­tě skvě­lý tah. Ačkoliv k ní urči­tě vět­ši­na divá­ků od prv­ní chví­le při­stu­po­va­la s rezer­vou a nevě­ři­la jí, při­nes­la do fil­mu tro­chu mlá­dí a svě­ží­ho vzdu­chu.

Masky byly skvě­lé prak­tic­ky všech­ny, a že jich tu ten­to­krát bylo oprav­du hod­ně. Právě na nich a na efek­tech je nej­lé­pe vidět vývoj Star Treku. Když se podí­vá­te na prv­ní fil­my a srov­ná­te je těmi v Star Trek VI – Neobjevené zemi. Uvidíte dia­me­t­rál­ní roz­dí­ly. Právem si Make-up zaslou­ži­li v roce 1992 nomi­na­ci na Oscary (dru­há nomi­na­ce byla za Střih zvu­ku). Kulisy byly ten­to­krát spíš inte­ri­é­ro­vé­ho raže­ní. Jediná ven­kov­ní se týka­la Rura Penthe, klin­gon­ské­ho věze­ní na zmrz­lém aste­ro­i­du, kam Klingoni posla­ly odsou­ze­né Kirka a dok­to­ra McCoye. Vězení bylo pod­le mého názo­ru pří­mou inspi­ra­cí pro seri­ál Hvězdná brá­na a jeho epi­zo­du Prisoners (s02e03), kde byl tým SG 1 Taldory odsou­zen strá­vit zby­tek živo­ta na vězeň­ské pla­ne­tě Hadante. Obě věze­ní jsou si totiž až pode­zře­lé podob­ná.

V pře­váž­né čás­ti fil­mu se mi líbi­ly i citá­ty Williama Shakespeara. Uznávám, že někdy půso­bi­ly jako pěst na oko – napří­klad „Být, či nebýt, to je oč tu běží“ při umí­rá­ní Changa. Ale jinak mi to při­šlo jako cel­kem zají­ma­vé a někdy i tref­né zpes­t­ře­ní. Zvlášť jsem oce­ni­la citát z kup­ce benát­ské­ho „Když nás bod­neš, nekr­vá­cí­me? Když nás polech­táš, nesmě­je­me se? Když nás otrá­víš, neze­mře­me? A když nám ukřiv­díš, nepo­mstí­me se?“ Tento citát zazněl i ve fil­mu Pianista (2002). Myslím, že v obou pří­pa­dech skvě­le vysti­hu­je dva pro­ti sobě jdou­cí svě­ty, kdy se jeden sna­ží zni­čit ten dru­hý pro jeho odliš­nost, ale neu­vě­do­mu­je si to, co mají spo­leč­né (čímž v žád­ném pří­pa­dě nemí­ním zleh­čo­vat posel­ství Pianisty ani hrů­zy dru­hé svě­to­vé vál­ky).


  • Star Trek IV: Cesta domů17. února 2016 Star Trek IV: Cesta domů Podruhé v řadě byl režisérem Star Treku představitel Spocka Leonard Nimoy. Ačkoliv mě ve třetím díle Star Trek: Pátrání po Spockovi coby režisér příliš nepřesvědčil, tentokrát to bylo o […] Posted in Filmové recenze
  • Star Trek III: Pátrání po Spockovi7. února 2016 Star Trek III: Pátrání po Spockovi Jak už název vypovídá, film se celý točí kolem hledání Spocka – postavy, která zemře na konci předchozího Khanova hněvu. Spock je napůl člověk, napůl Vulkánec a Vulkánci mají nesmrtelnou […] Posted in Filmové recenze
  • Star Trek - Film z roku 1979 - 100%30. května 2013 Star Trek - Film z roku 1979 - 100% Sledovat vývoj Star Treku je podobné, jako sledovat vývoj Jamese Bonda. Není od věci, že už tomu bude více než 50, co Gene Roddenberry zahájil nejslavnější éru Sci-fi filmů v Americe. V […] Posted in Filmové recenze
  • Star Trek V: Nejzazší hranice17. února 2016 Star Trek V: Nejzazší hranice Pátý Star Trek je trochu zmatený, trochu nuda, ale není to až taková bída, jak jsem původně čekala. K jeho sledování jsem šla s tím, že je to podle fanoušků nejhorší Star Trek. Recenze a […] Posted in Filmové recenze
  • Star Trek II: Khanův hněv - 95%20. ledna 2014 Star Trek II: Khanův hněv - 95% Několik let po prvním filmovém díle Star Treku se tvůrci rozhodli pokračovat v příběhu Enterprise. Po Robertovi Wiseovi byl na režisérskou židli postaven  Nicholas Meyer, který napsal i […] Posted in Filmové recenze
  • Startrek - Generations18. května 2003 Startrek - Generations Filmů je deset, šest a půl filmu je kapitánem či admirálem Enterprise J.T.Kirk. Dalších tři a půl filmu je kapitánem J.L. Picard a tento film je jediným, kdy se tito dva slavní kapitáni […] Posted in Filmové recenze
  • Robin Hood: Král zbojníků15. června 2021 Robin Hood: Král zbojníků Po útěku ze zajetí se Robin (Kevin Costner) vrací zpátky domů do Anglie, spolu se svým maurským přítelem Azeemem (Morgan Freeman). Vzápětí se dozvídá, že jeho otce zabili lidé sloužící […] Posted in Retro filmové recenze
  • Vzhůru do oblak - Příběh je jednoduchý a přitom geniální.4. června 2021 Vzhůru do oblak - Příběh je jednoduchý a přitom geniální. Po smrti své ženy se starý muž Carl rozhodne vydat na dobrodružnou cestu do Jižní Ameriky, a protože mu hrozí vystěhování z milovaného domova, rozhodne se ho vzít s sebou. Vypustí tisíce […] Posted in Retro filmové recenze
  • Nový svět25. května 2021 Nový svět Vztah indiánky Pocahontas (Q'orianka Kilcher) a anglického kapitána Johna Smithe (Colin Farrell) rozpoutá válku dvou světů o nový národ... Terrence Malick patří mezi nejvýraznější filmaře […] Posted in Retro filmové recenze
  • William Shatner - nejslavnější kapitán Enteprise se dnes dožívá 90 let22. března 2021 William Shatner - nejslavnější kapitán Enteprise se dnes dožívá 90 let Před 90 lety se narodil neslavnější Star Trekovský James T. Kirk - William Shatner. Narodil se v Kanadě v Montrealu židovským rodičům, kteří se přistěhovali z Ukrajiny. Na divadelní prkna […] Posted in Profily osob
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,55360 s | počet dotazů: 223 | paměť: 55876 KB. | 02.08.2021 - 05:51:37