Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Star Trek V: Nejzazší hranice

Star Trek V: Nejzazší hranice

Hranice1

Pátý Star Trek je tro­chu zma­te­ný, tro­chu nuda, ale není to až tako­vá bída, jak jsem původ­ně čeka­la. K jeho sle­do­vá­ní jsem šla s tím, že je to pod­le fanouš­ků nej­hor­ší Star Trek. Recenze a komen­tá­ře ho roz­nes­ly na kopy­tech, tak­že jsem se obá­va­la hodi­ny a půl utr­pe­ní. Sice zrov­na nejde o něja­ký úchvat­ný fil­mo­vý záži­tek, ale stá­le za nej­vět­ší pro­pa­dák série pova­žu­ji díl tře­tí Star Trek III: Pátrání po Spockovi.

Hranice1Nejzazší hra­ni­ce postrá­dá sko­ro všech­no, co bylo zají­ma­vé na Star Trek IV: Cesta domů. Děj je zby­teč­ně kom­pli­ko­va­ný. Ne ve smys­lu, že by byl sofis­ti­ko­va­ný a slo­ži­tý na pocho­pe­ní, ale je v něm zahr­nu­to zby­teč­ně mno­ho vzta­hů a nábo­žen­ské ide­o­lo­gie. Vtipné dia­lo­gy tu sice jsou, ale na roz­díl od Cesty domů jsou spíš nastr­če­né, aby divá­ka aspoň něco pro­bu­di­lo. Jediné, co mě oprav­du poba­vi­lo, jsou léta­jí­cí boty Spocka, kte­ré vypa­da­jí jako lyžá­ky.

Masky se opět posu­nu­ly o kus lep­ším smě­rem a až na pří­šer­né Spockovo obo­čí mas­ké­rům nemám moc co vytknout. Naopak si mys­lím, že tří­prsá koči­čí taneč­ni­ce mož­ná byla o rok poz­dě­ji inspi­ra­cí tvůr­cům Total Recall, a film inspi­ro­val nejen je - napa­dá mě sou­vis­lost i mezi horo­le­zec­ký­mi scé­na­mi Kirka a Mission Impossible a také mož­ná úvod­ní scé­na fil­mu na pla­ne­tě Nimbus III s Ridickem nebo novým Mad Maxem.

Hranice2Asi nej­vět­ším kame­nem úra­zu fil­mu je reži­sér. William Shatner odmí­tl hrát ve Star Trek IV: Cesta domů s tím, že roli vez­me, pou­ze pokud bude pátý sám reží­ro­vat. Podobná situ­a­ce nasta­la už před tře­tím dílem s Leonardem Nimoyem. Jemu pro­du­cen­ti vyho­vě­li, což se nako­nec uká­za­lo jako vel­mi dob­rý tah, a mož­ná i pro­to kývli také Shatnerovi. Jenže zatím­co Nimoy se osvěd­čil, Shatner si za své reži­sér­ské kva­li­ty zaslou­žil v roce 1989 Zlatou mali­nu a dostal ji i za svůj herec­ký výkon (Star Trek V: Nejzazší hra­ni­ce vyhrál mali­ny cel­kem tři – posled­ní byla za nej­hor­ší film).


  • Star Trek VI: Neobjevená země19. února 2016 Star Trek VI: Neobjevená země Kirkova posádka ze Star Treku odchází tak, jak by si svůj odchod představoval asi každý – s plným nasazením, hrdostí, uznáním a dokonce i s potleskem. Hned na začátku film vtáhl do děje […] Posted in Filmové recenze
  • Star Trek IV: Cesta domů17. února 2016 Star Trek IV: Cesta domů Podruhé v řadě byl režisérem Star Treku představitel Spocka Leonard Nimoy. Ačkoliv mě ve třetím díle Star Trek: Pátrání po Spockovi coby režisér příliš nepřesvědčil, tentokrát to bylo o […] Posted in Filmové recenze
  • Star Trek III: Pátrání po Spockovi7. února 2016 Star Trek III: Pátrání po Spockovi Jak už název vypovídá, film se celý točí kolem hledání Spocka – postavy, která zemře na konci předchozího Khanova hněvu. Spock je napůl člověk, napůl Vulkánec a Vulkánci mají nesmrtelnou […] Posted in Filmové recenze
  • Star Trek II: Khanův hněv - 95%20. ledna 2014 Star Trek II: Khanův hněv - 95% Několik let po prvním filmovém díle Star Treku se tvůrci rozhodli pokračovat v příběhu Enterprise. Po Robertovi Wiseovi byl na režisérskou židli postaven  Nicholas Meyer, který napsal i […] Posted in Filmové recenze
  • Star Trek - Film z roku 1979 - 100%30. května 2013 Star Trek - Film z roku 1979 - 100% Sledovat vývoj Star Treku je podobné, jako sledovat vývoj Jamese Bonda. Není od věci, že už tomu bude více než 50, co Gene Roddenberry zahájil nejslavnější éru Sci-fi filmů v Americe. V […] Posted in Filmové recenze
  • Startrek - Generations18. května 2003 Startrek - Generations Filmů je deset, šest a půl filmu je kapitánem či admirálem Enterprise J.T.Kirk. Dalších tři a půl filmu je kapitánem J.L. Picard a tento film je jediným, kdy se tito dva slavní kapitáni […] Posted in Filmové recenze
  • William Shatner - nejslavnější kapitán Enteprise se dnes dožívá 90 let22. března 2021 William Shatner - nejslavnější kapitán Enteprise se dnes dožívá 90 let Před 90 lety se narodil neslavnější Star Trekovský James T. Kirk - William Shatner. Narodil se v Kanadě v Montrealu židovským rodičům, kteří se přistěhovali z Ukrajiny. Na divadelní prkna […] Posted in Profily osob
  • Star Trek - druhá nastartovaná série J.J. Abramse21. května 2020 Star Trek - druhá nastartovaná série J.J. Abramse Něco si vyjasněme hned ze startu: nejsem trekkie, nikdy jsem nebyl a ani přes výjimečný zážitek z Abramsova nového filmu se jím stát nehodlám. Avšak právě to byl jeden z impulzů, které mě […] Posted in Retro filmové recenze
  • Teorie velkého třesku: Nejlepší hlášky21. března 2019 Teorie velkého třesku: Nejlepší hlášky Sheldon: Někde venku je nešťastná žena, která vloží naděje do mého spermatu. Co když se jí narodí dítě, které nebude vědět, jestli má pro výpočet objemu pod křivkou integrovat, nebo […] Posted in Zajímavosti
  • Leonard Nimoy1. března 2015 Leonard Nimoy Leonard Simon Nimoy (26. března 1931 Boston, Massachusetts – 27. února 2015 Los Angeles, Kalifornie) byl americký herec, filmový režisér, básník a fotograf, syn židovských přistěhovalců. […] Posted in Profily osob
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,05490 s | počet dotazů: 213 | paměť: 54176 KB. | 19.09.2021 - 18:17:44