Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Star Trek: První kontakt

Star Trek: První kontakt

18.10.2003 - ČT 2 - 11:00Před šes­ti roky rasa Borgů, napůl orga­nic­ká a napůl kyber­ne­tic­ká rasa spo­je­ná do jed­no­ho kolek­tiv­ní­ho vědo­mí, popr­vé zaú­to­či­la na svět Federace. V nej­straš­něj­ší bitvě všech dob bylo zni­če­no 39 lodí a zemře­lo v nich více než 11 tisíc lidí. To vše čás­teč­ně i s pomo­cí kapi­tá­na Picarda, kte­ré­ho něko­lik dní před bitvou Borgové pro­ti jeho vůli nási­lím asi­mi­lo­va­li, začle­ni­li do své­ho spo­le­čen­ství, vlo­ži­li do něho své kyber­ne­tic­ké implan­tá­ty a zís­ka­li jeho vědo­mos­ti a zku­še­nos­ti. Na roz­díl od těch 11 tisí­ců lidí se kapi­tá­na Picarda poda­ři­lo zachrá­nit. Teď se však k Zemi blí­ži dal­ší pla­vi­dlo Borgů a kapi­tán Picard nechce zůstat stra­nou, pro­to­že Borgy nená­vi­dí...

Recenze fil­mu


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,03921 s | počet dotazů: 229 | paměť: 56171 KB. | 29.05.2022 - 13:25:32