Kritiky.cz > Názory a komentáře > STAR TREK: PRVNÍ KONTAKT - Komentář

STAR TREK: PRVNÍ KONTAKT - Komentář

Další skvě­lý komen­tář 🙂


Pane Párale Rád bych napsal svůj komen­tář k vaše­mu veli­ce jed­no­stran­ně zamě­ře­né­mu hod­no­ce­ní Mám sice Star Trek rád, ale nezbož­ňu­ji ho nato­lik, abych si nebyl scho­pen uvě­do­mit jeho chy­by, seri­á­lo­vé epi­zo­dy jich mají vel­mi mno­ho a jejich úro­veň se vel­mi růz­ní. je zde mno­ho sla­bých dílů. Ovšem fil­mům je věno­vá­na mno­hem vět­ší peč­li­vost, jak efek­tům, tak i scé­ná­ři. Souhlasím s vámi že První kon­takt je plný klišé, úto­ky Borgů, Záchrana svě­ta, ces­ta časem. Námět jis­tě není ori­gi­nál­ní, ale zpra­co­vá­ní je skvě­lé. nád­her­né efek­ty, ponu­rá atmo­sfé­ra, str­hu­jí­cí bitvy i dob­rá kame­ra, to vše pat­ří ke kla­dům toho­to sním­ku. Navíc je zde str­hu­jí­cí děj, kte­rý není pří­liš roz­vláč­ňo­ván dlou­hý­mi dia­lo­gy. Akční film pova­žu­ji za výbor­ný pokud se divák vži­je do role hlav­ních postav a nefan­dí už ze začát­ku zápor­ným, pro­to­že ví, že to všech­no pro­se­rou, nýbrž pro­ží­vá s hrdi­ny jejich pocit napros­té bez­vý­chod­nos­ti situ­a­ce a boju­je s nimi jejich mar­ný boj. A to je co se ve fil­mu poda­ři­lo. Jak by asi bylo kaž­dé­mu z nás v roli posád­ky Enterprise, Loď plná nezni­či­tel­ných nepřá­tel, kte­ří ji palu­bu za palu­bou neza­dr­ži­tel­ně ovlá­da­jí. Zbylí tvrd­nou na zemi a pokra­ču­jí v bez­na­děj­né prá­ci. Děj fil­mu je sviž­ný, napí­na­vý a zařa­zu­je se po bok nej­lep­ších akč­ních fil­mů a ční vyso­ko nad Hvězdými Válkami nebo hnu­sem a kýčem Titanikem. Zápletka gra­du­je a vrcho­lí v oka­mži­ku kdy Enterprise stří­lí kvan­to­vá tor­péda na Kochranovu Loď. Nastává pře­kva­pi­vé rozu­zuz­le­ní, a pro­to­že již není potře­ba děj dále zdr­žo­vat, rych­lý konec. Od toho­to fil­mu by se fil­ma­ři na celém svě­tě moh­li učit dob­ré řemes­lo. A vaše rýpá­ní je úpl­ně směš­né, pro­to­že máte napros­to špat­né infor­ma­ce. s úctou Pinc

  • Komentář ke článku ST - 1. kontakt19. srpna 2002 Komentář ke článku ST - 1. kontakt Máte neskonalou pravdu Star trek je a vždycky bude jen jedno z dalších amerických klišé. Pokud by se člověk sebevíc snažil ignorovat všemožné logické chybky, nemůže se zarazit na typickým […] Posted in Názory a komentáře
  • Český film 0417. ledna 2005 Český film 04 Rok 2004 skončil. Odehrálo se vněm plno věcí, plno politických záležitostí, plno přírodních pohrom, plno kulturních událostí, a v kinech proběhlo i plno českých filmů. Většinou jejich […] Posted in Názory a komentáře
  • Co napsat o Pánovi prstenů, aby jste byli šokovaní?27. května 2019 Co napsat o Pánovi prstenů, aby jste byli šokovaní? Lze vás vůbec v této amorální době šokovat? A pokud ne, proč čtete čtvrtou recenzi na film, který jste již dávno viděli? Je Miloš Zeman skutečně jezevec? To a další zásadní otázky lidské […] Posted in Názory a komentáře
  • Star Trek: První kontakt13. října 2003 Star Trek: První kontakt 18.10.2003 - ČT 2 - 11:00Před šesti roky rasa Borgů, napůl organická a napůl kybernetická rasa spojená do jednoho kolektivního vědomí, poprvé zaútočila na svět Federace. V nejstrašnější […] Posted in TV Recenze
  • PÁN KOMERCE A HARRY MACHR20. listopadu 2004 PÁN KOMERCE A HARRY MACHR V souvislosti s nadcházející „významnou“ událostí, kdy se na obrazovce TV NOVA objeví první díl Pána prstenů, Společenstvo prstenu, jsem trochu oprášil staré soubory na svém disku a našel […] Posted in Názory a komentáře
  • Dawsonův PSYCHO svět16. dubna 2005 Dawsonův PSYCHO svět Ať žije Amerika a naivní český divák. Tak za prvé: nejsem žádný fanda tohoto přihlouplého amerického seriálu, jak by se někdo možná mohl mylně domnívat. Možná bych byl, ale to by mi […] Posted in Názory a komentáře
  • Matrix Revolutions10. listopadu 2003 Matrix Revolutions Třetí a poslední díl rozporuplné trilogie máme tady. Stojí to za to? Je to asi na každém z nás…Je zajímavé, jak se téměř všem líbil první díl Matrixu a jak ve velké většině případů zklamal […] Posted in Názory a komentáře
  • Česko hledá SuperStar aneb jak se v dnešní době dají vydělat peníze21. června 2004 Česko hledá SuperStar aneb jak se v dnešní době dají vydělat peníze Tak a je to tady! Téměř po půlročním hledání, Česko konečně našlo svou SuperStar. Hledání to nebylo vůbec jednoduché a mnohdy nás stálo hodně nervů a peněz. Nakonec se ta pravá však našla […] Posted in Názory a komentáře
  • Star Trek: Discovery - Context Is For Kings (E03) - 90 %4. října 2017 Star Trek: Discovery - Context Is For Kings (E03) - 90 % Po dvoudílném pilotu se vrháme do dalšího nekonečného vesmíru. O dob, kdy se Spock dostal do alternativního vesmíru, už není vesmír tak světlý, jako kdysi. Alternativní vesmír je temný a […] Posted in TV Recenze
  • Přijímačky na FAMU14. března 2005 Přijímačky na FAMU Znáte ten pocit, kdy něco vidíte či slyšíte, a řeknete si: To bych zvládl taky, a lépe. Například, když člověk sleduje český film. To se i sám od sebe v hlavě zrodí otazník: „Co je na tom […] Posted in Názory a komentáře

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...