Star Trek: Picard - Jean-Luc Picard se vrací

picardNahled

První setká­ní s feno­mé­nem Star Trek bylo kdy­si v Táboře, kdy má babič­ka sle­do­va­la němec­kou RTL, byl jsem vel­mi mla­dý a byla to 80. léta a byl to ani­mo­va­ný Star Trek, vůbec se mu nero­zum­něl. Druhé setká­ní bylo v 90. letech, kdy se Nova a Prima pře­ta­ho­va­li o to, kdo bude vysí­lat Star Trek: Hluboký vesmír devět. A tak nej­lep­ší vzpo­mín­ka na Star Trek seri­ál byl seri­ál Star Trek: Nová gene­ra­ce se slav­ným kapi­tá­nem Picardem.

Hlavní hvězda seri­á­lo­vé­ho feno­mé­nu deva­de­sá­tek se vra­cí ve svých sko­ro 80. Je otáz­kou, jest­li doká­že seri­á­lo­vý Star Trek pokra­čo­vat dál v novém tisí­ci­le­tí. Po vel­mi kri­ti­zo­va­né Discovery, kte­rá po 29 dílech posu­nu­la Star Trek do nové dimen­ze, se vra­cí ten 2. nej­slav­něj­ší kapi­tán Jean-Luc Picard.

Picard01

Začneme tím, že seri­ál je vel­mi poma­lý a v kaž­dém díle se ode­hrá­va­jí důle­ži­té věci, tak v kli­du, je to pou­ze o her­cích, jak to doká­žou zahrát. Herecká hvězda  Patrick Stewart sám o sobě doká­že seri­ál odtáh­nout a kaž­dá jeho chvil­ka je herec­ký kle­not. Ostatní her­ci jsou napros­to nezná­mí, snad Alison Pill je ta 2. nezná­měj­ší. Trailer před pre­mi­é­rou sli­bo­val návrat něko­li­ka her­ců napříč seri­á­ly. Dat (Brent Spiner) má je jen štěk a až ve 4. díle se obje­vi­la dal­ší zná­má posta­va Sedmá z deví­tí (Jeri Ryan). Další sli­bo­va­né posta­vy se vrá­tí asi až na kon­ci a obje­ví se urči­tě jenom na chvil­ku.

Více na Kritiky.cz
GTA V (PC) – recenze Tak jsem se dočkal. Už 14 dní hraju GTA V. Nedivím se tomu, že tvůrci hry chtěli pro počíta...
Láska z deníku - Srdcovky Emily se rozvádí se svým manželem a má pocit, že se v životě dostala do úzkých. I když je...
Nejčtenější články za únor 2015 ...
A proč já? - Undiscovered Už jsem vyrostl ze snů o šťastné lásce, krásném vztahu a dokonalém partnerském soužití. ...
Far Cry 5 - DLC Hodiny temnoty (touláme se po Vietnamu) První DLC, které pro novou hru Far Cry 5 bylo, je  DLC Hodiny temnoty. Příběh z Vietnamu, ve...

O čem tak prv­ní díly v seri­á­lu jsou?  O tom, jak jed­nu dív­ku zavraž­dí Romulané a není to jen tak dív­ka, je to andro­id (jeden z mála co zůstal), má sest­ru a hlav­ně je to jeden z důvo­dů, proč se slav­ný admi­rál Picard vydá ze své vini­ce zno­vu do vesmí­ru hle­dat „děsi­vý“ důvod, proč se byly zni­če­ny kolo­nie na Marsu (i dal­ší pla­ne­ty) andro­i­dy, kte­ří pomá­ha­li lidem. Jeho pří­tel Data (spí­še B4) musel být deak­ti­vo­ván a život Picarda v rám­ci důcho­du a živo­tu v ústra­ní své vini­ce nemá smy­sl.

Picard02

Nový seri­ál v rám­ci Star Treku je jed­ním z nej­lep­ších z posled­ních let. Na seri­á­lu je vidět kaž­dý utra­ce­ný dolar, kte­rý doká­že svět udě­lat napros­to reál­ným. Tvůrci od počí­ta­čů a masek vytvo­ři­li seri­ál, kte­rý sto­jí na všem, co mají lidi rádi. Seriálový Star Trek vždy byl jed­ním z boha­tých seri­á­lů, kte­rý na tri­cích nešet­řil, a tak nová doba ješ­tě vše vylep­šu­je, aby vše bylo ješ­tě doko­na­lé.

Během prv­ních 5 dílů jsme moc v pří­bě­hu moc nepo­kro­či­li a v půl­ce neví­me vůbec nic. Možná něja­ké zrád­ce, tajem­ství fede­ra­ce a to, že Picard ješ­tě tro­cha cítí svo­jí bor­gskou osob­nost, ale nic víc. Je to váž­ně hod­ně zají­ma­vé, jak se pří­běh posu­ne a jak je vlast­ně důle­ži­tá bor­gská krych­le na Romulanském úze­mí.

Picard03

A co mám říct já? Oproti Discovery, kte­rá mně mě po pár dílech neba­vi­la, mně Picard stá­le baví a je o dost lep­ší. Je to pros­tě dost lep­ší. Hlavní záslu­hu má na tom sám Patrick Stewart, kte­rý svo­jí rod­nou zemi (Velkou Británii) pre­zen­tu­je tím nej­lep­ším, co umí. A to hra­ním, kte­ré pokra­ču­je Shakespearovské tra­di­ci. Není od věci, když se v Americe obje­ví her­ci z Británie. Tom Hiddleston, Benedict Cumberbatch i Kenneth Branagh pokra­ču­jí ve sto­pách Patrick Stewarta.

Více na Kritiky.cz
#2003: Živí mrtví: Teď poznáte Negana! Živí mrtví: Teď poznáte Negana! (The Walking Dead: Here's Negan)Vydalo nakladatelství Crew v p...
Želvy Ninja 2 (Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows) – Recenze – 30% Pokračování předloňských Želv Ninja se nese ve velmi podobném duchu, jen s několika změna...
Útěk Medojeda a Hanky z Shawshanku | Part 1 | Medojed má hezký zadek! ...
Rozhovor s Michalem Vieweghem V současnosti patří k nejúspěšnějším českým spisovatelům (mj. knihy Povídky o manželst...
Batman vs. Superman: Úsvit spravedlnosti - screeny z nejnovějšího traileru Trailer ve screenech....

Star Trek: Picard je Sci-fi nej­lep­ší seri­ál letoš­ní sezó­ny a dou­fám, že se něja­ká z čes­kých tele­vi­zí zhos­tí toho, aby zača­la vysí­lat pra­vi­del­ně něco ze seri­á­lo­vé­ho Star Treku, když už zno­vu opa­ku­jí „kon­ku­ren­ci“ Stargate SG-1


Ohodnoťte článekOpravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Star Trek: Discovery - New Eden (S02E02)30. ledna 2019 Star Trek: Discovery - New Eden (S02E02) Mám rád celý Star Trek, seriálových epizod jsem prošvihl pouze několik a tak jsem nesměl zapomenout na další epizodu 2. série ST Discovery. Tentokrát je to ještě pro sledování zajímavější, […]
  • Star Trek: Discovery - Brother (S02E01) - znovu tam, kam se člověk ještě nevydal24. ledna 2019 Star Trek: Discovery - Brother (S02E01) - znovu tam, kam se člověk ještě nevydal Po více a roce je v televizích (i online) nový díl ze seriálu Star Trek: Discovery. Prvních 15 epizod v první sérii nám představily konflikt – válku s Klingony a „Spórový“ pohon, se kterým […]
  • Star Trek: Discovery8. října 2018 Star Trek: Discovery Trailer na druhou sezónu nejnovějšího Star Trek seriálu. https://youtu.be/7zKf7pyxa1w
  • Star Trek Discovery (2017) - 80% za cestu tam, kam se ještě nikdo nevydal28. srpna 2018 Star Trek Discovery (2017) - 80% za cestu tam, kam se ještě nikdo nevydal Discovery je svým pojetím vyloženě podobná Abramsovým filmům a to jak akčními scénami, tak i pojetim StarTrekovského Univerza. Umírněnější Abramsovo pojetí po akční stránce, ale zato […]
  • Star Trek: Discovery - S01E04: The Butcher's Knife Cares Not for the Lamb's Cry3. října 2017 Star Trek: Discovery - S01E04: The Butcher's Knife Cares Not for the Lamb's Cry Trailer na čtvrtý díl nového seriálu Star Trek. https://youtu.be/Qdyxwl04kXk
  • Star Trek: Discovery - S01E01 (80 %) & S01E02 (70 %)1. října 2017 Star Trek: Discovery - S01E01 (80 %) & S01E02 (70 %) Tak dlouhé čekání na další díly seriálu Star Trek se vyplatilo.  Po Star Treku 60, 80. let i nového století tu zase máme vesmírné dobrodružství. Televizní stanice CBS se znovu vydala do […]
  • Star Trek: Discovery - S01E03: Context is for Kings30. září 2017 Star Trek: Discovery - S01E03: Context is for Kings Trailer na zítřejší epizodu nového seriálu ze světa Star Treku. https://youtu.be/WVH85J0MQ7w
  • Star Trek: Picard8. října 2019 Star Trek: Picard Jeden z nejslavnější kapitánů lodi Entreprise bude mít v roce 2020 návrat na televizní (internetové) televize. Picard po kapitánu Pikeovi se vrací do seriálu, který byl nazván Star Trek: […]
  • Star Trek: Nemesis4. června 2004 Star Trek: Nemesis Předně: můj přístup ke Star Treku by se dal popsat stylem "vzájemně si nepřekážíme". Ale na nejnovější "trekkie" film s podtitulem "Nemesis" (čili odplata) jsem se zlákat nechal. Je to […]
  • sti logo14. prosince 2002 STAR TREK: VZPOURA Pokročilejší pokračování celovečerních filmů Star Trek s originální osádkou (kapitán Kirk atd.) to měly možná jednodušší. Herci, junáci 60. a 70. let, nám očividně zestárli a tak byli ve […]