Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Star Trek IV: Cesta domů

Star Trek IV: Cesta domů

StarTrek4a

Podruhé v řadě byl reži­sé­rem Star Treku před­sta­vi­tel Spocka Leonard Nimoy. Ačkoliv mě ve tře­tím díle Star Trek: Pátrání po Spockovi coby reži­sér pří­liš nepře­svěd­čil, ten­to­krát to bylo o pozná­ní lep­ší a sko­ro jsem lito­va­la, že si pro dal­ší film vynu­til reži­sér­ské křes­lo William Shatner.

StarTrek4aUpřímně bych ten­to díl zařa­di­la k nej­po­ve­de­něj­ším a mys­lím, že je to nej­lep­ší díl bez Patricka Stewarta ali­as Jeana-Luca Picarda. Je rych­lý, sviž­ný a mini­mál­ně pat­ří k těm nej­zá­bav­něj­ším. Paradoxně je to díl, kte­rý se sko­ro vůbec neo­de­hrá­vá ve vesmí­ru a nebo­ju­jí v něm pro­ti sobě ani růz­né rasy. Naopak jde spíš o boj člo­vě­ka pro­ti lid­stvu, o zno­vu­ob­je­ve­ní lid­skosti a toho pozi­tiv­ní­ho, co sebou má při­ná­šet. Film nese hlu­bo­ké (mož­ná až envi­ron­men­tál­ně výchov­né) posel­ství o tom, co vše­ho je lid­ská rasa schop­ná zni­čit pro vlast­ní bla­hobyt.

Co se humo­ru týče, toho je tu víc než dost a je oprav­du na mís­tě. Například když posád­ka lodi vystu­pu­je z nevi­di­tel­né vesmír­né lodi, spous­tu divá­ků napad­ne myš­len­ka: Jak tu loď potom najdou? Načež Kirk odpo­ví „Všichni si zapa­ma­tuj­te, kde par­ku­je­me.“ Líbí se mi i myš­len­ka, že pokud člo­věk nemlu­ví spros­tě, nikdo mu nevě­nu­je pozor­nost, což jsme všich­ni vidě­li v pra­xi kolem sebe mno­ho­krát a to bohu­žel napří­klad i ve vyso­ké poli­ti­ce. A v nepo­sled­ní řadě film vzbu­dil mou zvě­da­vost a oprav­du mě zají­má, co řek­la part­ner­ka tomu muži u popel­nic na jeho poznám­ku, že trou­ba s tous­to­va­čem je blbost?

Star4bKdyž se vrá­tím k té vesmír­né nebo­li mimo-zemské čás­ti fil­mu, líbi­la se mi pře­hlíd­ka masek při líče­ní s Kirkem. Některé jsou vskut­ku pře­hna­né, ale jiné jsou per­fekt­ně pro­pra­co­va­né a váž­ně mě baví. To jsem oce­ni­la zvlášť po bíd­ném dojmu, kte­rý ve mně zane­cha­la klin­gon­ská mas­ka Christophera Lloyda ve tře­tím fil­mu.

Trochu mi vadi­lo jen čas­té řeše­ní zále­ži­tos­tí z před­cho­zí­ho fil­mu a jejich násled­ků. Sice je fajn, že čtyř­ka nava­zu­je a neza­čí­ná od nuly, na dru­hou stra­nu je tu naráž­kám na Pátrání po Spockovi věno­vá­no tolik pro­sto­ru, že se sem klid­ně moh­lo to hle­dá­ní vejít celé a vyře­ši­la by se tím zby­teč­nost tře­tí­ho dílu.

Porota cen Akademie v roce 1987 mož­ná hod­ně fan­di­la velry­bám a Greenpeace, pro­to­že si film zaslou­žil krás­né 4 nomi­na­ce na Oscary - Donald Peterman (Kamera), Leonard Rosenman (Hudba), Mix zvu­ku a Střih zvu­ku.


  • Star Trek - Film z roku 1979 - 100%30. května 2013 Star Trek - Film z roku 1979 - 100% Sledovat vývoj Star Treku je podobné, jako sledovat vývoj Jamese Bonda. Není od věci, že už tomu bude více než 50, co Gene Roddenberry zahájil nejslavnější éru Sci-fi filmů v Americe. V […] Posted in Filmové recenze
  • Star Trek VI: Neobjevená země19. února 2016 Star Trek VI: Neobjevená země Kirkova posádka ze Star Treku odchází tak, jak by si svůj odchod představoval asi každý – s plným nasazením, hrdostí, uznáním a dokonce i s potleskem. Hned na začátku film vtáhl do děje […] Posted in Filmové recenze
  • Star Trek III: Pátrání po Spockovi7. února 2016 Star Trek III: Pátrání po Spockovi Jak už název vypovídá, film se celý točí kolem hledání Spocka – postavy, která zemře na konci předchozího Khanova hněvu. Spock je napůl člověk, napůl Vulkánec a Vulkánci mají nesmrtelnou […] Posted in Filmové recenze
  • Star Trek V: Nejzazší hranice17. února 2016 Star Trek V: Nejzazší hranice Pátý Star Trek je trochu zmatený, trochu nuda, ale není to až taková bída, jak jsem původně čekala. K jeho sledování jsem šla s tím, že je to podle fanoušků nejhorší Star Trek. Recenze a […] Posted in Filmové recenze
  • Star Trek II: Khanův hněv - 95%20. ledna 2014 Star Trek II: Khanův hněv - 95% Několik let po prvním filmovém díle Star Treku se tvůrci rozhodli pokračovat v příběhu Enterprise. Po Robertovi Wiseovi byl na režisérskou židli postaven  Nicholas Meyer, který napsal i […] Posted in Filmové recenze
  • Startrek - Generations18. května 2003 Startrek - Generations Filmů je deset, šest a půl filmu je kapitánem či admirálem Enterprise J.T.Kirk. Dalších tři a půl filmu je kapitánem J.L. Picard a tento film je jediným, kdy se tito dva slavní kapitáni […] Posted in Filmové recenze
  • Star Trek - druhá nastartovaná série J.J. Abramse21. května 2020 Star Trek - druhá nastartovaná série J.J. Abramse Něco si vyjasněme hned ze startu: nejsem trekkie, nikdy jsem nebyl a ani přes výjimečný zážitek z Abramsova nového filmu se jím stát nehodlám. Avšak právě to byl jeden z impulzů, které mě […] Posted in Retro filmové recenze
  • William Shatner - nejslavnější kapitán Enteprise se dnes dožívá 90 let22. března 2021 William Shatner - nejslavnější kapitán Enteprise se dnes dožívá 90 let Před 90 lety se narodil neslavnější Star Trekovský James T. Kirk - William Shatner. Narodil se v Kanadě v Montrealu židovským rodičům, kteří se přistěhovali z Ukrajiny. Na divadelní prkna […] Posted in Profily osob
  • Teorie velkého třesku: Nejlepší hlášky21. března 2019 Teorie velkého třesku: Nejlepší hlášky Sheldon: Někde venku je nešťastná žena, která vloží naděje do mého spermatu. Co když se jí narodí dítě, které nebude vědět, jestli má pro výpočet objemu pod křivkou integrovat, nebo […] Posted in Zajímavosti
  • Grace Lee Whitneyová4. května 2015 Grace Lee Whitneyová Grace Lee Whitneyová ( 1. dubna 1930 Ann Arbor, Michigan, USA - 4. dubna 2015) rodným jménem Mary Ann Chaseová, byla americká herečka a zpěvačka. Narodila se jako Mary Ann Chaseová, […] Posted in Profily osob
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,81049 s | počet dotazů: 215 | paměť: 54185 KB. | 19.09.2021 - 19:12:19