Kritiky.cz > TV Recenze > Star Trek: Discovery - New Eden (S02E02)

Star Trek: Discovery - New Eden (S02E02)

ST0202

Mám rád celý Star Trek, seri­á­lo­vých epi­zod jsem pro­švi­hl pou­ze něko­lik a tak jsem nesměl zapo­me­nout na dal­ší epi­zo­du 2. série ST Discovery. Tentokrát je to ješ­tě pro sle­do­vá­ní zají­ma­věj­ší, že epi­zo­du reží­ru­je sám Riker - Jonathan Frakes, kte­rý má za sebou i něko­lik Star Trek vel­ko­fil­mů.

Pike v před­cho­zí epi­zo­dě vyře­šil svůj prv­ní pro­blém na své nové lodi a vrhá se zno­vu do akce. Na kon­ci vesmí­ru, kam žád­ná lid­ská noha ješ­tě nevkro­či­la, exis­tu­je lid­ská kolo­nie - 200 let sta­rá.

Během 3. svě­to­vé vál­ky bylo, na Zemi podob­nou pla­ne­tu, něko­lik tisíc lidí pře­mís­tě­no, aby moh­lo zacho­vat lid­skou rasu. Discovery se tam obje­ví, když hle­dá dal­ší výsky­ty ano­má­lie, kte­rá se obje­vi­la v prv­ní epi­zo­dě.

Jonathan Frakes je zku­še­ným reži­sé­rem a už po mno­ha seri­á­lo­vých dílech (Star Trek, Agenti S.H.I.E.L.D., Knihovníci atd.) ví, jak nato­čit správ­nou epi­zo­du. Zkušenost je vidět ve vede­ní her­ců i v pří­bě­hu, kte­rý není, jak před­cho­zí epi­zo­da, tak akč­ní, ale je spí­še dia­lo­go­vý a řeší jeden ze základ­ních pro­blé­mů Federace – základ­ní směr­ni­ci.

Na hlav­ní posta­vy (Michael Burnham, Saru, Pike…) jsme si už zvykly a už od her­ců víme, co oče­ká­vat a vede­ní Frakese nám při­nes­lo ješ­tě lep­ší pocit z celé­ho seri­á­lu, že to není jen tak o akci, ale o pří­bě­hu lidí na osa­mo­ce­né lodi.

O tri­cích a cel­ko­vém poje­tí seri­á­lu jsme už mlu­vil, ale při­po­mí­nám, že jsou pení­ze dob­ře utra­ce­ny za seri­ál, kte­rý v 50 let starém feno­mé­nu Star Trek zane­chá pří­jem­ný pocit.

Fanoušci TOS i TNG urči­tě kri­ti­zu­jí, že to už není Star Trek a že se posta­vy cho­va­jí jinak, než je zná­me, ale Discovery je pros­tě seri­ál do nové­ho tisí­ci­le­tí a je odra­zo­vým můst­kem pro nové fanouš­ky a pro dal­ší seri­ál (o Picardovi a o Georgiou..)

Hodnocení: 90 %

  • Star Trek: Discovery - Brother (S02E01) - znovu tam, kam se člověk ještě nevydal24. ledna 2019 Star Trek: Discovery - Brother (S02E01) - znovu tam, kam se člověk ještě nevydal Po více a roce je v televizích (i online) nový díl ze seriálu Star Trek: Discovery. Prvních 15 epizod v první sérii nám představily konflikt – válku s Klingony a „Spórový“ pohon, se kterým […] Posted in TV Recenze
  • Star Trek Discovery (2017) - 80% za cestu tam, kam se ještě nikdo nevydal28. srpna 2018 Star Trek Discovery (2017) - 80% za cestu tam, kam se ještě nikdo nevydal Discovery je svým pojetím vyloženě podobná Abramsovým filmům a to jak akčními scénami, tak i pojetim StarTrekovského Univerza. Umírněnější Abramsovo pojetí po akční stránce, ale zato […] Posted in TV Recenze
  • Star Trek: Discovery - Context Is For Kings (E03) - 90 %4. října 2017 Star Trek: Discovery - Context Is For Kings (E03) - 90 % Po dvoudílném pilotu se vrháme do dalšího nekonečného vesmíru. O dob, kdy se Spock dostal do alternativního vesmíru, už není vesmír tak světlý, jako kdysi. Alternativní vesmír je temný a […] Posted in TV Recenze
  • Star Trek: Discovery - Prima Cool nám znovu vrací Star Trek1. dubna 2020 Star Trek: Discovery - Prima Cool nám znovu vrací Star Trek Tak dlouhé čekání na další díly seriálu Star Trek se vyplatilo.  Po Star Treku 60, 80. let i nového století tu zase máme vesmírné dobrodružství. Televizní stanice CBS se znovu vydala do […] Posted in TV Recenze
  • sti logo14. prosince 2002 STAR TREK: VZPOURA Pokročilejší pokračování celovečerních filmů Star Trek s originální osádkou (kapitán Kirk atd.) to měly možná jednodušší. Herci, junáci 60. a 70. let, nám očividně zestárli a tak byli ve […] Posted in Filmové recenze
  • Star Trek: Picard - Jean-Luc Picard se vrací21. února 2020 Star Trek: Picard - Jean-Luc Picard se vrací První setkání s fenoménem Star Trek bylo kdysi v Táboře, kdy má babička sledovala německou RTL, byl jsem velmi mladý a byla to 80. léta a byl to animovaný Star Trek, vůbec se mu […] Posted in TV Recenze
  • STAR TREK: PRVNÍ KONTAKT1. srpna 2002 STAR TREK: PRVNÍ KONTAKT Příznivci seriálu Star Trek a kosmické lodi Enterprise, radujte se. Režisér Jonathan Frakes, ano, náš commander William Riker, přichází s novým celovečerním příběhem neohrožené posádky […] Posted in Filmové recenze
  • Star Trek: Nemesis4. června 2004 Star Trek: Nemesis Předně: můj přístup ke Star Treku by se dal popsat stylem "vzájemně si nepřekážíme". Ale na nejnovější "trekkie" film s podtitulem "Nemesis" (čili odplata) jsem se zlákat nechal. Je to […] Posted in Filmové recenze
  • Star Trek: Picard8. října 2019 Star Trek: Picard Jeden z nejslavnější kapitánů lodi Entreprise bude mít v roce 2020 návrat na televizní (internetové) televize. Picard po kapitánu Pikeovi se vrací do seriálu, který byl nazván Star Trek: […] Posted in Trailery
  • Ethan Peck jako nový Spock v seriálu Star Trek: Discovery15. srpna 2018 Ethan Peck jako nový Spock v seriálu Star Trek: Discovery Po 52 letech je znám teprve 3. herec, který je obsazen do role Spocka seriálu Star Trek. Tím se stane Ethan Peck, který je vnukem Gregoryho Pecka. Narodil se 2.3.1986 a jeho neznámější […] Posted in Zajímavosti

Star Trek: Discovery - New Eden (S02E02)
Hodnocení: 3.7 - ‎7 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...