Kritiky.cz > TV Recenze > Star Trek: Discovery - Brother (S02E01) - znovu tam, kam se člověk ještě nevydal

Star Trek: Discovery - Brother (S02E01) - znovu tam, kam se člověk ještě nevydal

StarterkD

Po více a roce je v tele­vi­zích (i onli­ne) nový díl ze seri­á­lu Star Trek: Discovery. Prvních 15 epi­zod v prv­ní sérii nám před­sta­vi­ly kon­flikt – vál­ku s Klingony a „Spórový“ pohon, se kte­rým se může­te dostat, kam ve vesmí­ru chce­te.

Koncem série jsme se dosta­li i do zrca­dlo­vé­ho vesmí­ru, aby kapi­tán mohl zemřít a moh­la se záro­veň vrá­tit posta­va, kte­rá umře­la ihned v pilo­tu. A během posled­ních minut jsme potka­li i Enteprise.

První minu­ty nové série se vra­cí do nových kole­jí a vra­cí nám prv­ní­ho kapi­tá­na seri­á­lu Star Trek. Kapitán Pike, kte­rý, mís­to Kirka, byl na pěti­le­té misi se vrhá do nových dob­ro­druž­stvích s novou posád­kou.

Nový kapi­tán Anson Mount - Pike je ten­to­krát sym­pa­tič­těj­ší než Jason Isaacs a zdár­ně pokra­ču­je v pří­bě­hu prv­ní­ho kapi­tá­na seri­á­lu z epi­zo­dy Klec.

Nesmíme zapo­me­nout i na odka­zy na kla­sic­ký Star Trek, návrat Spocka (Ethan Peck) je vel­kým tahá­kem pro celý pří­běh. Určitě se vyjas­ní, proč se jeho ado­p­tiv­ní sest­ra obje­vi­la až v tom­to seri­á­lů a urči­tě se dozví­me více o tom jak žil, než se dostal ke Kirkovi na Enterprise.

Nesmíme zapo­me­nout i na to, že nový seri­ál ze svě­ta Star Trek je jeden z nej­draž­ších. Triky jsou na fil­mo­vé úrov­ni a pří­běh a záplet­ka je oprav­du dob­rá. Nejedná se o jedno-epizodní pří­běh, je to běh na celou sezó­nu s postup­ným odkrý­vá­ní hlav­ní­ho pro­blém (nepří­tel?), kte­rý řeší všech­ny důle­ži­té posta­vy.

Režisér (scé­náris­ta fil­mo­vých Star Treků) Alex Kurtzman už odkou­kal od J. J. Abramse, jak nato­čil cool epi­zo­du. Další epi­zo­du bude reží­ro­vat dal­ší z „kla­sik Star Trek“ reži­sé­rů Jonathan Frakes, kte­rý pro plát­no doká­zal obno­vit fil­mo­vou sérii s posád­kou „Next Generation“ v 90. letech.

Jsem hod­ně zvě­da­vý, kam nás kro­ky Michael Burnham s posád­kou Diskovery done­sou, urči­tě to bude tam, „kam se dosud člo­věk nevy­dal“.

Hodnocení: 95 %


Ohodnoťte článekOpravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Star Trek Discovery (2017) - 80% za cestu tam, kam se ještě nikdo nevydal28. srpna 2018 Star Trek Discovery (2017) - 80% za cestu tam, kam se ještě nikdo nevydal Discovery je svým pojetím vyloženě podobná Abramsovým filmům a to jak akčními scénami, tak i pojetim StarTrekovského Univerza. Umírněnější Abramsovo pojetí po akční stránce, ale zato […]
  • Star Trek: Discovery - New Eden (S02E02)30. ledna 2019 Star Trek: Discovery - New Eden (S02E02) Mám rád celý Star Trek, seriálových epizod jsem prošvihl pouze několik a tak jsem nesměl zapomenout na další epizodu 2. série ST Discovery. Tentokrát je to ještě pro sledování zajímavější, […]
  • Star Trek: Discovery - Context Is For Kings (E03) - 90 %4. října 2017 Star Trek: Discovery - Context Is For Kings (E03) - 90 % Po dvoudílném pilotu se vrháme do dalšího nekonečného vesmíru. O dob, kdy se Spock dostal do alternativního vesmíru, už není vesmír tak světlý, jako kdysi. Alternativní vesmír je temný a […]
  • Star Trek: Discovery - S01E01 (80 %) & S01E02 (70 %)1. října 2017 Star Trek: Discovery - S01E01 (80 %) & S01E02 (70 %) Tak dlouhé čekání na další díly seriálu Star Trek se vyplatilo.  Po Star Treku 60, 80. let i nového století tu zase máme vesmírné dobrodružství. Televizní stanice CBS se znovu vydala do […]
  • Ethan Peck jako nový Spock v seriálu Star Trek: Discovery15. srpna 2018 Ethan Peck jako nový Spock v seriálu Star Trek: Discovery Po 52 letech je znám teprve 3. herec, který je obsazen do role Spocka seriálu Star Trek. Tím se stane Ethan Peck, který je vnukem Gregoryho Pecka. Narodil se 2.3.1986 a jeho neznámější […]
  • Mumie - 65 %9. června 2017 Mumie - 65 % Najít v podzemní svatyni tajemný sarkofág nemusí být žádné štěstí. To je známá věc, že mumie mají tendenci probírat se z věčného spánku a pronásledovat své objevitele. A když se jedná o […]
  • Non-Stop [80%]28. února 2014 Non-Stop [80%] Liam Neeson je prostě frajer. Uznávaný britský herec byl v posledních letech především znovu objeven jako nový prototyp akčního hrdiny a myslím, že s tím nikdo nemá moc problém. Charisma […]
  • Twister - Jsou to ve skutečnosti naprostí šílenci.11. srpna 2018 Twister - Jsou to ve skutečnosti naprostí šílenci.  Vědátoři posedlí zkoumavým duchem nehledí na tělesné riziko a lezou do chřtánů soptících vulkánů, horkých pramenů a čelistí žraloků, jen aby pořídili jedinečný snímeček nebo odebrali […]
  • Osamělý jezdec - 60%6. července 2013 Osamělý jezdec - 60% Osamělý jezdec a jeho indiánský přítel Tonto vtrhli na filmové plátno a dráždí milovníky amerických westernů.  Slavný ochránce práv Osamělý jezdec se stane z  mladého  právníka Johna Reida […]
  • Tvář vody - 70 %13. února 2018 Tvář vody - 70 % Pohádkové příběhy mají svůj půvab a přitažlivost bez ohledu na věk.  A právě takový je film „Tvář vody“, kde zamilovaná dvojice musí prokázat nejen vzájemné porozumění a sílu svého vztahu, […]