Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Kritický Klub > Star Trek Beyond

Star Trek Beyond

Posádka Enterprise je po třech letech zpět. Avšak chy­bí jí diri­gent, neboť JJ Abrams pláchl ke Star Wars a zůstal jen na pozi­ci pro­du­cen­ta. Takže, kdy­by Star Trek začí­nal jedou­cí­mi titul­ky jako ta lep­ší vesmír­ná fran­ší­za, vypa­da­ly by asi takhle...
JJ ABRAMS zmi­zel.
V jeho nepří­tom­nos­ti zís­kal moc nezku­še­ný scé­na­ris­ta,
SIMON PEGG, a nebu­de v kli­du,
dokud neroz­du­pe to, co moud­rý Abrams po pět let
tvr­dě budo­val.
S pomo­cí BAD ROBOT vede JUSTIN LIN odváž­nou
reži­sér­skou opo­zi­ci pro­ti Peggově při­hlouplé­mu scé­ná­ři.
Zoufale se sna­ží vystr­na­dit nezku­še­né­ho tvůr­ce, avšak neda­ří se mu to.
Lin vysí­lá své nej­lep­ší her­ce na misi do kin, kde mají
divá­kům doká­zat, že Peggův ruko­pis není na Star Treku zas až tolik znát...
Tyto titul­ky jsou sice dílem mé zvrá­ce­né fan­ta­zie, ale pro mě napros­to vysti­hu­jí pro­blém fil­mu. Simon Pegg, před­sta­vi­tel Scottyho, je sice kova­ný „Trekkie“ a rád říká, že film napsal pro fanouš­ky, ale já si sto­jím za tím, že ve Star Treku by mělo být méně akce a více filo­so­fo­vá­ní, čímž byly ori­gi­nál­ní série pro­slu­lé. Nutno říct, že ten­to trend, a sice ome­ze­ní filo­so­fie a upřed­nost­ně­ní bez­du­ché akce byl viděn i v Abramsových dílech, avšak ne v tako­vé míře, jako v Beyond. Při srov­ná­ní toho­to fil­mu napří­klad se skvě­lým Khanovým hně­vem (Wrath of Khan) si říkám, zda-li je toto ješ­tě vůbec Star Trek. Co by asi řekl vel­ký Gene?
Abych jen nekri­ti­zo­val, musím vyzdvih­nout skvě­lé herec­ké výko­ny obou hlav­ních před­sta­vi­te­lů, Chrise Pinea i Zacharyho Quinta, kte­ří s úctou a respek­tem nava­zu­jí na Williama Shatnera, resp. na Leonarda Nimoye (vždy jsem byl a budu Vaším obdi­vo­va­te­lem). Rovněž někte­ré aspek­ty pří­bě­hu mne zau­ja­ly, ve sci-fi fil­mech mám vždy rád výzkum nezma­po­va­né gala­xie a s napě­tím oče­ká­vám, jaká rasa se do děje zapo­jí. A vždy si říkám, kdo bude padou­chem. Tentokrát to na sebe vzal Krall (Idris Elba) a roz­hod­ně si neve­dl špat­ně, avšak na Nerona (Eric Bana) a Khana (Benedict Cumberbatch) z před­cho­zích dílů nemá.
Vzhledem k tomu, že ješ­tě před pre­mi­é­rou zemřel mla­dý rus­ký herec Anton Yelchin (Chekov) při auto­mo­bi­lo­vé neho­dě, čekal jsem něja­ké to posmrt­né podě­ko­vá­ní za jeho výko­ny. A ono nepři­šlo. Velké mínus pro tvůr­ce!!!
Když tedy vez­mu v potaz exis­ten­ci 13 celo­ve­če­rá­ků Star Treku, dostá­vá se Beyond asi tak nějak do polo­vi­ny tabul­ky... Rozhodně je lep­ší jak Hledání Spocka.
Hodnocení: 60 %
Zdroj obráz­ku: screenrant.com

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Filmové recen­ze

  • Apocalypto2. listopadu 2007 Apocalypto Mel Gibson není žádný režisérský nováček. Přestože je proslulejší spíše jako herecká hvězda, když usedne na režisérskou židličku, obvykle je to velká událost. Stačí připomenout například […] Posted in Filmové recenze
  • Ava: Bez soucitu (Ava) - Recenze - 45%4. srpna 2020 Ava: Bez soucitu (Ava) - Recenze - 45% Pokud máte dost té romance a animáků z "okurkové" sezóny v kinech, tak můžete konečně vyrazit zase na nějakou tu akci. Ava vypráví příběh agentky tajné "organizace", která posílá Avu […] Posted in Filmové recenze
  • Sony říká, že ceny konzolí PlayStation 5 byly určený už...17. září 2020 Sony říká, že ceny konzolí PlayStation 5 byly určený už... Sony říká, že ceny konzolí PlayStation 5 byly určený už na začátku roku. Na launch jich má být více, než tomu bylo u předešlé generace a na závěr ujišťuje, že téměř všechny hry z PS4 […] Posted in Krátké herní aktuality
  • #DP145: Future State: Teen Titans17. března 2021 #DP145: Future State: Teen Titans  Autorem článku je Daniel PaličkaScénář: Tim Sheridan Kresba: Rafa SandovalTeen Titans patří mezi jedny z nejznámějších týmů DCčkovského vesmíru. Osobně je mám docela v oblibě, […] Posted in Recenze komiksů
  • Flash S03E03 – Zhrnutie epizódy (94%)19. října 2016 Flash S03E03 – Zhrnutie epizódy (94%) V tretej epizóde navštívili Earth-1 starí známi z alternatívnej reality: Harry a Jesse. Nechcem spoilovať už takto na začiatok, no prišli preto, lebo mali problém. Ale pekne po […] Posted in Spoilery
  • Rozhovor se Sophie Lellouche (scénáristka a režisérka)24. ledna 2013 Rozhovor se Sophie Lellouche (scénáristka a režisérka) Odkud se vzala Vaše touha točit filmy? To je touha, která se se mnou táhne již od dětství. Vždy jsem ráda tvořila příběhy a mám ráda, když osloví i mě. Moje záliba ve fikci pramení […] Posted in Rozhovory
  • VODONOŠ9. října 2003 VODONOŠ Komedie pro každéhoAmerická komedie z roku 1998 neztrácí nic ze svého půvabu. Jestliže máte rádi bláznivé komedie, tak neváhejte! Výborný Adam Sandler, kterého teprve poznáte v pravé […] Posted in Filmové recenze
  • Martin Vopěnka – Nová planeta31. října 2015 Martin Vopěnka – Nová planeta Story na rozmezí sci-fi a biblické tragédie se jménem Nová planeta zaujme náctileté kluky a holky, ale zároveň se ho nemusejí bát ani dospělí.  Jeho autor má za sebou již slušnou řádku […] Posted in Recenze knih
  • První fotky z Devil All the Time6. srpna 2020 První fotky z Devil All the Time První fotky z Devil All the Time Posted in Krátké filmové aktuality
  • 7 tipů jak se naučit pít vodu3. února 2010 7 tipů jak se naučit pít vodu Hydratace je klíčem ke zdraví - přináším vám 7 tipů, jak zařadit pití vody do svého každodenního života. Jaro je v plném rozpuku, začíná se oteplovat a my bychom měli pamatovat na […] Posted in Domácí rady
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,85055 s | počet dotazů: 244 | paměť: 54885 KB. | 02.08.2021 - 16:31:47