Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Stanislava Jarolímková: Co v učebnicích dějepisu nenajdete. Starověk

Stanislava Jarolímková: Co v učebnicích dějepisu nenajdete. Starověk

Dejepis
Dejepis
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Také máte na ději­nách nej­ra­dě­ji pří­běhy a vyprá­vě­ní? Informace, kte­ré v učeb­ni­cích nebý­va­jí, ency­klo­pe­die je opo­mí­je­jí, a i když jsou posta­ve­ny na odbor­ném výzku­mu, pří­liš se o nich neví? Vzpomínáte na uči­vo sta­ro­vě­ku jako na nezá­živ­né, plné vzni­ka­jí­cích a zani­ka­jí­cích říší, egypt­ských pyra­mid řecko-římských válek, infor­ma­cí, kte­ré si dnes už jen stě­ží vyba­ví­te? Brožovaná pub­li­ka­ce Stanislavy Jarolímkové o sta­ro­vě­kých zají­ma­vos­tech s 92 ilu­stra­ce­mi Jiřího Filípka vás pře­svěd­čí o tom, že sta­ro­věk byl fas­ci­nu­jí­cím obdo­bím, z něhož dosud spo­leč­nost těží.

Autorka roz­klí­ču­je deset egypt­ských ran a dá do kon­fron­ta­ce vysvět­le­ní pod­le židov­ských posvát­ných knih Tanach a his­to­ri­ků. Přesvědčíte se o tom, že na stav­bu pyra­mid sta­či­ly lid­ské moz­ky a oby­čej­né pomůc­ky, účast mimo­zemš­ťa­nů roz­hod­ně neby­la nut­ná. Že „svě­to­vý“ Řím bylo měs­to hlu­ku a zápa­chu, kde boha­tí žili v domech s vrát­ným, při­pou­ta­ným ke dve­řím řetě­zem, ale chu­dí byli rádi za malé byty v čin­žov­ních domech. Dozvíte se, že indic­ký lékař Sušruta si bral k ope­ra­cím někdy na pomoc šes­ti­no­hé asi­s­ten­ty – vel­ké čer­ve­né mra­ven­ce, kte­ří však zákrok nikdy nepře­ži­li.
Perliček, zalo­že­ných na fak­tech, vybra­la Stanislava Jarolímková do kni­hy něko­lik desí­tek, od Sumeru přes Fénicii, Kartágo. Řím, Babylonskou říši, Egypt, Řecko, Řím až po Indii a Čínu.

Kniha by si mož­ná zaslou­ži­la líbi­věj­ší gra­fic­ké zpra­co­vá­ní. Určená je pro cílo­vou sku­pi­nu star­ších dětí, kte­ré mož­ná prá­vě gra­fic­ké zpra­co­vá­ní může odra­dit.

  • Co v učeb­ni­cích děje­pi­su nena­jde­te. Starověk
  • Autor: Stanislava Jarolímková
  • Nakladatel: bam­book
  • Vydala: Grada Publishing, a.s.
  • Rok vydá­ní: 2022
  • Počet stran: 195
  • Hodnocení: 100 %

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,95726 s | počet dotazů: 280 | paměť: 60538 KB. | 23.03.2023 - 16:32:34