Kritiky.cz > Pro ženy > Trendy > Stále více populární umělé nehty

Stále více populární umělé nehty

nehet

Lakování nehtů

Klasické lako­vá­ní je fajn. Ale roz­či­lu­je vás odloup­nu­tý nehet v té nejmé­ně vhod­né chví­li? Důležité pra­cov­ní jed­ná­ní nebo schůz­ka, na kte­ré chce­te vypa­dat jed­no­du­še per­fekt­ně. A to nemluvě o tom, dopřáváte-li si ráda dlou­hou kou­pel, cho­dí­te pra­vi­del­ně v rám­ci udr­že­ní kon­dič­ky pla­vat nebo hol­du­je­te prá­ci na zahrád­ce. Rozhodla jste se, že to bude­te řešit nale­pe­ním umě­lých? Jaká jsou jejich úska­lí a před­nos­ti?

Dlouhé nehty

Dlouhé neh­ty nemá­te. A oprav­du je chce­te. Jenže vaše vlast­ní jsou sla­bé a křeh­ké a do poža­do­va­né dél­ky se snad pros­tě nikdy nedo­sta­nou. Vyřeším to gelo­vý­mi, ne? To nikdy nedě­lej­te. Paradoxně tuto pro­cedu­ru vždy lépe sne­sou neh­ty od pří­ro­dy pev­né a zdra­vé.

Přírodní nehty? Pro zaneprázdněné ženy ano

Hodí se tak spí­še jako vari­an­ta pro zane­prázd­ně­né ženy, kte­ré chtě­jí mít stá­le upra­ve­né ruce. Nehet je totiž apli­ka­cí umě­lé­ho vždy osla­ben. Neměla bys­te se tak sna­žit pře­krý­vat pro­blém, na kte­rý stav vašich dráp­ků pou­ka­zu­je. Raději ho řeš­te. Poškozování pla­tí i teh­dy, pokud jsou vaše vlast­ní neh­ty v zása­dě pev­né a sil­né dost a nepo­tře­bu­je­te je pro­dlu­žo­vat lepe­ním umě­lé­ho tipu, tak­že si je dáte z důvo­du trvan­li­vos­ti tako­vé mani­k­ú­ry potáh­nout gelem. A obdob­ně to bohu­žel je i u apli­ka­ce gel laku.

Mnohem méně pak mohou dýchat pod vrst­vou akry­lu. Gel je v tom­to ohle­du k vašim vlast­ním neh­tům šetr­něj­ší, ačko­li se zase vyzna­ču­je dale­ko men­ší pev­nos­tí, tudíž je méně odol­ný vůči mecha­nic­ké náma­ze.

Hygiena

Pozor bys­te si u jaké­ko­li mani­k­ú­ry měla dávat na dodr­žo­vá­ní hygi­e­ny. Rizikové z hle­dis­ka vzni­ku neh­to­vé mykó­zy je hlav­ně neše­tr­né pilo­vá­ní, zdrs­nit povrh neh­tu se před apli­ka­cí gelu musí, jinak by nepřilnul a mohl se olu­po­vat. V olu­po­vá­ní mu ale nikdy nepo­má­hej­te. V pří­pa­dě, že chce­te neh­ty sun­dat, musí se zbrou­sit. Nejšetrnější k nim ovšem je pros­tě vydr­žet a nechat gel odrůst. Akryl se odstra­ňu­je ace­to­nem.

Náročnost finanční i časová

Časová i finanč­ní nároč­nost tvor­by umě­lých neh­tů se dá eli­mi­no­vat tím, že si potřeb­né vyba­ve­ní nakou­pí­te a nau­čí­te se tuto pro­cedu­ru zkrát­ka sama. Pokud si na mode­láž gelem netrou­fá­te, prá­ci s gel lakem zvlád­ne­te jis­tě, zachá­zí se s ním stej­ně jako s běž­ným lakem, jen má o něco hust­ší kon­zis­ten­ci. Přičemž někte­ré draž­ší znač­ky (napří­klad Shellac) sli­bu­jí výdrž až tři týd­ny, což už je více­mé­ně srov­na­tel­né s kla­sic­kým gelem. A po tako­vé době už bude­te muset u jaké­ko­li meto­dy řešit odros­ty, tak­že gel lak nemu­sí­te zavrh­nout jako řeše­ní, kte­ré vyža­du­je vaši zvý­še­nou sta­rost­li­vost.


Foto: Pixabay & TrendyModa.cz

  • Zimní trendy, které si okamžitě zamilujete3. srpna 2020 Zimní trendy, které si okamžitě zamilujete Ještě si budeme muset nějakou dobu počkat na to, než přestaneme připomínat Eskymáky a konečně odložíme vrstvy oblečení. My si tak trochu zrekapitulujeme uplynulé chladné dny a podělíme […] Posted in Trendy
  • Zamávejte se suchou pletí!3. srpna 2020 Zamávejte se suchou pletí! Jste "sušenkový" typ? Patříte mezi typické „sušenky”. Loupete se tak, že občas připomínáte hada, který se právě chystá svlékat kůži, pleť vás pne a pálí. Dost možná se vám taky začnou […] Posted in Trendy
  • Výlety s dětmi2. srpna 2020 Výlety s dětmi Léto je v plném proudu a mnoho rodin vyráží poznávat krásy české krajiny. S malými dětmi to ale může být komplikované – moc toho neujdou a s kočárkem to prostě všude nejde,. Co s […] Posted in Trendy
  • Deset nejslavnějších parfémů pro dámy20. července 2020 Deset nejslavnějších parfémů pro dámy Už jste našla tu svou vůni? Stále tápete? Časopis Harper's Bazaar sestavil žebříček deseti nejklasičtějších parfémů pro dámy. My vám ho přinášíme. Třeba vás inspiruje, vyberete si a bude […] Posted in Trendy
  • Bez šály se neobejde žádný muž5. srpna 2020 Bez šály se neobejde žádný muž Šála je jedním z těch pánských doplňků, který sluší takřka každému. Dokonale podtrhne i vytvoří váš osobní styl. Bezvadně se hodí k elegantnímu, společenskému i volnočasovému oblečení. […] Posted in Trendy
  • Dámské kabelky - užitečné rady21. července 2020 Dámské kabelky - užitečné rady Vždycky vás fascinovali kouzelníci schopní vytáhnout z klobouku králíka nebo pugét papírových růží? Dámská kabelka je na tom ještě lépe. Obvykle pojme polovinu bytu, dvě třetiny skříně, […] Posted in Trendy
  • 21. července 2020 Nejstylovější celebrity světa Slova učí a příklady táhnou. Učíme vás už dostatečně dlouho, takže je načase dát sem taky nějaký ten konkrétní příklad. Nablýskaný svět slavných nás zkrátka baví. A od koho byste se měla […] Posted in Trendy
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […] Posted in Recenze knih
  • Předražená taška Louis Vuitton?25. července 2020 Předražená taška Louis Vuitton? Taška Louis Vuitton Je milovaná i nenáviděná. (Co na té předražené tašce máte?) Některé ji mají, některé po ní touží a některé ji nemají a chtějí ji mnohdy natolik, že si neváhají […] Posted in Trendy
  • SKŘÍTEK8. prosince 2004 SKŘÍTEK Po jednom z divácky nejúspěšnějších českých filmů posledních let Cesta z městaa netradičním dokumentu Z města cesta, přichází Tomáš Vorel s dalším celovečerním snímkem Skřítek. Režisér se […] Posted in Články

Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Redaktor webu TrendyModa.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...