Kritiky.cz > Recenze knih > Stáje Zlatá hvězda - Ztraceny v bouřce - zamiluje si Sarah koně stejně jako Poppy?

Stáje Zlatá hvězda - Ztraceny v bouřce - zamiluje si Sarah koně stejně jako Poppy?

stažený soubor

Poppy byla nad­še­ná - důvod byl vcel­ku pros­tý. Její kama­rád­ka Sarah se uvo­li­la k tomu, že se s ní poje­de podí­vat za koní­ky. Někomu by na tom nepři­šlo nic div­né­ho, ale pro Poppy to byl vlast­ně úspěch - Sarah se totiž koní bála. Ne, že by nemě­la ráda zví­řa­ta, nao­pak, ale hlav­ně psy - z koní měla respekt. Poppy si však nedě­la­la ilu­ze. Dobře vědě­la, že Sarah jede hlav­ně pro­to, aby si pro­hléd­la její kama­rád­ky Milli a Katii. Poppy Sarah varo­va­la, že budou v poko­ji všech­ny čty­ři namač­ka­né, ale té to vůbec neva­di­lo. Spíš ji trá­pi­lo, že nemá ke koním až tako­vý vztah jako Poppy.

Samotná Poppy taj­ně dou­fa­la, že až Sarah strá­ví něja­ký čas ve stá­jích, že změ­ní na koně názor. Sarah se tro­chu obá­va­la, aby si ji dvě nové kama­rád­ky Poppy oblí­bi­ly. Poppy ji dodá­va­la odva­hu, konec­kon­ců díky Sarah se poda­ři­lo chy­tit Jessicu při činu. Vždyť Poppy málem při­šla o svou kobyl­ku Crystal, prá­vě díky Jessice. Sarah na to sice zaved­la řeč, ale Poppy se o té zlé hol­ce odmít­la bavit. Když bylo vše zaba­le­no, tak obě kama­rád­ky vyra­zi­ly směr Zlatá hvězda. Když při­je­ly, tak Poppy se hned zají­ma­la o to, jak se to tady Sarah líbí. Ta se usmí­va­la s tím, že je to tam oprav­du moc hez­ké.

Teta Poppy Sofie, kte­rá je při­vez­la, jim odnes­la zava­za­dla, při­čemž vybíd­la svou neteř, aby se šla podí­vat na Crystal. Poppy se neda­la pobí­zet a vza­la tedy sebou i kama­rád­ku. Když už byly u ohrad s koní­ky, tak Crystal našpi­co­va­la smys­ly a hned běže­la ke své paní. Ostatní poní­ci se při­da­li ke Crystal a to byla mož­ná chy­ba, pro­to­že Sarah byla cel­kem ustra­še­ná z toho, jak se řítí. Když už byli poní­ci u děv­čat, tak se Poppy hned zají­ma­la o to, jak se Sarah zamlou­va­jí. Ta je pochvá­li­la, nicmé­ně si udr­žo­va­la výraz­ný odstup.

Třetí díl pokra­ču­je skvě­lým pří­bě­hem, jinak se to nazvat nedá. Já jakož­to bez­mez­ný milov­ník zví­řa­ta to mám leh­ké, mě se líbí sko­ro všech­ny pří­běhy s touhle tema­ti­kou. Obálka je nád­her­ná, jako vždyc­ky. Čili kdo má rád zví­řa­ta a pří­běhy o nich, tak to roz­hod­ně dopo­ru­ču­ju. Má 160 stran.

  • Autor: Soraya Nicholasová
  • Žánr: belet­rie pro děti
  • Nakladatelství: Fragment
  • Datum vydá­ní: 29. 11. 2018
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,34878 s | počet dotazů: 223 | paměť: 51095 KB. | 07.05.2021 - 07:15:42
X