Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty| Rozčarování
Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > Srdce na dlani

Srdce na dlani

word image 15

 

K o m e d i e o d t v ů r c ů h i t u Ž E N Y V B Ě H U

Láska se na věk nebo na mís­to neo­hlí­ží. Nikdy neví­me, kdy a kde nás potká. Můžeme se zami­lo­vat ve škol­ce, v důcho­du, na uli­ci, v par­ku. Kdykoliv a kde­ko­liv.

Josef (Boleslav Polívka) se těší, že si po odcho­du do pen­ze koneč­ně spl­ní svůj dáv­ný sen a sta­ne se pou­lič­ním klau­nem. Svým šar­mem okouz­lí i ráz­nou Marušku (Eliška Balzerová), maji­tel­ku pojízd­né kavár­ny. Jako by se ti dva hle­da­li celý život. Ale není na osu­do­vou lás­ku pře­ce jen tro­chu poz­dě? Navíc se k Josefovi do vily prá­vě stě­hu­je jeho dce­ra Anička (Jana Pidrmanová) i s pěti­le­tým Honzíkem. Domnívá se, že s chla­py defi­ni­tiv­ně skon­či­la, ale setká­ní s dáv­nou lás­kou Pavlem (Matouš Ruml), ji zasáh­ne u srd­ce. K Honzíkovi do škol­ky nastu­pu­je nová hol­čič­ka Evička. Honzík popr­vé zaží­vá poci­ty spo­je­né s lás­kou, úpl­ně se v nich neo­ri­en­tu­je a tak sbí­rá rady od mamin­ky, dědeč­ka Josefa nebo sym­pa­tic­ké­ho strejdy Karla (Vladimír Polívka). I toho potká ve škol­ce lás­ka, když se zami­lu­je do Honzíkovy paní uči­tel­ky Elišky (Kristína Svarinská). A aby toho sbli­žo­vá­ní neby­lo málo, Karlův bas­set Váleček si vel­mi rozu­mí s Eliščinou bas­se­tkou Šalinou.

Láska při­ná­ší do živo­tů našich hrdi­nů nadě­ji a krá­su, ale i kom­pli­ka­ce a pře­káž­ky, kte­ré budou muset s úsmě­vem a dobrou vůlí pře­ko­nat.

„V kome­dii Srdce na dla­ni se pro­plé­tá něko­lik pří­bě­hů o lás­ce, kte­rá tem­pe­ra­ment­ně zasáh­ne do živo­ta star­ších, mlad­ ších i nejmlad­ších hrdi­nů. A zami­lu­jí se dokon­ce i bas­se­ti Váleček a Šalina. Věřím, že naše nová kome­die udě­lá divá­kům v kinech radost a potě­ší je stej­ně jako Ženy v běhu,“ vzka­zu­je divá­kům reži­sér a sce­náris­ta Martin Horský.

  • Spící město – Recenze – 60 %18. srpna 2021 Spící město – Recenze – 60 % Po úspěchu adaptace Úsměvy smutných mužů se Dan Svátek chopil další adaptace českého úspěšného románu. Tentokráte se chopil úspěšné trilogie Martina Vopěnky, kterou celou plánuje […] Posted in Filmové recenze
  • Tři bratři17. srpna 2021 Tři bratři Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula) se vydávají do světa na zkušenou, aby si našli nevěsty a rodiče jim mohli předat hospodářství. Sourozenci při svém putování jako […] Posted in Galerie
  • Prvok, Šampón, Tečka a Karel28. července 2021 Prvok, Šampón, Tečka a Karel O FILMU Film „Prvok, Šampón, Tečka a Karel“ natočil podle svého stejnojmenného knižního hitu režisér Patrik Hartl. Čtyři kamarádi vyhlásí válku proti scvrkávání varlat a proti krizi […] Posted in Speciály
  • Prvok, Šampón, Tečka a Karel – Recenze – 50%26. července 2021 Prvok, Šampón, Tečka a Karel – Recenze – 50% Český komediálně-dramatický film Prvok, Šampón, Tečka a Karel napsal a natočil spisovatel, scenárista a divadelní a filmový režisér Patrik Hartl (Taková normální rodinka) jako adaptaci své […] Posted in Filmové recenze
  • Gump – pes, který naučil lidi žít – Recenze – 60 %22. července 2021 Gump – pes, který naučil lidi žít – Recenze – 60 % Hlavním hrdinou českého rodinného filmu Gump – pes, který naučil lidi žít je nepřekvapivě pes. Pes, který je jako štěně vyhozen v pytli do popelnice, načež se ho ujme skoro-bezdomovec […] Posted in Filmové recenze
  • Rafťáci - Mádl a Kotek balí holky na raftech.16. dubna 2021 Rafťáci - Mádl a Kotek balí holky na raftech. Možná Vám přijde divné, proč píšu o filmu, který tu už má napsanou slušnou recenzi, ale mám potřebu se pár slovy k němu také vyjádřit, tak mě prosím pochopte. :) Úvodní scéna dostane […] Posted in Retro filmové recenze
  • Štěstí je krásná věc - ROZHOVOR S HLAVNÍMI HERCI30. září 2020 Štěstí je krásná věc - ROZHOVOR S HLAVNÍMI HERCI VĚŘÍTE NA ŠTĚSTÍ, OSUD? JDETE MU NAPROTI? Petra Hřebíčková: Věřím. Taky věřím, že naše bytí na zemi má vyšší smysl než jen oddýchat tento jeden život. Jinak mi nejde na rozum tolik […] Posted in Rozhovory
  • Štěstí je krásná věc30. září 2020 Štěstí je krásná věc Po divácky úspěšných fi lmech Zoufalé ženy dělají zoufalé věci, Všechno nebo nic nebo Kajínek se producentská dvojice Pavel Pásek a Igor Konyukov rozhodla natočit komedii s názvem Štěstí […] Posted in Speciály
  • Štěstí je krásná věc - celovečerní debut autora Comebacku30. září 2020 Štěstí je krásná věc - celovečerní debut autora Comebacku Čenda (Karel Zima) s Janou (Petra Hřebíčková) nemají v životě na růžích ustláno. Oba jsou nezaměstnaní, Čenda má dluhy všude, kam se podívá, a nejčastější návštěvou u nich je exekutor. To […] Posted in Filmové recenze
  • Ve stínu - V bývalém Československu 50. let!26. června 2020 Ve stínu - V bývalém Československu 50. let! David Ondříček patří - snad spravedlivě - mezi přední české filmaře. Jeho "Šeptej" je pro mě dodnes synonymem generačního filmu. A co dílo "Ve stínu"? Ondříček tu má opět své oblíbené […] Posted in Retro filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 0,99828 s | počet dotazů: 225 | paměť: 53691 KB. | 18.01.2022 - 16:17:01