Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > SpongeBob ve filmu: Houba na útěku

SpongeBob ve filmu: Houba na útěku

Spongebob
Spongebob
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jako kaž­dý film v tom­to roce, kte­rý se nesti­hl odpre­mi­é­ro­vat do břez­na, se nový Spongebob nedo­stal do kina. Mnoho fil­mů je odsu­nu­to, ale něko­lik fil­mů se dosta­lo do onli­ne fil­mo­ték, aby svůj úspěch usku­teč­ni­lo ve svě­tě domá­cí­ho kina.

Třetí Spongebob je tedy na onli­ne fil­mo­té­kách, tedy na Netflixu a ihned po pre­mi­é­ře je v prv­ní v žeb­říč­ku v Česku.

O čem, to , že to je? Spongebob je „hou­ba“, kte­rá má svůj seri­ál od roku 1999. Do Česka se dosta­la tepr­ve prv­ním fil­mem v roce 2004, kde jsem sle­do­val, a v tu dobu ješ­tě nepo­cho­pil Spongeboba, Davida Hasselhoffa jako hvězdu Pobřežní hlíd­ky. Ještě jsem moc v té době slav­nou a uni­kát­ní posta­vu ame­ric­kých seri­á­lů moc nechá­pal. Pochopil až časem a zís­kal jsem obli­bu v jeho dob­rém srd­ci a v jeho přá­te­lích.

Na dru­hý fil­mo­vý díl jsem už šel záměr­ně, a tak jsem si v kině užil jeho seri­á­lo­vé­ho humo­ru. Užil si dal­ší cameo Antonio Banderase a ten tře­tí díl po mno­ha seri­á­lo­vých dílech jsem si užil dneska. Cameo mají jak osla­vo­va­ný Keanu Reeves, tak i „hvězd­ný“ Danny Trejo, pří­pad­ně Awkwafina.

O čem to dneska je?  Ti co seri­ál zna­jí, tak ví, že krom obvyk­lých přá­tel, Partika, Sandy, p. Krabse, Sépiáka, pří­pad­ně i Planktona, má Spongebob své­ho oblí­be­né­ho šne­ka. Šnek se Spongebovi ztra­tí a šne­kův pání­ček musí své­ho domá­cí­ho maz­líč­ka najít. Příběh tak jed­no­du­chý, že si pros­tě člo­věk musí užít celou ces­tu do kon­ce fil­mu.

Ano, letoš­ní film je plný humo­ru a toho, jak se Spongebob dob­ré­ho srd­ce vydá přes celé moře hle­dat své­ho maz­líč­ka. Zažije různá dob­ro­druž­ství, dozví se o svých přá­te­lích růz­né dob­ré věci, až se dosta­ne ke své­mu cíli.

Spongebob je film na oddech­nu­tí, hod­ně si člo­věk při jeho sle­do­vá­ní oddych­ne od všed­ní­ho stre­su. Pokud jste zvyklí na veče­ry na Nova Gold/Comedy Centra, víte co čekat.  Dabing nezkla­me, zno­va máme své­ho oblí­be­né­ho Jana Maxiána, Jiří Krejčího a Janu Páleničkovou. Zdárně dopl­ňu­je Antonín Navrátil a jako Krabs exce­lu­je  Ladislav Županič, kte­rý lépe nahra­dil Bedřicha Šetenu.

Pro fanouš­ka oddycho­vé­ho a straš­ně dob­ro­sr­deč­né­ho Spongeboba film dopo­ru­ču­ji. A pro ty ostat­ní fanouš­ky, co si chtě­jí oddych­nout a vypus­tit mozek do moře taky. Není nic totiž lep­ší­ho, než to, že má hou­ba své kama­rá­dy hvěz­di­ci, sépii, kra­ba a nesmí­me zapo­me­nout na sucho­zem­skou vever­ku.

Jenom, je vel­ká ško­da, že hlav­ní tvůr­ce Stephen Hillenburg se nedo­žil své­ho dal­ší­ho filmu.Zemřel v 57 letech na zákeř­nou Amyotrofickou late­rál­ní skleró­zu.   Celý film je věno­ván jeho památ­ce.


Photo © Paramount Pictures


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,12099 s | počet dotazů: 249 | paměť: 61718 KB. | 08.12.2022 - 09:57:55