Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > SpongeBob Squarepants: Truth Or Square

SpongeBob Squarepants: Truth Or Square

DSC07048 150x150 1

I když je tato hra poměr­ně sta­rá dosta­la se mi do ruky a musím říci, že mě vel­mi pří­jem­ně pře­kva­pi­la. Tato hra odpo­ví­dá stej­no­jmen­né­mu seri­á­lu Spongebob, kte­rý zná snad kaž­dé dítě. Hra je vel­mi vese­le poja­tá a hod­ně se v ní vyřá­dí­te a zahra­je­te si vše­mi hlav­ní­mi posta­va­mi, v hlav­ní roli je samo­zřej­mě Spongebob, žlu­tá hou­ba, kte­rá umí dělat skvě­lé kra­bí ham­bá­če.

Ve hře, kte­rá je poja­tá jako adven­tu­ra si zaská­če­te, bude­te mlá­tit do vše­ho, co může­te a co Vám při­ne­se peníz­ky, jak říká krab Krusty. Postupně pro­chá­zí­te mise­mi, kte­ré občas nejsou tak jed­no­du­ché a tak se postup­ně se dostá­vá­te do těž­ších a těž­ších misí, kde na Vás čeka­jí zákeř­ní robo­ti a spous­ta nepřá­tel a hlav­ně jeden, kte­rý jak už je i v seri­á­lu hlav­ní posta­vou je Plankton. Velice poda­ře­né jsou i kamen­né sochy ve kte­rých je vyte­sán prá­vě plank­ton. V misích na Vás čeka­jí růz­né úko­ly, občas Vám pomů­že i Patrik, kte­rý je tam ztvár­ně­ný jako silák po sebrá­ní záchran­né­ho kru­hu. V jed­né z misí bude muset také zachrá­nit svou kama­rád­ku vever­ku Sendy. Ve hře najde­te všech­ny posta­vy ze seri­á­lu a tak se nech­te zlá­kat dob­ro­druž­stvím v Zátiší Bikin.

Grafika je pěk­ná, nic více se od ní asi ani čekat nedá, jeli­kož celá hra se ode­hrá­vá pod mořem, kde ská­če­te, ničí­te a plní­te úko­ly. Zvuky jsou pove­de­né a odpo­ví­da­jí námi zná­mý­mi zvu­ky ze seriálu.Hra je oprav­du zábav­ná, jed­no­du­chá a neměl by mít s ovlá­dá­ním nikdo žád­ný vět­ší pro­blém, tak­že pokud si chce­te zahrát něco odpo­čin­ko­vé­ho a zábav­né­ho dopo­ru­ču­ji, hra je nejen pro děti.

Co lze vyčíst výrob­ci, je to, že tato hra se již nedá sehnat, když je teď momen­tál­ně boom po odvy­sí­la­ném seri­á­lu Spongebob Squarepants tady v ČR. Jen tako­vá před­zvěst, při­pra­vu­je­me recen­zi na hru SpongeBob Surf Skate Roadtrip na kinect, kte­rá dopadla kata­stro­fál­ně.

DSC07048
DSC07049
DSC07050
DSC07051
DSC07052
DSC07053
DSC07054
DSC07055
DSC07056
DSC07059
DSC07060
DSC07062
DSC07063
DSC07064
DSC07065
DSC07071
DSC07072
DSC07073
DSC07075


Foto: Vlastní scre­e­ny ze hry.

Vlastní hod­no­ce­ní: 90%
Datum vydá­ní: 27.10.2009
Výrobce: THQ
Žánr: akč­ní adven­tu­ra
Počet hrá­čů: kon­zo­le 1, Co-op 2, onli­ne xbox live
Lokalizace: ang­lič­ti­na
Doporučený věk: kaž­dý

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,97604 s | počet dotazů: 211 | paměť: 53297 KB. | 23.04.2021 - 10:06:15
X