Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > SpongeBob SquarePants: Planktons Robotic

SpongeBob SquarePants: Planktons Robotic

vlcsnap 2013 12 05 18h38m01s223 300x168 1

 

Po vel­mi dlou­hé době jsme se koneč­ně dočka­li nové­ho titu­lu hry pro kon­zo­le SpongeBoba SquarePantse. Pokračování mi při­jde spí­cha­né narych­lo, jed­not­li­vá kola jako by se sko­ro kopí­ro­va­li a pře­růs­ta­jí při hra­ní do ste­re­o­ty­pu. Postavy se ve hře z pohle­du tře­tí oso­by ovlá­da­jí doce­la neši­kov­ně. Při hra­ní jed­not­li­vých kol Vám po chvil­ce při­jde, že jen stří­lí­te pro­tiv­ní­ky a sbí­rá­te pra­šu­le, pří­pad­ně obje­vu­je­te sem tam něja­ký ten poklad. K dis­po­zi­ci máte posta­vy SpongeBoba, Patricka, Squidwirda, Sandy nebo Mr.. Krabse.

vlcsnap-2013-12-05-18h38m01s223vlcsnap-2013-12-05-18h39m47s0

Jak je již zná­mo, ve hře se sna­ží­te vyhý­bat pro­tiv­ní­kům, kte­ré na Vás poslal Krabsův pro­tiv­ník Plankton a sna­ží­te se tak brá­nit legen­dár­ní recept na skvě­lé ham­bá­če. Graficky je hra vel­mi prů­měr­ná, i co se týká samot­né­ho ztvár­ně­ní kol a ovlá­dá­ní. V někte­rých mís­tech hry se i zapo­tí­te, ale jakmi­le si zvyk­ne­te a bude­te hrát dal­ší kola, bude­te vědět jak na to. V této hře nalez­ne­te mno­ho kol, ale neče­kej­te žád­né zázra­ky, při­prav­te se pou­ze na ste­re­o­typ­ní hra­ní stří­let kolem sebe hla­va nehla­va. Hru může­te hrát sami nebo v reži­mu více hrá­čů, což bude asi pro děti vět­ší zába­va.

vlcsnap-2013-12-05-18h38m42s107vlcsnap-2013-12-05-18h40m09s217

Pokračování se mi nelí­bí a při­jde jako tahák na pení­ze, kte­rý se rov­ná hře vyda­né na úrov­ni roku 2009. Tato vyda­ná hra mne svým obsa­hem veli­ce zkla­ma­la.

vlcsnap-2013-12-05-18h40m34s211vlcsnap-2013-12-05-18h38m56s2

 


Foto: Vlastní scre­e­ny ze hry.

SpongeBob SquarePants: Planktons Robotic

Vlastní hod­no­ce­ní: 50%
Datum vydá­ní: 12. 08. 2013
Výrobce: Activision
Žánr: akč­ní adven­tu­ra
Počet hrá­čů: kon­zo­le 1, co-op
Lokalizace: ang­lič­ti­na
Doporučený věk: 7+

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,22612 s | počet dotazů: 206 | paměť: 50106 KB. | 10.04.2021 - 17:02:35