Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Společnost Warner Bros. Pictures Vás zve při příležitosti uvedení nejočekávanějšího filmu Temný rytíř povstal do českých kin na prohlídku unikátní série fotografií z pozadí natáčení celé trilogie o Temném rytíři.

Společnost Warner Bros. Pictures Vás zve při příležitosti uvedení nejočekávanějšího filmu Temný rytíř povstal do českých kin na prohlídku unikátní série fotografií z pozadí natáčení celé trilogie o Temném rytíři.

09 Batman vystava 190712 HA
09 Batman vystava 190712 HA
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Výstava se usku­teč­ní od 20. čer­ven­ce do 2. srp­na 2012 na piaz­za Anděl City

v Praze ( před kinem Cinestar Anděl).

Film Temný rytíř povstal bude uve­den do čes­kých kin 26. čer­ven­ce.

 Příběh začal v roce 2005 fil­mem Batman začí­ná, pokra­čo­val v roce 2008 vyso­ce oce­ňo­va­ným a úspěš­ným hitem Temný rytíř a nyní se chý­lí ke své­mu kon­ci pro­střed­nic­tvím do kin uvá­dě­né­ho epic­ké­ho zavr­še­ní tri­lo­gie Christophera Nolana. První dva fil­my zís­ka­ly celo­svě­to­vou popu­la­ri­tu záslu­hou vel­ko­le­pých akč­ních scén, natá­če­ní na něko­li­ka kon­ti­nen­tech, vyso­kých tech­nic­kých stan­dar­dů zajiš­tě­ných Nolanovým mno­ha cena­mi ověn­če­ným fil­mař­ským týmem, a dojem­né­ho pří­bě­hu tvo­ří­cí­ho srd­ce tri­lo­gie, jejímž hrdi­nou je Bruce Wayne, ztvár­ně­ný Christianem Balem, a jeho alter ego Batman. Hlavní posta­vy fil­mu v celé tri­lo­gii a sou­čas­ně Batmanovi nej­bliž­ší ztvár­ni­li legen­dár­ní her­ci Michael Caine, Gary Oldman a Morgan Freeman. Další posta­vy v posled­ním fil­mu hra­jí Anne Hathaway v roli Seling Kyle, Tom Hardy v roli zlo­du­cha Banea, Marion Cotillard v roli Mirandy Tate, a Joseph Gordon-Levitt v roli Johna Blakea.

Vítejte v pří­bě­hu o natá­če­ní plném spo­lu­prá­ce a přá­tel­ství, jehož výsled­kem je nový pří­běh o legen­dár­ním super­hr­di­no­vi pro dal­ší gene­ra­ci divá­ků.

 Výstava je k shléd­nu­tí na adre­se

Stroupežnického  Praha 5


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,90896 s | počet dotazů: 263 | paměť: 61572 KB. | 08.12.2022 - 10:18:33