S0123


S07E03: The Queen’s Justice

Obsah tře­tí­ho dílu sed­mé sezó­ny seri­á­lu Hra o trů­ny.

Jonova linka

Jon se svou dru­ži­nou se setká s Daenerys na jejím hra­dě. Uvítá jej Tyrion a návštěvě vez­me zbra­ně. Během ces­ty dovnitř hra­du pozná Jon tři dra­ky, kte­ří vyrost­li do vel­ké veli­kos­ti. Daenerys jej při­ví­tá na svém trů­ně, navzá­jem si vymě­ní titu­ly, ale Jon odmí­tá, aby mu vlád­la krá­lov­na, kte­rou nezná, a tak před ní nepo­klek­ne. Spíše ji požá­dá o těž­bu Dračího skla, aby mohl armá­du Severu vyzbro­jit pro­ti nemrt­vým.  Královna mu nevě­ří, že jde na krá­lov­ství tak vel­ká hroz­ba, ale na přímlu­vu Tyriona, kte­rý Jonovi věří, umož­ní Králi seve­ru odces­to­vat a těžit nerost, kte­rý jedi­ný pora­zí armá­du Nočního krá­le.

Sansina linka

Sansa na Zimohradě shá­ní záso­by jíd­la pro vel­kou zimu. Z její prá­ce ji vyru­ší pří­jezd Brana, kte­rý už není tím, kým býval. Je třío­kou vrá­nou, kte­rá vidí minu­lost, pří­tom­nost i budouc­nost, a tak už nemů­že být krá­lem Severu (jedi­ný muž­ský dědic Krále Severu).

Cerseina linka

Do krá­lo­va pří­sta­viš­tě při­je­de Euron Greyjoy se svý­mi zajat­ci Tyene Písek, Ellaria Písek a Yarou Greyjoy. Ellariu s Tyene uvrh­ne Cersei do kob­ky a do oko­vů a před zra­ky mat­ky Písek otrá­ví dce­ru Tyenne stej­ným jedem, jako před­tím ona dce­ru Cersei.

Jaimeho linka

Jaimei při­hlí­ží pří­jez­du namyš­le­né­ho Eurona. Navzájem si s Greyjoyem vymě­ní slo­va nepřá­tel­ství a ihned odjíž­dí na útok na Vysokou zahra­du, kte­rou se svo­jí armá­dou dobu­de a zabi­je mno­ho nepřá­tel. Dorazí za Olennou Tyrell,  kte­rá se mu dozná k vraž­dě jeho syna a vypi­je stej­ný jed, kte­rý zabil mla­dé­ho a zlé­ho krá­le Sedmi krá­lov­ství.

Linka Šedého červa

Šedý červ s armá­dou dobi­je Casterlovu ská­lu, nara­zí na malý odpor. Po výsle­chu jed­no­ho z mála živých se dozví, že hlav­ní armá­da, kte­rá měla chrá­nit hrad, odces­to­va­la na dobi­tí Vysoké zahra­dy.

Linka Theona Greyjoye

Theona obje­ví posád­ka želez­ných, není ale zajat, jenom je mu vytknu­to, že z bitvy ute­kl.


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂

S07E03: The Queen’s Justice
Ohodnoťte článek

Jiří Borový

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky:

  • S07E03: The Queen's Justice - 45 %4. srpna 2017 S07E03: The Queen's Justice - 45 % Tak  ještě čtyři díly, než bude konec letošní sezony. A začínám opravdu nadávat. Asi se prostě tvůrcům nedaří naladit moji pozornost na správnou vlnu. Čekal jsem, že se další díl to trochu […]
  • S07E02: Stormborn25. července 2017 S07E02: Stormborn Obsah druhé epizody sedmé série seriálu Hra o Trůny. Dračí Kámen Daenerys se svými rádci představuje svým spojencům (Olenna Redwyne a Ellaria Písek s dcerami)  plán na vpadnutí do […]
  • S07E01: Dragonstone18. července 2017 S07E01: Dragonstone Obsah prvního dílu 7. sezóny seriálu Hra o trůny. Panství Freyů Walder Frey uspořádá hostinu pro své příbuzné a vazaly. Nalije jim víno a oslavuje vítězství nad Starky, svým dcerám […]
  • S07E02: Stormborn - 40 %24. července 2017 S07E02: Stormborn - 40 % Tak jsem dneska čekal na osmou hodinu, abych se podíval jako ostatní normální lidé, kteří neponocují, na další díl seriálu Hra o trůny. A zase mě překvapil, i v dobrém, ale hlavně ve zlém, […]
  • S07E01: Dragonstone - 80 %18. července 2017 S07E01: Dragonstone - 80 % Začala nová sezóna, tentokrát bez knižní předlohy. Díky tomu se mohli scénáristé a režiséři řídit jen vlastní fantazií a přinést mnoho nových motivů a nové herce do seriálu. Mezi prvními […]
  • Hra o trůny - Blood of My Blood (S06E06) - 95 %30. května 2016 Hra o trůny - Blood of My Blood (S06E06) - 95 % Tak až máme 6. díl. Jako každý díl na nás čeká na několik překvapení, nový hrad a další návrat postavy až z první série. Shrnuje se k bitvám, které nás čekají určitě na konci série, […]
  • Hra o trůny - The Door (S06E05) - 80 %23. května 2016 Hra o trůny - The Door (S06E05) - 80 % Tak máme za sebou půl letošní sezóny Hry o trůny. Pátý díl završil část, která za sebou nechala další nevysvětlené prvky. Ale v souladu s předchozími díly zase posunula děl dopředu, hlavně […]
  • Hra o trůny - Book of the Stranger (S06E04)24. května 2016 Hra o trůny - Book of the Stranger (S06E04) Obsah 4. dílu 6. série seriálu Hra k Trůny, který šel v pondělí 16.5.2016 na HBO. Epizoda začíná příběhem Jona Sněha (Kit Harington) na Černém hradu, který se chystá odejít od Noční […]
  • Hra o trůny – Book of the Stranger (S06E04) - 75 %17. května 2016 Hra o trůny – Book of the Stranger (S06E04) - 75 % Tak už po týdnu máme čtvrtý díl v televizi. Série pokročila, tak už víme, jak základní postavy skončily a objevily se i další, které jsme málem zapomněly. Včerejší díl zase posunul věci […]
  • Hra o trůny – Blood of My Blood (S06E06)31. května 2016 Hra o trůny – Blood of My Blood (S06E06) Tak máme pro Vás připraven další obsah epizody seriálu Hra o trůny. Tentokrát ke to 6. epizoda z 6. série, která šla na HBO 30.5.2016. Epizoda začíná scénou Meery (Ellie Kendrick) a […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *